Hz Zekeriya’nın kıssası bizlere ne anlatır?

Önemli Şahsiyetler Contributor
lale tarlası
Aaron Burden-Unsplash

Allah’ı zikretme konusunda Hz Zekeriya’nın kıssası önemli bir yere sahiptir. Halkı tarafından çeşitli zulümlere maruz kalan Hz. Zekeriya şehit edilen bir peygamberdir. Sahip olduğu mucizeler Kur’an-ı Kerim’de Ali İmran, Meryem, Enbiya ve Enam Surelerinde farklı ayetlerle bildirilir.

Zekeriya peygamber kimdir?

Kudüs çevresinde yaşayan İsrailoğulları, Allah’a kendilerine bir peygamber göndermeleri için dua ediyordu. Dualarının kabul olması, o dönemde Beytül Makdis’te çalışan Hz. Zekeriya’nın peygamber ilan edilmesiyle gerçekleşti. Peygamberlikten önce Hz. Zekeriya’nın uğraştığı meslek marangozluktu.

Hz. Zekeriya’nın ataları arasında Hz. Süleyman bulunur. Yine Hz. Süleyman’ın soyundan gelen bir kadınla, Hz. Elisa’yla evlendi. Kendisinden sonra da oğlu Hz. Yahya’ya peygamberlik verildi. O dönemde Hz. Meryem’in Hz. İsa’yı doğurmasıyla birlikte kavmini iman etmeye çağırmak için Hz. Meryem’i savunan tarafta durdu ancak başarılı olamadı.

Tüm peygamberler gibi Hz. Zekeriya da kavmini Allah’a iman etmeleri için çağırmaya başladı. Bu esnada Allah tarafından gerçekleştirilen bazı mucizelere sahiplik etti. En çok bilinen mucizesi, Hz. Zekeriya’nın bulunduğu ortamlarda kalemlerin kendi kendine Tevrat’ı yazıyor olmasıydı.

Hz. Zekeriya’nın mucizelerinden bir diğeri yine kalemlerle ilgilidir. Tüm kalemler suda batıyorken Hz. Zekeriya’nın kalemi batmayarak yüzmeye devam ederdi. Dik bir biçimde durabilmesi de Allah’ın mucizelerinden biriydi. Ayrıca Hz. Zekeriya’nın bir diğer özelliği ağaçlarla konulabilmesi, gerektiğinde ağaçları köklerinden çıkarabilmesiydi.

Şehit edilen Hz Zekeriya’nın kıssası nasıldır?

Kavmi tarafından şehit edilen Hz. Yahya’dan sonra Hz. Zekeriya bulunduğu bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Ancak peşinden gelen kalabalık gruptan kurtulması mümkün olmadığı için bir ağacın kavuğuna saklandı. Kısa süre içinde onu bulan kavmi, onu öldürmek için ağaçtan çıkmasını söylediler.

Allah’ın yolundan ayrılmak istemeyen Hz. Zekeriya ağaçtan çıkmayı kabul etmediğinde ağacın kesilmesine karar verildi. Ölümün yaklaştığını bilen Hz. Zekeriya bu dünyadaki son anlarını Allah’ı zikrederek geçirmek istedi. Bu nedenle yalnızca Allah’ın adını anarak düşmanlarının kendini öldürmesini bekledi.

Hz. Zekeriya’nın son nefesine kadar Allah’ı zikretmesi, bir süre sonra dünyadan manevi olarak kopmasına neden oldu. Bu nedenle ondan öğrenilen zikir geleneği günümüze kadar ulaştı. Özellikle toplu yapılan zikirlerde nefes alıp vererek Allah’ın zikredilmesi Hz Zekeriya’nın kıssası ile bulunduğu durumu anımsatır.

Kur’an-ı Kerim’de bu mucizeler nasıl geçer?

Şam ve Kudüs çevresine gönderilen peygamberlerden biri Hz. Zekeriya’dır. Kavmini iman etmeleri için çağırırken yaşadığı bazı mucizeler vardır. Ancak mucizeler kavmi üzerinde çok etkili olmadığı için Hz. Zekeriya’nın yaşamı şehitlikle son buldu. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle rabbine yalvarmıştı. ‘Rabbim!’ demişti, ‘Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim! Ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim.’” (Meryem 19/2 – 4)

Ayetten de anlaşıldığı gibi Hz. Zekeriya ihtiyaç duyduğu her anda Allah’a dua ederdi. Allah da onun dualarına karşılık verir, peygamberine yardım ederdi. Bu sayede gereken anlarda mucizelerin yaşanmasına tanık olurdu. Yaptığı mucizeler Allah’ın gücünü ve kudretini bir kez daha gösterir.

Kısaca; Hz. Zekeriya, Hz. Süleyman’ın soyundan gelen; kendisinden sonra da oğlu Hz. Yahya’nın görevlendirildiği peygamberlerden biridir. Kudüs çevresinde yaşadığı dönemde kavmini Allah’a iman etmeleri için doğru yola çağırır, bu esnada mucizeleriyle Allah’ın varlığını gösterirdi. Ancak yapılan saldırının sonucunda saklandığı ağacın ikiye kesilmesiyle birlikte şehit edilerek dünyadaki görevi ve yaşamı son buldu.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.