Hz Muhammed’in duaları nasıldır?

Dua Contributor
İbadet
Hz Muhammed’in duaları
Andréas Brun-Unsplash

İnsan dünyevi ve uhrevi herhangi bir badire yaşadığında dua eder, Hz. Muhammed’in duaları da bu yolda bizlere rehberlik eder. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed yaşamı boyunca Allahü Teala’ya her daim ibadet etmiş ve bu esnada ellerini duadan geri çevirmemiştir.

Hz. Muhammed’in duaları için örnekler nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; kaza, bela, hayır, şer ve hastalık gibi pek çok konuda dua etmiştir. Bu dualarının büyük bir kısmını da ashabı ile paylaşarak onlara yol göstermiştir. Buna göre, Hz. Muhammed’in duaları arasından bir örnekte şöyle buyrulur:

“Allahım! Senden doğru söyleyen bir dil ve selim bir kalp isterim.” (Tirmizi)

Buradan da anlaşılacağı üzere dua yalnızca sıkıntılı zamanlarda başvurulan bir eylem değildir. Kişinin kendi için istediği hasletler ve hayırlı işler için de türlü dualarda bulunması mümkündür.

Doğru söyleyen bir dilin önemi nedir?

Doğruluk, dürüstlük, adalet, affedicilik ve merhamet; insana yakışan hasletlerdir. Bu sebeple de dini kaynaklar içerisinde Müslümanlara iyi hasletler edinmeleri öğütlenir. Doğru söyleyen bir dil hem sahibine hem de onun çevredeki tüm insanlara huzur sağlar.

Allahü Teala, insanlara diğer varlıklardan farklı olarak konuşma, anlatma ve düşünme gibi nimetler vermiştir. Bizlere düşen vazife bu nimeti İslam inancına uygun yolda kullanmak ve Allah’a yakışır bir kul olmaktır. Bundandır ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, duasında Allah’tan doğru söyleyen bir dil istemiştir.

Yalandan uzak duran bir toplumda adalet daima tecelli eder. Ancak ufak ufak yayılan yalanlar, toplumun genelini doğru yoldan saptırır. Bundan sonra insanlar arasındaki güven azalır ve adalet sistemi de temelinden sallanmaya başlar. Yani, doğru söyleyen dil dünya ve ahiret yaşamında kişinin yakın dostlarından biri olur.

Selim bir kalp ne demektir?

İnsan fıtratında iyi hasletlere eğilim olduğu kadar, kötü hasletlere de eğilim vardır. Selim bir kalpte bu hasletlerin barınması için yer yoktur. Bu kalp iman nuruyla aydınlanmıştır ve Allah’ın rızasına nail olmak dışında bir amaca hizmet etmez.

Dinimizde kalbin, sıradan bir organ olmak dışında türlü vasıfları vardır. Buna göre gerçek iman dilde başlayıp gönülde biter. İmanını gönlünde taşıyan ve selim olan bir kalp rabbini incitmekten ve O’nun rızasına erememekten korkar. Neticede de en ufak bir günaha meyletmekten dahi imtina eder.

Kalp, hastalanabilen ve kararabilen bir yapıdadır. Hadislerde de belirtildiği üzere küçük günahlar kalp üzerinde siyah nokta belirmesine sebep olur. Bu günahlarla birlikte hastalanan kalp de zaman içerisinde ölür. Ölen bir kalpte selimlik aramanın manası yoktur. Bundandır ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed dua ederken Allahü Teala’dan selim bir kalp istemiştir.

Kısacası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun mucizesine tanıklık eden Müslümanlar da asırlar sonra dahi kendisini örnek almaya devam etmiştir. Salih kimselerin en büyük kılavuzlarından biri de Hz. Muhammed’in duaları olarak kabul edilir.

Gönülden edilen tüm duaların Allahü Teala katında mutlaka bir karşılığı vardır. Önemli olan bu duada ısrarcı olmak, bilerek ya da bilmeden işlenen tüm günahlar için Allahü Teala’dan af dilemektir. Bizlere düşen Hz. Muhammed’in yolundan gitmek, ibadetten ve duadan hiçbir şartta vazgeçmemektir. Unutmamalıyız ki Allahü Teala’nın hazinesi büyük ve merhameti de geniştir. O, dilediği kulunu nimetlendirir, dilediği kulunu da bağışlar.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.