Hz Zekeriyya’nın duası ve önemi

İslam Contributor
Hz Zekeriyyanın duası
Frank McKenna-Unsplash

Kur’an-ı Kerim içerisinde ders alınması gereken kıssalardan biri de Hz Zekeriyya’nın duası olarak verilir. Buna göre, Enbiya Suresi içerisinde Hz. Zekeriya’nın rabbine yakarması ve Allahü Teala’nın da bu yakarışa nasıl cevap verdiği anlatılır.

Hz. Zekeriyya kimdir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde zikredilen peygamberlerden biridir. Ayetlerde zikredildiği üzere, kendisi kavminin doğru yoldan sapmasından korkarak Allah’a bir yardımcı için dua etmiştir. Buna karşın da Allahü Teala kendisine Hz. Yahya’yı vermiştir.

Meryem Suresi içerisinde bahsi geçtiği üzere Hz. Zekeriyya, Hz. Meryem’in korunması için çekilen kurada çıkan isimdir. Zekeriyya peygamberin ismi Meryem Suresi dışında; Al-i İmran, En’am ve Enbiya Suresi’nde de zikredilir. Buralarda kendisinden; Allah’ın bir kulu olduğundan, hayırlı işler peşinde koşan ve duası kabul edilen bir kimse olarak bahsedilir.

Hz Zekariyya’nın duası nasıldır?

İslam dininde peygamberlik vazifesi yürüten kimseler iman ve dua yolundan şaşmamıştır. Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim içerisinde peygamberler tarafından edilen büyük dualara da yer verilir. Bu noktada Hz Zekeriyya’nın duası, ilgili ayetlerde şöyle buyrulur:

“Zekeriyya’yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!’ Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.” (Enbiya Suresi 89. ve 90. Ayet)

Kur’an-ı Kerim tefsirinde geçtiği üzere Hz. Zekeriyya İsrailoğulları’na gönderilmiş peygamberlerden biridir. Kendisi yaşlılık dönemine girdiği bir vakit, Allahü Teala’dan bir evlat istemek üzere dua etmiştir. Bu dua Allah katında karşılık bulmuş ve Hz. Zekeriyya’ya Hz. Yahya evlat olarak verilmiştir.

Allahü Teala katında duanın önemi nedir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayeti kerimelerin bir bölümünde Allahü Teala’nın edilen duaları kabul edeceği bildirilir. Hadisler de bunu destekler niteliktedir. Buna göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde de Allah’ın kerim sahibi olduğu bildirilir. Müslümanlara da devamlı dua etmeleri tembih edilir.

İslam inancında dua etmek kabul edilen bir ibadet biçimidir. Bu bakımdan Allah’a dua eden bir kimse; İslam’ın emrine uymuş, Allahü Teala’ya itaat etmiş sayılır. Ayrıca bu kimsenin sevap kazandığı da bildirilir. Duanın kabul olup olmayacağını ya da kulun isteğinin ne vakit vuku bulacağını bilen de yalnızca O’dur.

Kulun ettiği dua, dünya yaşamında karşılık bulabileceği gibi; dünyada karşılık bulamayıp yalnızca ahirette de karşılık bulabilir. Kur’an-ı Kerim içerisinde duası kabul olan bazı kişilerden kıssalar da aktarılır. Bu kimselerin; Hz. Meryem’in babası İmran, Hz. Eyyub, Hz. Yunus, Hz. Zekeriyya ve Hz. Süleyman olduğu bilinir.

Duası kabul olan diğer kimseler ise; oruçlular, anne ve babalar, hac görevini yapanlar ve din kardeşleridir. Ayrıca ismi azam ile yapılan duaların da kabul olduğu yönünde bazı kaynaklarla karşılaşmak da mümkündür. Dini anlamda önemli ve kıymetli bulunan gün ve gecelerde yapılan duaların kabul olması hakkında da kaynaklar vardır.

Kısacası, dua etmek salih bir kul için en güzel çıkış kapısıdır. Kur’an-ı Kerim’de verilen kıssalardan da anlaşılacağı üzere olmaz denilen duaları kabul eden O’dur. Hz. Zekeriyya’nın yaşlı olmasına rağmen bir evlat için yaptığı duası da bunun en güzel örneklerinden biridir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.