Hz Muhammed’in meslekleri nelerdi?

İslam İpek Atacan
gül
Nike Sh-Dreamstime

İslam’ın peygamberi olmak kolay olmadığı için Hz Muhammed’in meslekleri oldukça fazladır. Bu mesleklerin her biri insanlara fayda sağlayan, geçimi kolaylaştıran işlerdendir. Tüm peygamberlerin, kendilerine elçilik görevi bildirilmeden önce yaptıkları ortak meslekler de vardır.

Peygamberler neden meslek sahibiydi?

Allah, insanlara tembellik etmek yerine çalışmayı emreder. Para karşılığında çalışmak bir kişinin geçimini sağlasa da normal zamanlarda da boş durmak doğru değildir. Bu sebeple her birey kendine bazı uğraşlar ve meslekler edinerek çalışmalı, kendi geçimini sağlamalıdır.

İnsanlara çalışma konusundaki en büyük örnekler peygamberlerdir. Onlar, sahip oldukları mesleklerin hakkını vererek yaptığı için helal para kazanmanın nasıl olduğunu öğretirler. Yaşanan sorunlara karşı Allah’ın rızasını alacak şekilde davranarak tüm mesleklerinin hakkını verirler.

Bir kimsenin sahip olduğu meslek uzun yıllar onunla beraber kalır. Bundan dolayı herkesin kendine en uygun gelen mesleği yapması gerekir. Keza, peygamberler de sevmedikleri işlerle uğraşmak yerine sevdiklerinde uzmanlaşmayı tercih ederdi. Böylelikle topluma ve kendilerine fayda sağlayarak Allah’ın emirlerini yerine getirirlerdi.

Hz Muhammed’in meslekleri peygamberliğinden önce ve sonra nasıl değişir?

Peygamberlerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde yaptığı meslekler aynı değildir. Bu sebeple Hz. Muhammed de çocukken uğraştığı çobanlık görevini peygamber olduktan sonra devam ettirmez. Ancak uğraştığı ticaret işiyle zaman zaman devam eder, ne kadar ustalaştığını gösterirdi.

Öğretmenlik ve idarecilik Hz Muhammed’in meslekleri arasında bulunur. Öğrenci yetiştirmek, belirli bir yeri yönetmek o dönemlerde oldukça zor mesleklerdi. Ancak bu mesleklerin yanında devlet başkanlığı, hakimlik, ordu komutanlığı, imamlık ve vaizlik meslekleri de bulunurdu.

Sahip olduğu tüm işleri aynı anda yapabilmesi Hz. Muhammed’in ne kadar düzenli bir peygamber olduğunu gösterir. Ortak işlerde başkanlık yapması da onun vazifeleri arasında yer alırdı. Ancak bunların yanında ibadetlerini aksatmaz, gerektiği zaman dinlenir, bedenine eziyet etmezdi. Planlı ve programlı davranarak tüm işlerinde Allah’ın yardımını alarak başarıya koşardı.

Tüm peygamberlerin ortak meslekleri nelerdir?

Çocukluk döneminde her peygamberin yapmış olduğu bir meslek vardır: Çobanlık. Burada bahsedilen çobanlık koyun güderek yapılan bir meslektir. İstisnasız her peygamber hayatının bir bölümünde çobanlık yapar, bu işin ne kadar kutsal olduğunu gösterir.

Geçmiş dönemlerde çobanlık insanların basit ve hor gördüğü bir meslek değildi. Aksine, ailenin ne kadar zengin olduğunun bir işaretiydi. Koyun sürüsü sahibi olacak kadar para bulunduğunu gösterdiği için yapılması oldukça önemliydi. Çocukluk döneminde ticarete atılmadan önce Hz. Muhammed de para karşılığı Mekkeli ailelerin koyunlarını güderdi. Hadis-i şerifte çobanlık mesleği hakkında şöyle buyrulur:

“En hayırlı maişet yolunu tutanlardan biri, bir tepenin başında veya vadinin içinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu zat namazını kılar, zekatını verir, ölünceye kadar Rabbine ibadet eder ve insanlara hep iyilik yapar.” (Müslim)

Hadisten anlaşıldığı gibi çobanlık yapmanın fazileti oldukça büyüktür. İman ederken bu mesleği yapan kimseler Allah’ın rızasını kazanırlar. Yaptıkları ibadetler sayesinde dünya ve ahirette rahat edecekleri alanlarda bulunurlar. Ancak bu alanda mesleğini hakkıyla yapmak oldukça önemlidir.

Her peygambere çobanlık görevinin verilmesinin bir nedeni vardır. Allah, elçi olarak görevlendirdiği insanların kalplerinde bulunan duyguların gelişmesini ister. Bu duygular arasında merhamet, tefekkür, vakar, sabır ve tesahup bulunur. Güçsüz bir hayvanı yırtıcılardan korumaya çalışmak tıpkı güçsüz insanları düşmanlarından korumaya benzetilir. Ayrıca çobanlık insanlara hızlı düşünmek, kriz yönetimi yapmak gibi özellikler de kazandırır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.