Hz. Muhammed’in mezar arkadaşları kimlerdir?

Tarih Contributor
mezar arkadaşları
Clyde RS-Unsplash

Kabri Medine’de yer alan Hz. Muhammed’in iki yanında ona eşlik eden mezar arkadaşları bulunur. Dünya yaşamında sevgilerini belirten sahabeler, vefatının ardından Hz. Muhammed’i yalnız bırakmadıklarını gösterdiler. Bu bağlamda, kabirde de beraber olarak kurdukları gerçek dostluğu devam ettirmişlerdir.

Hz. Muhammed’in mezar yeri nasıl belirlendi?

Peygamberler, vefat ettikleri yerde gömüldükleri için son bulundukları yer mezarları olur. Hz. Muhammed’in vefatı Medine’de, Ravza-ı Mutahhara’da gerçekleştiği için kabri orada bulunur. Müslümanların içeri girmesine izin verilmemekte, yalnızca camdan içeri bakılmasına izin verilmektedir.

Mekke’de doğan ancak Medine’de vefat eden Hz. Muhammed, yaşamının önemli bir kısmını Medine’de geçirdi. Medine halkı kendisini çok sevdiği gibi o da Medine’yi sevdi. Eğer yaşamının sonlarını Mekke’de geçirmiş ve orada vefat etmiş olsaydı, kabristanı Mekke’de olurdu.

İlk vefat ettiği dönemde Hz. Muhammed’in mezarı geniş değildi. Kendisini ziyaret eden pek çok Müslüman olunca sıkışıklık yaşanmaması adına zamanla genişletildi. Şimdiki halinde kabir, kapısı olmayan ve yalnızca camları olan bir odada durmaktadır. İçerideki bölgenin resminin çekilmesi yasak olduğu için yalnızca Ravza-ı Mutahhara’yı ziyaret eden kimseler mezarı görebilir.

Mezar odasının kapısız olması, Hz. Muhammed’in yanına kimsenin alınmamasının bazı nedenleri vardır. Bunlardan ilki, verilebilecek zararların önüne geçmektir. Diğeriyse insanların Allah yolundan sapmaları, kabri kutsal görerek tapmaya başlamalarıdır. Ancak Hz. Muhammed her iki durumun da yaşanmasını, İslam’ın zarar görmesini istemeyeceği için odaya giriş yapılması mümkün değildir.

Hangi sahabeler Hz. Muhammed’in mezar arkadaşları olmuştur?

Hz. Muhammed mezarında yalnızdır ancak yanında iki sahabesiyle birlikte kalır. Bu sahabelerden biri ilk Müslümanlardan olan Hz. Ebubekir’dir. Yaşamlarının büyük bölümünü birlikte geçiren, İslamiyet için savaşan ve gönül dostluğu kuran Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir, mezarda da beraberdir. Dört büyük halifeden biri olan Hz. Ebubekir, vefat ettikten hemen sonra uygun şekilde arkadaşının yanına gömüldü.

Dostluğun en güzel örneklerini yaşayan Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir’in diğer yanında Hz. Ömer yer alır. Dünyada arkadaş kaldıkları gibi birbirlerine mezar arkadaşları da olmuşlardır. Ahiret yaşamında birbirlerini unutmamış, Allah’ın yolunda ilerleyerek daima birlik içinde kalmışlardır.

Hz. Muhammed’in mezarının yanında bir adet boş mezar yeri bulunur. Bu yere kimsenin vefat edilmemesine neden olan özel bir konu vardır. İsa peygamber mesih olarak dünyaya geldikten sonra yeryüzünde vefat edecektir. Vefat ettikten sonra gömüleceği yer Hz. Muhammed’in kabrinin yanıdır.

Yerini Hz. Ömer’e veren Hz. Aişe’nin fedakarlığı nasıldır?

Fedakarlık için örnek alınması gereken kişilerden biri Hz. Aişe’dir. Vefatının ardından Hz. Muhammed’in yanına Hz. Ebubekir’in gömülmesi uygun görüldü. Kabrin yanında bir boş yer daha olduğu için Hz. Aişe bu bölgeyi kendisine ayırdı. Ancak Hz. Ömer’in yaralanmasıyla birlikte kendisine ayırdığı yeri Hz. Ömer’e bıraktı.

Kabristanda dostu ve peygamberiyle beraber kalmak isteyen Hz. Ömer, Hz. Aişe’den gömülebilmek için izin istedi. Hz. Aişe mezar yerini kendisine ayırmış olsa bile fedakarlıkta bulunarak yerini dostuna bıraktı. Bu durumda hem nefsine yenik düşmemiş hem de dünya dostlarını mezarda da ayırmamış oldu.

Kısaca, Hz. Muhammed’in Mekke’de yer alan mezarında iki arkadaşı vardır. Ancak Hz. İsa’nın vefat edeceği zaman kalabilmesi için boş bir mezar yeri daha bulunur. Bu mezar yeri, Hz. Muhammed’in isteği üzerine kimseye verilmeyerek korunmaya devam eder. Müslümanlarsa peygamberini ve iki büyük halifeyi beraber ziyaret etme şansına sahiptir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.