Hz. Muhammed’in Unutkanlığa Karşı Aldığı Önlemler

İslam Contributor
Photo 193057028 © Photosvit - Dreamstime.com

Unutkanlığa karşı ne yapmalıyız? İnsan, Allahü Teala’nın türlü üstünlüklerle donattığı bir varlıktır. Ancak, akıl ve irade gibi vasıfların sahibi olan insan fıtratında bazı zafiyetler de yer alır. Bunların en başında da unutkanlık problemi gelir.

Kişinin aslında bildiği ve öğrendiği, bilgi ve tecrübeleri kaybetmesi ya da hafızasından silmesi unutkanlık olarak tarif edilir. Unutkanlık durumu, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bazı ayeti kerimelerde işlenir. Buralarda unutkanlık için insanın zaafı benzetmesi yapılır ve unutkanlık sebeplerine atıfta bulunulur.

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer verildiği üzere unutkanlık sebepleri nelerdir? İnsanda görülen unutkanlık hali; Allah’tan uzaklaşmak, dünya işleriyle çok fazla alakadar olmak, şeytanın vesvesesine düşmek, gaflette olmak ve gurura kapılmak gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu problem yalnızca yetişkin bireylerde değil aynı zamanda çocuk çağlarda da görülebilir.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde unutkanlık sebeplerine yer verildiği gibi, bunun çarelerine de işaret edilir. Bu bağlamda çarelerin; haram işlerden uzak durmak, insan olarak yaratılışının amacını kavramak ve bilgileri düzenli olarak tekrar etmek şeklinde sıralanması mümkündür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de unutkanlık problemine karşı bazı tavsiyelerde bulunmuştur.

Hz. Muhammed’in unutkanlığa karşı verdiği tavsiyeler neler?

İslam’ın temel kaynaklarında yer alan bilgilerin bir kısmında dünyevi sorunların çözümü olabilecek ifadeler yer alır. Bu bağlamda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in salih hadislerinde unutkanlık ile ilgili bazı tavsiyeler yer alır.

Konuyla alakalı bazı hadislerde; “Hacamat, aklı artırır, hafızayı güçlendirir.” (Hakim) ve “Kabak dimağı besler, aklı artırır.” (Deylemi) buyrulur. Buradan da anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz, unutkanlık ve beslenme arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Zaten, günümüz tıp dünyasında beslenme ve spor alışkanlıklarının hafızayı güçlendirme bakımından oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Hafıza güçlendirme teknikleri ile unutkanlık problemini gidermek mümkün mü? Çağımızın en sık karşılaşılan problemlerinden biri unutkanlık olarak kabul edilir. Hatta bu problemin üstesinden gelinemediği durumlarda kişinin depresyona girdiği örneklerle karşılaşmak da mümkündür.

Not almak çok etkili

Başa çıkılmaz unutkanlık hali yaşayanların hem manevi olarak hem de diğer güçlendirme teknikleriyle kendini geliştirmesi gerekir. Bu bakımdan, unutkanlık ile savaşmada kullanılabilecek başlıca yöntemler şu şekilde sıralanabilir: görsel imgeleme yapmayı öğrenmek, not almak, sesli tekrar yapmak ve düzenli uyumak.

Unutkanlığı giderme yolunda yetişkinlerin kullandığı tüm yöntemler çocuklar için de uygulanabilir. Buna göre unutkanlık yaşayan çocuğunuza; öğrendiklerini bildiği bir görüntüyle birleştirmesini tavsiye edebilirsiniz. Çocuğa not tutabileceği ufak defterler hediye etmek de izlenebilecek farklı bir yoldur. Ancak her aşamada çocuğun uyku düzeni ve beslenme dengesine de dikkat edilmelidir.

Unutkanlık hali üzerinde uyku ve beslenme düzeninin etkisi: Uyku düzeni ve beslenme şeklinin, beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkili olduğu bilinir. Bu sebeple de hafızayı dinç tutabilmek için bu konularda hassas olunması gerekli. Yeterli ve kaliteli uykunun periyodu bireyin; cinsiyetine, yaşına ve günlük aktivitelerine göre değişebilir. Ancak yetişkinler için ortalama 6 ile 8 saat arasındaki uyku yeterli sayılmaktadır. Bu noktada, her gece aynı saatte yatağa girmek ve her sabah aynı saatte uyanmanın da oldukça önemi bulunur.

Hafızayı güçlendirme konusunda beslenme listesine eklenebilecek başlıca öğeler; A, D, B ve E grubu vitaminler ile Omega-3 barındıran yiyeceklerdir. Bunlara birer örnek olarak; yumurta, ıspanak, badem ve balık verilebilir. Günlük beslenme rutinine dahil edilen bu yiyecekler sayesinde unutkanlık probleminin bazı etkileri ortadan kaldırılabilir.