Hz Muhammed’in rüyaları nasıldı?

İslam Contributor
Gül neyi simgeler
Albert Dera-Unsplash

Allah, peygamberleriyle vahiy yoluyla haberleştiği için Hz Muhammed’in rüyaları da birer vahiydir. Bu bağlamda, peygamberlerin rüyalarında gördüğü durumların gerçekliği diğer insanlara göre yüksektir. Çünkü Allah tarafından bizzat gösterilen rüyalar, yalnızca arada meleklerin bulunmadığı bir vahiy yöntemi olarak tanımlanabilir.

Rüya ve vahiy arasındaki ilişki nasıldır? Görülen rüyaların şeytani ve ilahi olma durumu, o rüyanın kişiye herhangi bir mesaj verip vermemesiyle ilgilidir. Ancak peygamberlerin gördükleri rüyalar yalnızca Allah tarafından gösterilir. Bu nedenle gördükleri rüyaların tamamı mesaj içeren, yaşanabilecek durumlara karşı bilgi veren rüyalardır.

Peygamberlerin bir çoğuna kendilerine verilecek elçilik görevi rüyalarla bildirildi. Hz. Muhammed de kendisine ilk vahiy gelmeden önce sık sık benzer rüyalar görürdü. Görüldüğü gibi peygamberlere verilecek olan görevler Allah tarafından onlara bildirildiği için peygamberlerin rüyaları aslında birer vahiydir.

Normal bir yaşam süren ancak Allah yolundan ayrılmayan peygamberlerin kalpleri nurludur. Bu nurları onları görebilecekleri şeytani rüyalardan korur. Böylelikle, rüya gören her bir peygamber, gördükleri rüyaların Allah’tan geldiğini bilerek hareket ederlerdi.

Hz Muhammed’in rüyaları ve hakkındaki hadisleri nelerdir?

Rüyaların vahiy olarak kullanılması, peygamberlerin sahip olduğu 46 özelliğin içinde yer alır. Son peygamber olan Hz Muhammed’in rüyaları da birer vahiydi. Bu nedenle diğer insanlar için gördükleri salih veya şeytani rüyalar hakkında bilgilendirme yapardı. Hz. Muhammed, rüyalar hakkında şöyle buyurur:

“Ümmete, nübüvvetten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır.” (Buhari)

Mübeşşirat kelimesinin anlamı, salih rüyadır. Bu rüyalar, peygamberlere olduğu gibi diğer insanlara da Allah tarafından gösterilen rüyalardır. İçerdikleri mesajlar sayesinde ümmete yol göstericiliği yapan salih rüyalar, peygamberlerden sonra insanlara geçen bir özelliktir.

Allah, yalnızca peygamberlere vahiy göndererek onlarla iletişim kurar. Ancak son peygamber Hz. Muhammed’den sonra yeniden peygamber gelmeyeceği bildirildi. Allah da, kullarının zor günlerinde yalnız kalmaması için onlarla ibadet alanları hariç iletişim kurabileceği bir yol olduğunu gösterdi. Bu yol, içine şeytanın bulaşmadığı salih rüyalardır.

İslam’da uyumak neden önemlidir?

Allah, insanlara kendisine iman etmesi için nasıl dinginlik verdiyse, dinlenmeleri için de uyumalarını emreder. Bu bağlamda, bazı zamanlarda uyumak rızık aramaktan önce yapılmalıdır. Çünkü yalnızca enerjisi yerinde olan kimseler kendilerine rızık aradıklarında başarılı olurlar.

Uyumak, bedeni dinlendirdiği ve yorgunluğuna son verdiği için aslında Allah’a edilen bir ibadettir. Ancak içine nefsin ve şeytanın bulaşmaması adına çok uyumaktan, uyku için ibadetleri geciktirmekten uzak durulması gerekir. Ancak bu sayede dinlenirken bile Allah’ın rızasına kavuşmak mümkün olur.

Rüya, ölümü hatırlattığı için yarı ölüm hali olarak bilinir. Bilinci uykuda olduğu için yerinde olmayan insanlar bir nevi uyurken ölmüş olurlar. Ancak bedenleri düzen içindeki işlevlerine devam ettikleri için gerçek bir ölüm oluşmaz. Üstelik yerine gelen bilinç eskisinden daha canlı olur.

Hiç uyumadan yaşamak mümkün olmadığı gibi her an uyuyarak yaşamak da mümkün değildir. Her iki durumda da insanın ölümle bile karşılaşabileceği ciddi sonuçlar meydana gelir. Bu bağlamda, dünyadaki her varlığı denge ve düzen içinde yaratan Allah, kulları için de uykuyu dengeli ve düzenli almasını öğütler.

Kısaca, peygamberlerin gördükleri rüyalar aslında onlara melekler aracılığı olmadan verilen vahiylerdir. Bu vahiyler, Hz. Muhammed’in vefatının ardından kesilmiş olsa da diğer insanlara salih rüya olarak kaldı. Salih rüya gören kimseler Allah’ın kendisine yol gösterdiğini bilerek hareket eder, yaşamlarını bu rüyaya göre düzenlerler.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.