Hz Muhammed’in doğum günü ne zamandır?

Önemli Günler Contributor
kırmızı gül Hz Muhammed
Andreas Brun-Unsplash

Allahü Teala’nın vazifelendirdiği son peygamber olan Hz Muhammed’in doğum günü Müslüman aleminde değer verilen bir zamandır. Çünkü dinimizde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed doğduktan sonra karanlık çağların yaşandığı dünyanın aydınlandığına inanılır. Kendisi doğduğu sırada Arap yarımadasında Cahiliye Devri yaşanıyordu.

Hicri ve Miladi takvime göre Hz Muhammed’in doğum günü ne zamandır?

Miladi ve Hicri takvimin yıl hesabı farklı olduğu için Hz Muhammed’in doğum günü bu takvimlerde farklı dilimlere denk gelir. Hicri takvim göz önüne alındığında söz konusu gün Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesine tekabül eder. Yani, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, “Kameri” olarak kabul edilen aylardan birinde doğmuştur.

Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi, miladi takvime göre hesap yapıldığında 571 senesi için 20 Nisan’a denk gelmektedir. Ancak iki takvim arasındaki farklar sebebiyle miladi bakımdan doğum gününün tarihi her sene değişmektedir.

Yaşanan mucizeler nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumu, insanın ilk defa yaratılışından beri beklenen bir olaydır. Onun dünyaya gelişine türlü mucizelerin de eşlik ettiği bilinir.

Kendisinin doğumunda vuku bulan bazı mucizelerin şu şekilde sıralanması mümkündür: Şeytan o zamana dek atmadığı kadar büyük bir çığlık atmıştır, Kufe ve Şam arasında yer alan Semave Vadisi sular altında kalmıştır, Kisra’nın sarayında yer alan on dört adet sütun devrilmiştir, İran tapınaklarında yüzlerce yıldır yanan ateş sönmüştür.

Hz. Amine’den aktarıldığı üzere de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed temiz bir biçimde, ellerini yere dayamış halde ve başı semaya dönük biçimde doğmuştur. (İbn-i Sa’d)

Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılabilir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bazı ayetlerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e değinildiği görülmektedir. Bu ayeti kerimelerden birinde şöyle buyrulur:

Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.” (Al-i İmran Suresi, 164. Ayet)

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Hz. Muhammed’in doğumu insanlık için sapkınlıktan dönme ve doğru yolu bulma konusunda büyük bir lütuftur. Dolayısıyla kendisinin doğum günü Müslüman camiasında büyük bir saygı görmekte ve hassas bir biçimde kutlanmaktadır.

Miladi takvim baz alındığında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün aynı zamanda Mevlid Kandili olarak kabul edilir. Bu arada mevlidler okunur ve kendisine bolca salatü selam getirilir.

Kandillerde ve diğer bazı günlerde mevlid okunması Müslümanlar arasında bir gelenek haline gelmiştir. Burada okunan mevlidin asıl adı “Vesiletün’necat” şeklindedir ve Süleyman Çelebi tarafından yazıldığı bilinir. Mevlid içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumu, mucizeleri ve üstün mertebesine değinilir.

Kısacası, Kur’an-ı Kerim içerisinde de açıkça bahsi geçtiği üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, alemlere bir rahmet olarak gönderilmiştir. Onun dünyaya ve Müslümanlara bıraktığı din ve güzel ahlakın izleri yüzyıllar sonrasında bile devam etmektedir.

Kendisinin gelişiyle birlikte Cahiliye Devri, asrı saadete dönüşmüş ve insanlar gaflet uykusundan uyanmıştır. Dolayısıyla onun doğum günü Müslümanlar açısından çok kıymetlidir. Mevlid Kandili olarak adlandırılan bu günde Müslümanlar dini kutlamalar yaparlar ve ibadetlerine ağırlık verirler.

Bizlere düşen yaşamın her anında Hz. Muhammed’i örnek almak ve salih bir Müslüman olarak yaşamaya çalışmaktır. Allahü Teala’nın rızasına, Hz. Muhammed’in şefaatine erişmek ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.