İbadetin Devamlı Olanı Bize Ne Kazandırır?

Namaz Contributor
ID 159322332 © Golfmhee | Dreamstime.com
ID 159322332 © Golfmhee | Dreamstime.com

İbadetin devamlı olanı çok makbuldür. Dinimizde yapılması emredilen ibadetler bulunmaktadır. Bu ibadetler sürekli olabileceği gibi tek seferlik de olabilir. Vakitli ya da vakitsiz ibadetlerin tamamını yaparken sürekli olmasına dikkat edilmelidir. Bir vakit yapıldığı için diğer vakit başka ibadetleri yapmaktan kaçılmamalıdır.

İbadet nedir? İbadet, itaat ve boyun eğme anlamlarına gelmektedir. İslam’da, Allah’ın rızasını almak için yapılan işler olarak tanımlanır. İslam’ı tam yaşamak için yapılması gereken bazı ibadetler vardır. İbadetlerin hepsi Allah’ın rızasını almak için yerine getirilir.

Sürekli ibadetler nelerdir?

İbadetler hac gibi tek seferlik, kurban gibi uzun zaman aralıkları ile olabilir. Fakat namaz gibi bazı ibadetler güç içinde bile sıkça tekrarlanmaktadır.

Sürekli ibadetler kısa zaman aralıklarıyla tekrarlanan ibadetlerdir. Bu ibadetleri yerine getirirken kişilerin kararlı ve azimli olması gerekmektedir. Bir süre başlanan ama sonra yarıda bırakılan ibadetler İslam’da hoş görülmemektedir.

Sadaka vermek, muhtaçlara yardım etmek, ilim öğrenmek, hayırlı ameller işlemek her Müslümanın kısa süre aralıklarla yaptığı ibadetlere birer örnektir. Sürekli ibadet işlemek insanı Allah’a yaklaştırır ve onun dostluğunu edinmeyi sağlar.

İbadetin devamlı olanı ve kazandırdıkları nelerdir?

İbadetler Allah’ın rızasını kullarına ulaştırdığı için önemlidir. Allah’a olan bağlılıkların gösterilmesi için yapılan tüm davranışlar ibadettir. İbadetlerde bulunmak insanlarda güzel davranışlar ve alışkanlıklar oluşturur. Allah’ın rızasını almak isteyen kimseler bunu yalnızca ibadet sırasında değil, geriye kalan zamanlarda da yapmak isterler. Bundan mutluluk duyarlar.

Oruç tutmak gibi nefsi kontrol altına almak için yapılan ibadetler vardır. Bu ibadetler kişilerin nefislerini kontrol etmesine, içinden geçen zararlı davranışları yapmamasına yardımcı olur. Bir irade eğitimi de sayılabilen bu ibadetler, kişilerin sorumluluklarını yerine getirmesine yardım eder.

İbadetler toplum içinde dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. Huzurlu bir toplumun oluşmasında oldukça büyük role sahiptir. Zor durumdaki kimselerle yardımlaşmayı, sadaka ve zekat vermeyi sağlayan bu ibadetler, kişinin yalnız kendisinin değil toplumun da Allah’a yaklaşmasını sağlar.

İbadetlerin başında gelen Allah’ı zikretmek, yapılan her işte ve içinde olunan her durumda Allah’ın adının anılmasını sağlar. Allah’ın izniyle yapılan işlerim tamamında kolaylık sağlar. Sürekli ibadetlerde bulunan kimseler, kazandıkları sevapları kaybetmemek ve günah işlememek için çaba gösterirler. İbadet eden kimseler daha iyi bir Müslüman olmakla kalmazlar, daha iyi birer insan da olurlar.

Sürekli ibadetler insanları yalandan uzak tutar. Güvenilir kılar. Emanete sahip çıkmasını ve korumasını sağlar. Şahitlik edilen durumlarda dürüstlüğü önerir. Şeytandan ve nefsinin isteklerinden uzak durmaya çalışan kimselere kolaylık sağlar.

Sürekli ibadet edenler sabırlı olurlar

Şikayetçi olmazlar. Yaşanan sorunların karşısında fevri tepkiler vermek yerine sakinlikle düşünerek hareket ederler. Olaylar karşısında alabilecekleri en az hasarı bulup ona göre davranırlar. Sürekli dua eden ve ibadet içinde bulunan kimselerin kendileri gibi aileleri de güzel olur. Allah adına işler yapılan ve Allah’ın zikredildiği ortamlarda bolluk bereket bulunur.

Sürekli ibadetler ahiret gününde insanlara kolaylık sağlar. Dünya hayatını boşa geçirmekten korur. İyi ameller işlemeye ve güzel ahlaklı olmaya teşvik eder. Bu kimseler saygılı ve topluma yararlı bireyler olurlar. İbadette sürekli olmak nasıl olur? İbadetlerde sürekli olmanın Allah katındaki değeri çok büyüktür. Az işlenen ama sık sık işlenen ibadetler, Allah tarafından sevimli bulunmaktadır.

Az ama sürekli amel işlemek Peygamber Efendimizin de yaptığı bir davranıştır. Hz. Aişe validemiz, Hz. Muhammed’in sürekli ibadetleri hakkında “Allah Resûlü’nün ameli, hafif ve devamlı yağan yağmur gibiydi…” (Buharî) buyurmaktadır.