Hz Yunus’un Hayatı Nasıldır?

Tarih Contributor
vladana-sredic-R5DY-iK03UM-unsplash
Fotoğraf: Vladana Sredic-Unsplash

Hz Yunus’un hayatı mercek altında! Kur’an-ı Kerim içerisinde anılan ve kendi isminde de sureye yer verilen bir peygamberdir. Kendisinin milattan önce sekizinci yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Hz. Yunus’un kavmi Asur Devleti’ne bağlı bulunan Ninova halkıdır. Babasının ise Metta adına salih bir kimse olduğu bilinir.

Kur’an-ı Kerim’de Yunus peygamber nasıl anlatılır? Kur’an-ı Kerim içerisinde Yunus Peygamber ile ilgili çok sayıda ayeti kerime yer alır. Bu ayetlerden bazıları ise şöyledir:

“Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi.” (Saffat Suresi, 139. Ayet)

“Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik.” (Saffat Suresi, 147. Ayet)

Ninova halkının başına gelenler nelerdir?

Hz. Yunus peygamberliği boyunca Ninova halkını Allah’a iman etmeye çağırır. Bu halk, putlara tapmakla meşhurdu. Hz. Yunus, vazifesine başlayınca yalnızca halktan iki kişi ona iman etti. Geri kalanlar ise onun söylediklerinin Ninova atalarının yaptığı ile çeliştiğini söyleyerek iman etmeyi reddetti. Hatta sevgili peygamberlerine türlü cefalar çektirdiler. Buna rağmen Yunus peygamber, inanmayanlar için çetin bir azap olduğunu tekrar tekrar dile getirdi. Ancak bir gün dayanamadı ve onların arasından ayrılmaya karar verdi.

Bu kararın ardından Hz. Yunus’a geri dönüp kırk gün daha halkını uyarması vahyedilir. Bu süreden sonra Ninovalılar için bir azap vaat edilir. Bunun üzerine Yunus peygamber, Ninova halkını otuz yedi gün daha imana davet eder.

Kavmi ima etmeyi reddedince, otuz yedinci gün yine onları terk eder. 40. günün sonunda Allah’ın azabı Ninovalıların yüzünden belli olmaya başlar. Halkın insanları Yunus peygamberin doğru söylediğini anlayarak salih birinden kurtuluş için yardım isterler.

Adam, halka Hz. Yunus’un Rabbbine dua ve tövbe etmeleri gerektiğini, kurban kesmelerini ve etleri de herkes arasında pay etmelerini söyler. Adamın söylediklerine uyan Ninovalılar helak olmaktan kurtulurlar.

Hz Yunus’un hayatı, başına gelenler

Hz. Yunus, Ninovalılar’ın yanından ayrılınca bir gemiye biner. Ancak gemi çok geçmeden suyun ortasında durur ve bir daha hareket etmez. Bunun üzerinde gemide günahkar birinin olduğu düşünülür ve kura çekilir. Kura sonucunda Hz. Yunus’un suya atılmasına karar verilir. Kur’an-ı Kerim içerisinde bu durum şu şekilde anlatılır:

“Kur’aya girdi ve kaybedenlerden oldu.” (Saffat Suresi, 141. Ayet)

“Zünnun’u da zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti…” (Enbiya Suresi, 87. Ayet)

Yunus Aleyhisselam’ın duası: Hz. Yunus, suya bırakıldıktan sonra bir balık tarafından yutulur. Kendisi bundan sonra yaptığı hatanın farkına varır ve Allah’a dua etmeye başlar. Yunus Aleyhisselam’ın duası Kur’an’da şu şekildedir:

“Sonunda karanlıklar içinde ‘Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!’ diyerek yalvardı.” (Enbiya Suresi, 87. Ayet)

Bu dua sonrasında Allah, Hz. Yunus’u bağışlar ve balığın karnından çıkarıp sahile bırakır. Burada kendisini toparlayan Hz. Yunus, Ninova’ya tekrar döner ve halkının tövbe ederek iman ettiğini öğrenir. Yunus Peygamber’in döndüğünü öğrenen Ninova halkı, ona hasret ile kucak açar. Zaten kendilerinin bir süre Hz. Yunus’un dönmesini sabır ile bekledikleri bilinir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum hakkında ayeti kerimesi bulunur:

“Bu defa ona iman ettiler.” (Saffat Suresi, 148. Ayet)

Hz. Yunus, kavmine döndükten sonra, bu kimselere affedici davranır ve Allah’ın emirlerini aktarır. Ninova halkı bundan sonra Allah’ın verdiği nimetler ile ve iyilik üzerine bir yaşam sürmeye devam ederler.