Hz Muhammed ve gül sembolü nasıl ilişkilidir?

Felsefe İpek Atacan
Hz Muhammed ve gül
Ekrem Osmanoğlu-Unsplash

Betimleme yapılırken, övgülerde bulunurken, hakkında bahsedilirken Hz Muhammed ve gül arasında olan ilişkiden yardım alınır. Bu ilişki gülün güzelliğinden ve Hz. Muhammed’e yakışmasından kaynaklanır. Özellikle edebi metinlerde güllerden söz ederken aslında Hz. Muhammed’den söz edilmesi mümkündür.

Kur’an-ı Kerim’de gülle ilgili ayetler nelerdir?

Gül ve Hz. Muhammed arasında bulunan ilişkiden kaynaklı olarak Kuran’da gülden bahsedilen ayetler merak uyandırır. Ancak gül kelimesinin geçtiği bir ayet bulunur. Bu ayette de gülün Allah’ın yarattığı bir bitki olduğundan, renginin kırmızılığından söz edilir. Kuran’da gül hakkında şöyle buyrulur:

“Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?” (Rahman, 55/37)

Ayetten anlaşılacağı gibi gökyüzünün kırmızıya dönecek rengi güle benzetilir. Bahsedilen zaman dilimi kıyametin kopacağı, insanların hesaba çekileceği vakittir.

İslam’da Hz. Muhammed ve gül ilişkisi nasıldır?

Pek çok alanda Hz. Muhammed’le ilgili özellikler güllerin güzelliğine benzetilir. Kabri için gül bahçesi, kokusu için gül kokusu denir. Onun yüzünde bulunan güzellik tıpkı bir gül gibi olduğu için Hz Muhammed ve gül birbirinden ayrılamaz bir ilişki içindedir.

Müminler söyledikleri ilahilerde, yazdıkları şiirlerde, konuştukları sohbetlerde Hz. Muhammed’i daima gülle anarlar. Sevgiyi temsil eden gül, aynı zamanda Hz. Muhammed’in içinde bulunan Allah sevgisi için de bir semboldür. Renkleri, kokusu, yetişme şekli, dikeni ve diğer özellikleriyle birlikte gülün tamamı Hz. Muhammed’i, onun özelliklerini anlatır.

Kur’an-ı Kerim hakkında da gülle ilgili benzetmeler, açıklamalarda bulunmak mümkündür. Gül tohumlarının saçılmasına benzetilen Kuran, okuyan kimseye bir gül gibi ferahlık verir. Bu bağlamda, İslamiyet’te kullanılan gül motifi yalnızca Hz. Muhammed’le değil, Kuran’la da bir ilişki içindedir.

İslamiyet’in sanatı kullandığı alanlarda gül motiflerine ve renklerine rastlamak mümkündür. Örneğin, cami ve mescitlerde duvarlarda gül motiflerinin kullanılması müminlere Hz. Muhammed’i ve Allah aşkını arttırır. Dini kitaplara eklenebilen gül resimleri ve kokusu da kişinin güzel hislere kapılmasını sağlar.

Aşkı temsil eden gülün ve Hz. Muhammed’in edebiyattaki yeri nedir?

Çiçekler arasında aşkı temsil eden gül, aşıklar arasında en çok tercih edilen bitkidir. Bu durum edebiyatta da yerini aldığı için pek çok eserde gülden bahsedilir. Günlük yaşamda da özel günlerde bir kişiye duyulan sevgiyi göstermek için gül demetleri satın alınır. Güzel duyguların en iyi sembolü olduğu için gül vazgeçilmez çiçeklerin arasındadır.

Hz. Muhammed’e ve Allah’a duyulan aşk, dünyada yaşanabilecek hislerin en yücesidir. Bu bağlamda, insanların birbirine duyduğu aşkı aşan sevgiler Allah’a yönelir. İki insan arasında görülen sevgi bağlarının semaya kadar ulaştığı destanlar ve halk hikayeleri bulunur.

İslam’ı konu alan edebi eserlerde en büyük gaye Hz. Muhammed’e övgülerde bulunmaktır. Bu nedenle onu en iyi anlatan figüre, güle, yönelen sanatçılar tüm yeteneklerini kullanırlar. Kaside gibi uzun metinlere konu olan Hz. Muhammed büyük bir aşkla beyitlere işlenerek insanların içindeki peygamber sevgisine ulaşır.

Kısaca, Hz. Muhammed’in sahip olduğu pek çok özellik gülle bağdaştırılır. Kokusu, yüzünün güzelliği, mezarının bulunduğu yer, davranışları, sevgisi tıpkı bir gül kadar saf ve güzeldir. Bu durum müminler arasında yaygınlaşmış, edebi eserlere konu olacak kadar benimsenmiştir. Bugün de Hz. Muhammed’den bahsedildiği zamanlarda onun sahip olduğu gül kokusundan, mezarının bulunduğu gül bahçesinden konular açılır. Gül, Hz. Muhammed’i hatırlamak ve anmak amacıyla kullanılan bir araç halindedir.