Hz Muhammed’in öğretmenliği nasıldı?

İslam Contributor
Hz Muhammed'in öğretmenliği
T Foz-Unsplash

Allah’a iman etmeyi öğreten, ilim yolundaki öğrencileri destekleyen Hz Muhammed’in öğretmenliği çok sevilirdi. Kullandığı eğitim metotları sayesinde bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlardı. Yalnızca bir alanda değil, tüm ilimler üzerinde öğrenci yetiştirirdi.

Peygamberlerin öğretmenliği nasıldır? Yaşamının tamamında hoşgörülü ve yardımsever olan Hz. Muhammed, öğrencilerine güzel şekilde yaklaşırdı. Cehaletle savaşmak için herkesi ilim yoluna davet eder, öğrencilerine daima destek olurdu. Bu desteği hem maddi hem de manevi olarak yaptığı için öğrencilerin işlerini kolaylaştırırdı.

Allah, peygamberlerin tamamını insanlığa Allah’ı ve evreni nasıl yarattığı anlatmasını için gönderdi. Kendilerine uygun davranışlar belirleyerek kulları için farklı dinler oluşturdu. Peygamberler, dönemlerinde bulunan en büyük öğretmenler olarak maddi ve manevi konularda yol gösterici oldu.

Peygamberlerin öğretmenlikleri Allah’ın varlığını, gücünü ve birliğini kanıtlar niteliktedir. Ayrıca ahiret yaşamı hakkında bilgi vererek dünyanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini öğretirler. İnsanın diğer canlılardan üstün olduğunu, ahlak sahibi olmanın önemini, Allah için sevmeyi ve sevilmeyi öğretenler peygamberlerdir.

Hangi metotları kullanırdı?

Hz. Muhammed, ilim öğrenmek ve yaymak isteyenlerle daha iyi ilgilenebilmek için Suffe Okulu’nu açtı. Bu okulda farklı yaş gruplarında sınıflar açarak tamamen ilim üzerine eğitimler verdirdi. Kendisi de bir öğretmen olarak öğrencilerle vakit geçirdi, derslerine ortak oldu.

Bir dersin öğretmeni seviliyorsa o dersin daha iyi öğrenileceğini düşünen Hz. Muhammed, ilk olarak kendisini sevdirdi. Yanlış yapan öğrencilerini her zaman tatlı dille uyardı, kalp kırmadan doğruyu anlattı. Ayrıca onlara sürekli dua ederek Allah’ın da bu kullarını sevmesini sağladı.

Her zorluğa bir kolaylık üreten Hz. Muhammed, sorun yaşayan öğrencilerinin yanında bulundu. Onlara yol göstererek yapmaları gerekenleri anlattı. Bir öğrencinin davranışını beğenirse onu taktir ederek ödüllendirdi. Öğrenciler arasında kıskançlık oluşmaması için adaletli davranmaya özen gösterdi.

Derslerin sıkıcı veya zor olması durumunda soru cevap tekniğini uygulardı. Öğrencilerin dikkatini toplamaya yarayan bu metot sayesinde bilgiler daha kalıcı hale gelir. İlgisiz öğrenci kalmasının önüne geçerek eğitimin amacına ulaşmasını sağlar.

Allah yolunda yapılan Hz Muhammed’in öğretmenliği kendisinden sonra gelen pek çok kişinin İslam’ı doğru tanımasını sağladı. Ezbere bilgiler yerine sorgulayarak öğrenmeyi, bu sayede konunun en iyi şekilde anlaşılmasını hedefledi. Allah’ın istediği özelliklere sahip olmaları için özellikle ahlak konusunda eğitimler verdi.

Bilim konularında Hz Muhammed’in öğretmenliği nasıldı?

Suffe Okulu’nda verilen eğitimler yalnızca din ağırlıklı değildi. Öğrencilere matematik, geometri, astroloji gibi dersler verilerek bilimsel çalışmalar da yapıldı. Bu çalışmalar yapılırken Hz. Muhammed sayesinde öğrencilere inceleme, okuma, araştırma, yazma alışkanlıkları kazandırıldı.

İslam’ı doğru anlamak ve yaşamak için sorgulamak çok önemlidir. Hz. Muhammed, öğrencilerine Allah’ın evreni nasıl bir düzen içinde yarattığını göstermek için soru sormayı öğretti. Bu soruların cevaplarını bulmaları için onlara farklı ödevler vererek Allah’ın gücünü gösterdi. Bilim ve İslam’ın farklı olmadığını, bilimin İslam’ı destekleyen bir unsur olduğunu kanıtladı.

Şifa verenin Allah olduğunu, insanların birer aracı olduğunu öğreten Hz. Muhammed tıp alanında da öğrenciler yetiştirdi. Farklı bitkilerin ve yiyeceklerin sağladığı yararları göstererek şifa arayan hastalara deva oldu. Geniş bir bilim ağında dersler vererek öğrencilerin donanımlı olmasını, pratik düşünmesini, düşüncelerini uygulayabilmesini hedefledi. Onlara yalnızca yararlı olanı değil zararlı olanı da anlatarak yapılabilecek hataların önüne geçti. Bu eğitimler sayesinde uzun yıllar boyunca bilim konusunda en gelişmiş ülkeler İslam ülkeleri oldu.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.