Hz Muhammed’in kıyafetleri nasıldı?

İslam İpek Atacan
kırmızı gül
Grummarek-Dreamstime

Allah’ın rızasını alacak şekilde giyinen Hz. Muhammed’in kıyafetleri her Müslüman için örnektir. Onun sünnetlerine ve önerilerine bağlı kalarak İslam’a uygun bir biçimde giyinmek mümkün. Kadın ve erkek müminler de kıyafet seçiminde bu uygunluğa dikkat etmeli, önerilmeyen kıyafet tasarımlarından ve renklerinden uzak durmalıdır.

İslam’a göre giyinme adabı nedir?

Dünya üzerinde bulunan her canlının üzerinde bir örtü bulunur. Bu nedenle giyinmek yalnızca insanlara özgü bir durum değildir. Meyve ve sebzelerin, hayvanların, bitkilerin bile üzerinde bir kabuk, kürk, kıl veya örtü bulunur. İnsanların da kendilerini örtmekle görevlendirilmesi bu düzene uyum sağlaması içindir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.” (Araf, 7/26)

Ayetten anlaşıldığı gibi her insan farklı kıyafetlerle örtünmek durumundadır. Ancak bu örtülerin en büyüğü imanla sahip olunan takva elbisesidir.

Bir kimsenin kılık kıyafetinin İslam’a uygun olması için israftan ve kibirden uzak olması gerekir. Her daim temiz, lekesiz kıyafetler tercih edilmeli, mahrem yerler kapatılmalıdır. Yerde sürünen kıyafetler, yücelik belirten semboller, insan ve hayvan suretleri kıyafetlerin üzerinde yer almamalıdır.

Allah’ın rızasını kazanmak, onun emir ve isteklerini uygulamaktan geçer. Bu nedenle İslam’a uygun şekilde giyinmek bir kimsenin takvasını arttırır. Kul ve Allah arasındaki ilişkileri güçlendirerek belalardan ve sıkıntılardan korunmasını sağlar. Ahirette insana çeşitli kolaylıklar sunarak Cehennem azabından korur.

Giyinişi örnek alınan Hz Muhammed’in kıyafetleri nasıldı?

Müminlerin giyim kuşam konusunda en iyi örneği Hz Muhammed’in kıyafetleri ve önerileridir. Kendisi günlük yaşamında sarık ve takke giyer, sarığın ucunu omuzlarına doğru atardı. Her yere uygun biçimde kıyafetler seçtiği için savaş zamanlarında miğfer giyerek kendisini korurdu.

Çoğu zaman beyaz kıyafetler giyen Hz. Muhammed, yeşil ve kırmızı başta olmak üzere farklı renkler de giyerdi. Ancak gömlekleri gösterişten uzak, pamuktan ve kısa tercih ederdi. Zaman zaman kırmızıya yakın renkte bir hırka giyerdi ancak kıyafetlerinin hiçbiri gayrimüslimlerin modasına uygun şekilde dikilmezdi.

Yün ve keten kıyafetler de Hz. Muhammed’in giydiği kumaşların arasında yer alır. Zaman zaman gümüş veya demir yüzük takarak aksesuar kullandığı bilinir. Ancak altın yüzük takılması ve ipek kıyafetler diktirilmesi Hz. Muhammed’in erkekler için yapılması uygun görülmeyen işlerdendir.

Kadınlar ve erkeklerin kıyafetleri arasında nasıl bir fark olmalı?

İslamiyet’te erkekler ve kadınlar mahrem yerlerini örtmekle görevlidir. Bu örtünme iki cinsin bedeni özelliklerine bağlı olarak farklı şekilde gerçekleşir. Kadınlar erkekler gibi erkekler de kadınlar gibi giyinmemelidir. Allah, insanın bedenini örttüğü şekilde kullarının kusurlarını örteceği için giyim adabına uymak oldukça önemlidir.

Müminler içinden kadın olanlar uzun ancak yere sürünmeyen elbiseler giymelidir. Ayak uçları, elleri ve yüzleri haricinde açık yer bırakmamalı, vücut hatlarını göstermemelidir. Kullanılan başörtüsü ince olmamalı, saçların görünmesine mani olunmalıdır. Dar, iç gösterir, vücut hatlarına dikkat çeken giysilerin giyilmesi doğru değildir.

Müminlerden erkek olanları kadınların giyindiği etek ve elbiselerden uzak durmalıdır. Her daim gösterişten, kibirden, kendini büyük gösterecek kıyafetlerden kaçınmalıdır. Altın takılardan, ipek kumaşlardan kendilerini uzak tutarak helal kılınan kıyafetlere yönelmelidir.

Tüm malına mülküne rağmen mütevazı görünerek Allah’ın rızasını kazanmak için hareket etmelidir. Hz. Muhammed’in sarık ve cübbe giymesi sünnet olduğundan dolayı erkekler de özellikle namazlarda bu parçaları kullanmalıdır.