Hz ibrahim’in kıssaları ve alacağımız dersler neler?

Önemli Şahsiyetler İpek Atacan
yemyeşil manzara
Çekya. Marta Bednarska-Unsplash

Allah’ın elçilerinden biri olan Hz ibrahim’in kıssaları her Müslüman için oldukça değerlidir. Peygamberlerin babası olarak bilinen Hz. İbrahim’e 10 sayfalık bir suhuf indirildi. Bulunduğu kavimde Allah’ı anlatarak tevhit inancını yaymaya çalıştı. Sahip olduğu mucizeler, yaşamında yaptığı önemli işlerden dolayı Müslümanların örnek aldığı bir peygamberdir.

İbrahim peygamberin hayatı ve ailesi nasıldır?

Allah dostu olarak anılan Hz. İbrahim, Babil’in doğusunda doğdu. Kendisine gönderilen Hanif dinini Keldani kavminde yaymakla görevlendirildi. Babasının adı Taruh, oğullarının isimleri İsmail ve İshak’tır. Her iki oğlu da peygamberlikle görevlendirildikten sonra Hz. İsmail’in soyundan son peygamber Hz. Muhammed geldi.

Babil hükümdarı Nemrut, Hz. İbrahim’in en büyük düşmanıydı. Kendisini Allah yoluna davet eden Hz. İbrahim’e karşı çıkarak kendi heykelini yaptırmayı tercih etti. Ardından Hz. İbrahim’i ateşe atarak yakmaya çalıştı. Bu olaydan sonra ailesi ve kendisine inananlarla birlikte Harran’a göç etmek zorunda kaldı.

Kabe’nin inşa edilmesini sağladığı için ilk hac görevini yerine getiren peygamber oldu. Oğlu Hz. İsmail’le birlikte ördüğü Kabe duvarında kendi adını taşıyan Makam-ı İbrahim taşı bulunur. İsmi ve yaşamı Kur’an-ı Kerim’de önemli bir yer kaplayan Hz. İbrahim, insanlara kurban kesmeyi öğretti.

Cesareti ve Allah’a olan inancıyla kendini gösteren bir peygamberdi. Bu nedenle Kabe’de bulunan putları yıkarak putperestlere meydan okudu. Nemrut ve kendisine inanmayanlar helak edilirken, Hz. İbrahim’in 175 yaşında vefat ettiği rivayet edilir. Allah’ı arayan ve doğru yerde bulan biri olduğu için verilen peygamberlik görevini başarıyla tamamlamış oldu.

Kur’an-ı Kerim’de Hz ibrahim’in kıssaları nasıl anlatılır?

Hz. İbrahim pek çok ayette geçtiği gibi İbrahim isimli bir sure de bulunur. Kuran’da onunla ilgili olan ayetlerin tamamında Hz. İbrahim’in imanından, yaşamından ve mucizelerinden bahsedilir. Nemrut’un Hz. İbrahim’i ateşe atmasının ardından ateşin onu yakmaması da Kur’an-ı Kerim’de anlatılır. Ayetlerde Hz ibrahim’in kıssaları hakkında şöyle buyrulur:

“Putperestler, ‘Eğer bir şey yapacaksanız, yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin!’ dediler. Biz de, ‘Ey ateş,’ dedik, ‘İbrahim’e serin ve zararsız ol!’” (Enbiya, 21/68 – 69)

Ayetten anlaşıldığı gibi Allah’ın gücü ve kudreti tüm varlıkların üzerindedir. Bu nedenle her insanı yakan ateş Hz. İbrahim’e serinlik vererek Allah’ın mucizelerinden birini yaşattı.

Allah’ın varlığını ve birliğini yaymak amacıyla çalışan Hz. İbrahim, ateşten çıktıktan sonra da görevini yerine getirmeye devam etti. Ancak Nemrut sahip olduğu kibir sebebiyle burnundan giren bir sinek sonucunda öldü. Onun yanında bulunan kimseler de helak olarak Allah’ın gazabına uğradı.

Kıssadan çıkarılması gereken ana düşünce nedir?

İnsanlar dünyaya Allah’a ibadet ve hizmet etmek için geldi. İman, aklı yerinde olan her birey için imtihandır. Bu esnada Allah’a iman eden kimseler yaşamlarında kolaylık ve mucizelerle karşılaşır. Ancak Allah’a düşman olan, salih kullara zarar veren kimseler Allah’ın gazabına uğrayarak helak olur.

Ne yaşanırsa yaşansın Allah’tan umudun kesilmemesi, onun gücünden şüphe edilmemesi gerekir. Bir kimsenin başına gelen musibetlerin tamamı Allah tarafından yok edilebilir. Ancak Allah’a sığınmayan, ondan yardım istemeyen kimseler başlarına geleni çekerek yaşar, bu şekilde ölür.

Allah, insanların sahip olduğu tüm düşmanlardan daha güçlüdür. Bu nedenle bir kimse düşmanını yenmek istiyorsa Allah’a sığınmalıdır. Haklı olan kimse, savaşında galip geldiği vakit Allah’a şükretmeyi unutmamalıdır. Ne kadar zor ve imkansız görünse de Allah’ın yardımı en doğru zamanda en doğru şekilde kullarına ulaşır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.