Hz Muhammed’in ikinci eşi Hz. Sevde kimdir?

Önemli Şahsiyetler Contributor
kırmızı gül
Stephanie Lu-Unsplash

Hz. Sevde (ra), Hz Muhammed’in ikinci eşi olmadan önce dahi İslam için fedakarca hizmet vermiş, bu uğurda Habeşistan’a hicret eden yaşlı, dul bir kadındı. Hz. Muhammed (sav), ilk eşi Hz. Hatice’nin vefatından sonra zora düşmüş, evini idare edecek, çocuklarıyla ilgilenecek, kendisini de yalnızlıktan kurtaracak bir hanıma ihtiyaç duymuştu.

Müslüman olduğu için bu uğurda yurdunu terk etmeyi göze alan Hz. Sevde ile evlenme kararı vermiş, böylelikle öksüz çocuklarına bir anne ve de muhterem dul bir kadına peygamber eşi olarak paye kazandırmayı uygun gördü.

Hz. Sevde, Hz. Muhammed’in yaptığı izdivaç teklifine babasının da iznini alarak olumlu cevap verdi. Hicretten üç yıl öncesinde ise evlilikleri gerçekleşti. Hz. Sevde’nin henüz Müslüman olmayan kardeşi Abd b. Zem’a bu evliliğe karşı çıkmış, yaptığı haccı bile yarıda keserek evliliği engellemeye çalışmıştı. Daha sonra Müslüman olan Abd b. Zem’a, nikah günü yaptıklarından utanıp pişman olmuştu. Bu evlilik, Hz. Sevde’nin yakınlarının ve kabilesinin İslam’a ve Müslümanlara bakışının olumlu yönde değişmesini sağlamış, birçok kişinin de Müslüman olmasına vesile oldu.

Hz Muhammed’in ikinci eşi için Mekke halkı ne düşünmüştü?

Mekke halkı, özellikle de Kureyş kabilesi, çok bağlı olduğu Hz. Hatice vefat edince Hz. Muhammed’in yaşlı, dul bir kadınla neden evlendiğine anlam verememişlerdi. Çünkü, Hz. Muhammed’in ikinci eşi Hz. Sevde ne zengindi, ne gençti, ne de güzeldi. Ancak tüm bunlara rağmen onunla evlenmeyi tercih etmişti. Esasen bu bir gönül evliliğinden ziyade, Hz. Muhammed’in yaşça büyük, dul ve dini için büyük fedakarlık gösteren bir hanıma sahip çıkması, onu onurlandırması, aynı zamanda yalnızlığını paylaşmaktı.

Müminlerin annelerinden olmak, Hz. Muhammed’in hanımı olarak çocuklarının bakımını üstlenmek ve İslam’a hizmet etmek Hz. Sevde için büyük şerefti. Resule karşı çok itaatkar, saygılı ve hassastı. Şakacı ve neşeli bir insandı. Şakaları, hoşsohbetiyle Resul-ü Ekrem’in yüzünü güldürmüş, duasını almıştır.

Dinine bağlılığı ve cömertliğiyle tanınmıştı

Hz. Sevde annemiz hicretten vefatına kadar Hz. Muhammed ile birlikte yaşadı. Diğer hanımları gibi, onunla birlikte savaşlara katıldı. Uhud savaşında yaralıların tedavisinden, su taşımaya kadar cephe gerisinde aktif olarak hizmet etti. Hz. Sevde, Hz. Muhammed’in veda Haccında bulunmuş, onun vefatından sonra bir daha hac ve umreye gitmemiştir. Hz. Muhammed’in genç hanımı olan Hz. Ayşe (ra)’ı kızı gibi sevmiş, kendisine destek olmuştur. Hz. Ayşe de Sevde validemize karşı derin bir muhabbet beslemiş, saygı ve sevgi göstermiştir.

Hz. Ayşe, dinine bağlılığı ve fedakarlığıyla tanınan Hz. Sevde için “Kadınlardan en çok kendisine benzemeyi sevip arzuladığım Sevde binti Zem’adır.” demiştir. Sadaka vermeyi, yardım etmeyi çok severdi. Halife Hz. Ömer (ra), kendisine yüklüce bir miktar gümüş dirhem göndermiş, o da bu gümüşlerin tamamını Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Kendisine gelen bütün hediyeleri fakirlere verdiği bildirilir.

Bir gün Resulü Ekrem efendimizin hanımları kendisine ilk önce hangisinin kavuşacağını sordular. Hz. Muhammed de onlara “Vefatımdan sonra bana en erken kavuşacak olan, kolu (eli) uzun olandır.” (Buhari) buyurmuştu. Bunun üzerine eşleri kollarının uzunluklarını ölçmeye başladılar. Ancak Hz. Muhammed’in bu ifadesinin, en çok sadaka veren, en cömert olan manasına geldiği ve Hz. Sevde’yi kast ettiği anlaşılır. Hz. Sevde (ra)’ın,  Hz. Ömer’in halifeliğinin son yıllarında, bazılarına göre ise hicretin 54. yılında Medine’de vefat etmiştir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.