Hz Muhammed’in kabri nerededir?

İslam İpek Atacan
Medine
Medine. Marius Dorin Balate-Dreamstime

Müminler bazı dönemlerde Hz Muhammed’in kabri için Medine’ye ziyarette bulunurlar. Ziyaret edemeyenlerse dualarında sık sık Hz. Muhammed’i anarak ona olan bağlılıklarını gösterirler. Kabrin bulunduğu bölüme girmek yasak olduğu için yalnızca pencerelerden bakarak Hz. Muhammed’e dua edilebilir. Müminler kendilerine ayrılan bölümlerde uyumak, namaz kılmak, ibadet etmek gibi işlerle meşgul olabilir.

Cenaze işlemlerini kimler üstlendi? Sahabeler için Hz. Muhammed’in vefatı ve defin işlemleri oldukça zordu. Onu kimin yıkayacağı, nasıl yıkanacağı, cenaze namazını kimin kıldıracağı önemli konular arasındaydı. Bir yandan devlet işlerini yürütmesi için halifenin kim olacağı düşünülürken sahabeler ve ehlibeyt büyük üzüntü içindeydi.

Vasiyeti üzerine Hz. Muhammed’i yıkamakla görevlendirilen kişi Hz. Ali oldu. Ancak yıkama işlemini yaparken yanında kimlerin bulunacağına karar vermek vakit aldı. Bu esnada Hz. Muhammed’in yanında olmak isteyen sahabeler ve aile büyükleri arasında izdiham oluştu. İçeri Hz. Ali’yle birlikte Hz. Abbas, Kusem, Şakran, Fadl ve Üsame bin Zeyd girdiler. Ardından Evs bin Havli de bu ekibe dahil oldu.

Cenaze namazını kıldırması için imam tayin edilmedi. Bu sebeple Hz. Aişe’nin odasında vefat eden Hz. Muhammed’in huzuruna sahabeler azar azar girip namaz kıldılar. Odanın küçük olması, müminlerin sayısının fazla olması sebebiyle namazın kılınması yaklaşık iki gün sürdü. Melekler de Hz Muhammed’in kabri etrafında namaz kılarak insanlara ortak oldular.

Hz. Muhammed’in mezarını kazmaları amacıyla Ebu Ubeyde ve Ebu Talha’ya haber gönderildi. Aldığı haberin ardından evinden ayrılan Ebu Ubeyde mezarı kazan kişi oldu. Zamanla mezarın çevresi kabristana dönüştürüldü ve bu yerin ismi Yeşil Kubbe olarak kaldı. Ravza-ı Mutahhara ve Kabri Ravza isimleri de güncel olarak kullanılmaktadır.

Neden Hz Muhammed’in kabri Medine’de bulunur?

Peygamberler kendilerine iman edilen kişiler tarafından çok sevilirdi. Bu sebeple mezarlarının nerede olacağı, ölümlerinden sonra hangi işlemlerin yapılacağı bilinmezdi. İnsanlardan ve meleklerden üstün oldukları için ölmüş olsalar dahi önemlerini korumaya devam ederler.

Bir peygamberin öldüğü yere gömülmesi uygun görüldüğü için Hz. Muhammed Medine’de gömüldü. Hz. Aişe’nin odasında vefat etmesi sebebiyle bulunduğu oda onun kabri haline getirildi. Müminler de bu duruma bağlı kalarak gerekli işlemleri Medine’de gerçekleştirdi.

Eğer peygamberlerin mezarları hakkında bir bilgi bulunmasaydı müminler arasında karışıklık çıkardı. Mekke ve Medine, Hz. Muhammed için iki önemli şehir olduğu gibi halklar da Hz. Muhammed’i önemserdi. Bu sebeple mezarın kendi topraklarında olmasını isteyen kimseler İslam’a aykırı işlerde bulunarak birbirleriyle savaşırlardı. Allah, peygamberlere öldükleri yere gömülmeleri gerektiğini bildirdiği için tüm karmaşalar son buldu.

Hz. Muhammed’in mezarı nasıldır?

Mescid-i Nebevi’de bulunan Hz. Muhammed’in mezarı, uzun yıllar içinde farklı değişimlere uğradı. Aynı yerde sahabelerden Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’in de mezarları bulunur. Yeşil Türbe olarak adlandırılan bu mezarın içine girmek mümkün değildir. Tasarımı gereğince bir kubbeyle kapatılarak içeri herhangi bir insanın girilmesine mani olunur.

Ziyaretçiler pencereden bakarak Hz. Muhammed’in mezarını görebilirler. O bölgede çeşitli ibadetlerle meşgul olarak diledikleri gibi vakit geçirebilirler. Türbenin önünde bulunan altın parmaklıkların ismi Şebeke-i Saadet’tir. Bu bölümden sonrasına yalnızca özel işler ve temizlik için girilmesi mümkündür.

Hoş kokusuyla birlikte müminlerin kalbini huzurla dolduran kabrin çevresinde uyuyanlar çoktur. Bunun sebebi, o bölgede Allah’ın sevgili kullarının mezarlarının bulunmasıdır. Uyuyan kimseler, uykularını daha önce hiç öyle güzel almadıklarını söyleyerek övgülerde bulunurlar.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.