Hz Muhammed Sav ve İlk Vahyin Hikayesi

Kuran Contributor
Photo 138364039 © Amani A - Dreamstime.com

Hz. Muhammed Sav son peygamberimizdir. Ve Kur’an-ı Kerim insanlara inmiş olan son kutsal kitaptır. Kendisinden önce gönderilmiş olan kitaplar orijinalliğini koruyamadığı için son kitap olan Kur’an-ı Kerim gönderilmiştir. Hz Muhammed Sav tarafına vahiy yoluyla gönderilen Kur’an-ı Kerim, günümüze kadar değiştirilmemiş ve muhafaza edilmiştir.

Vahiy ne demektir? Sözlükte vahiy kelimesi buyruk anlamına gelir. İslamiyet’te ise Allah’ın buyruklarının peygamberlere gönderilmesi, kutsal kitaplarda bulunan ayetlerin indirilmesidir.

Hz Muhammed Sav ve ilk vahiy

Vahiy, peygamberler için Allah’ın buyruklarının gönderilme biçimidir. Vahiy meleği olan Hz. Cebrail ile peygamberler ve Allah arasında iletişim sağlanır. Hz. Muhammed’e gönderilen kitap olan Kur’an-ı Kerim de vahiy yoluyla insanlara bildirilmiştir.

İlk vahyin Hz. Muhammed’e ulaşması nasıl olmuştur? Hz. Muhammed dönem dönem inzivaya çekilmek ve ibadette bulunmak istediğinde Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’na gidiyordu. Kendisine inen ilk vahiy, Hz. Muhammed 40 yaşında iken bu mağarada gönderilmiştir.

Hz. Muhammed, Kadir gecesinde Hira Mağarası’nda bulunuyorken, Hz. Cebrail aracılığı ile ilk vahiy inmiştir. Hz. Muhammed’e inen ilk ayetler şu şekildedir:

“Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak, 96/1-5)

610 yılında Mekke’de inen Kur’an-ı Kerim’in vahyi geldiği sırada, Hz. Muhammed ibadet ile meşgul oluyordu. Hz. Cebrail güzel bir insan suretine bürünerek Hz. Muhammed’in yanına yaklaşmıştı. Hz. Muhammed’in 38 yaşından beri gördüğü ilahi rüyalar, duyduğu sesler ve gördüğü nurlar da o zaman anlam kazanmıştır.

Hz. Muhammed’e inen ilk vahyin önemi nedir? Hz. Muhammed’e inen ilk vahiy, Alak Suresi’nin ilk beş ayetidir. Bu ayetlerde ise İslamiyet’in özünü taşıyan derin anlamlar bulunur. Kur’an-ı Kerim’de 96. sure olarak bulunan Alak suresi, kan pıhtısı anlamına gelir.

İnsanın yaratılış sebebi Allah’ı tanımak ve Allah’a ibadet etmektir. Allah’ın verdiği nimetleri kullanarak Allah’a ibadetlerde bulunmak, İslam’ın gerekliliklerindendir. İlim bilmek ve öğrenmek de İslam’ın tavsiye ettiği bir durumdur. İnen ilk ayetlerin özünde, araştırarak Allah’ı bilmek ve onu kabul etmek vardır.

İlk ayetlerde insanın yaratılışından bahsetmiştir. Allah’ın gücünü görmek, sanatını bilmek ve Allah’ın insanı yarattığını görerek Allah’a ibadet etmenin gerekliliği anlatılmıştır. İnsanlar, Allah’a karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi için Dünya’ya gönderilmiştir.

İlk vahiylerin inmesinin ardından neler yaşandı?

Mekke’de yaşanan cahiliye döneminin son bulacağının izlenimi verilmiştir. Kız çocuklarının doğar doğmaz gömülmesi, putlara tapan kimselerin olması, kölelik sistemi, hırsızlık, alkol kullanımı gibi kötü alışkanlıklara sahip olan Mekke şehri için, İslamiyet bir kurtuluş olarak gönderilmiştir.

Oku, kelimesinin pek çok hikmeti bulunur. Allah’ın adıyla okumak ve Allah’ın adıyla bilmek, ilim sahibi olan kimseleri Allah’a yaklaştıracağını gösterir. Araştırmadan, cahil kalarak, yeni şeyler öğrenmeye çalışmadan yaşanan bir ömürde doğru ile yanlışı ayırt etmek zorlaşır. İnsanlar dünya hayatının güzelliklerini ne kadar çok bilirse Allah’a o kadar çok şükreder.

Gerçek ilim ve bilim sahibi olan kimseler, Allah’ın yolunda giden kimselerdir. Bilgilerini ve deneyimlerini Allah yolunda kullanılırlar. Bu ilimleri kendilerine saklamaz, başka kimselere de gösterir ve öğretirler. Allah’ın rızası için ibadet eder ve Allah’ın verdiği nimetlerin değerini bilirler.

İlk vahyin inişi hem Mekke şehri için hem de Dünya tarihi için oldukça önemlidir. İslamiyet yalnızca bir topluma değil, tüm dünya insanlarına gönderilmiştir. 610 yılında ilk vahyi inen Kur’an-ı Kerim günümüze kadar korunmuştur. Hz. Muhammed’in sözleri ve davranışları ise saklanarak tüm Müslümanlar için bir örnek oluşturmuştur.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.