Müslüman Olan Toplum Tarihçesi

Toplum Contributor
Photo 130974445 © Hasbi Sahin - Dreamstime.com

Hz. Muhammed (SAV) döneminde Müslüman olan toplum halkları hangileridir? İslamiyet, Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Bu sebeple İslamiyet’in yayılması da Hz. Muhammed’in döneminde başlamıştır. Önce Hz. Muhammed’in çevresi ve güvendiği kimseler ile yayılmıştır. Ardından topluluklar halinde İslam’a giriş yapılmıştır. Günümüzde ise dünyanın her yerinde Müslümanlar bulunmaktadır.

İlk Müslüman olan ve Hz. Muhammed’e inanan kişiler kimlerdir? Hz. Muhammed döneminde Müslüman olan, Hz. Muhammed ile muhabbet içinde olan kimselere sahabe denir. Sahabeler, Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna inanmış olan kimselerdir.

İlk Müslümanlar aynı zamanda ilk sahabelerdir. İlk sahabe Hz. Hatice’dir. Ardından Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Osman gelir. Hz. Ömer, Hz. Muhammed’e inanan kırkıncı Müslümandır. Kendilerine cennet müjdelenmiştir. İslam’ın yayılmasında, Kur’an’ın korunmasında ve kitap haline getirilerek yaygınlaştırılmasında önemli etkileri olmuştur.

Hz. Osman’dan sonra Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam Müslüman olmuştur. Hz. Muhammed’in İslamiyet’in yayılmasından önce yanında olmuşlardır. Yapılan savaşlarda, İslam’ın yayılmasında Hz. Muhammed’e yardım etmişlerdir.

Hz. Muhammed henüz yaşıyorken Müslüman olan toplum

Peygamberimiz Hz. Muhammed yaşadığı dönemde diğer devletlerin ve kabilelerin önde gelenlerine mektuplar göndermiştir. Bu mektuplarda Allah’ın varlığını ve kendisinin onun elçisi olduğunu söylemiştir. Mektuplar sayesinde Hz. Muhammed’in döneminde Müslüman olan toplumlar olmuştur.

Kendisi mektupları ile diğer devletleri ve toplulukları İslam’a davet etmiştir. Mektupta İslamiyet’ten ve güzelliklerinden bahsetmiştir. Kendisi ile görüşebileceklerini ve onlara Allah’ın varlığını anlatacağını söylemiştir. Çeşitli elçiler aracılığı ile mektuplarını önemli kişilere iletmiştir.

Dinimiz İslam’ın kolaylığı…

Hz. Muhammed, Bizans İmparatoru Heraklius’u İslam’a davet etmiştir. Ebu Süfyan ile karşılıklı konuşmasında Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna inanmıştır. Kavmini de Hz. Muhammed’e inanmaya yönlendirmiştir. Fakat aldığı baskılar sebebiyle imanını gizli tutmak zorunda kalmıştır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), İran Kisrası’na mektup göndermişti. Mektubu götüren kişi Abdullah bin Huzafe olmuştur. İran Kisrası, Hz. Muhammed’in talebini kabul etmemiş ve elçilere çeşitli hakaretlerde bulunmuştur. Abdullah bin Huzafe, gösterdiği cesaret ile imanını göstermiştir. Sahabeler arasında ünlenmiştir.

Hz. Muhammed’in bir diğer mektubu Habeş Necaşi’si için olmuştur. Kendileri İslam’a hızlıca karşılık vermiş ve iman etmişlerdir. Hz. Muhammed’e inanmış ve elçileri aracılığı ile Müslüman olduklarını Hz. Muhammed’e bildirmişlerdir. Böylelikle ilk Müslüman olan topluluklar arasında olmuşlardır.

Yemen Emiri ve halkı da Hz. Muhammed’in mektubu ile Müslüman olmuş topluluklar arasındadır. Hz. Muhammed’e inanarak Allah’a iman etmişlerdir. Bu mektupların iletiminde elçilerin vazifeleri de oldukça önemli konumdaydı. Hz. Muhammed her birine ayrı tavsiyelerde bulunmuş, olumsuz sonuç aldıklarında kızmamıştır.

İslam inancını kabul etmiş ilk Türk topluluğu kimlerdir? İslam, evrensel bir dindir. Bu sebeple yalnızca Arap halkına değil, tüm dünya halkına indirilmiştir. Allah’ın varlığını bilmek, öğrenmek, kabul etmek ve iman etmek herkesin görevi haline gelmiştir.

İslam inancı, Türklere de eski zamanlarda ulaşmıştır

Pek çok devletin ve topluluğun yönetim biçimi de İslam’a uygun olarak yapılmıştır. Devletler güçlü konumlara ulaştığında Allah için gaza yapmıştır. İslam’ın yayılmasında Türkler önemli bir yere sahiptir.

İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar olarak bilinmektedir. Bu yanlış bir bilgidir. İlk Müslüman Türk topluluğu Tolunoğullarıdır. Tolunoğulları, İtil Bulgar Devletine bağlıdır. Ardından Müslüman olan diğer devlet Karahanlılar olmuştur. Karahanlılar’ın Müslüman olması 944-945 yılları arasında gerçekleşmiştir.

İslamiyet, kişiler ile başlayan ve dünyaya yayılan bir din olmuştur. Hz. Muhammed döneminde en parlak zamanlarını yaşamıştır. Ardından dört büyük halife döneminde yükseliş yaşamıştır. Müslüman olan her devlet Allah’a uygun ve Hz. Muhammed’i örnek alarak hüküm sürmüşlerdir.