Müminler iç huzurunu nasıl sağlar?

Psikoloji Contributor

İnsan, yaratılışı gereği beden ve ruhunun bütünleşmesiyle varlığını sürdürür. Akıl ve duygularına hükmedebildiği için de diğer varlıklardan üstün kabul edilir. Dünya ve ahiret yaşamında mutluluğu yakalamak isteyen müminler ise öncelikle kendi benliklerini ve iç huzurlarını bulmalılar.

Kendi iç huzurunu yakalamayan kişilerin zaman içerisinde çevresindeki insanlarla olan ilişkileri de yıpranmaya başlar. Günümüzde sürekli tartışma yaşayan ve sonunda da yıkılan aile birliklerinin temelinde de huzursuzluk yatar. Aslında toplumun her bir seviyesinde huzuru yakalayabilmek ancak insanın iç huzura erişmesiyle mümkün olur.

Müminler iç huzura nasıl ulaşır?

İç huzura ulaşmak için edinilebilecek bazı alışkanlıklar bulunuyor. Bu basit alışkanlıklar, şu şekilde sıralanabilir: Sık sık şükretmek. Geçmişte yaşanan olumsuzlukları unutmak. Zihni oyalayacak hobiler edinmek. Kabul etmeyi ve yetinmeyi öğrenmek. Nazik olmak. Bedene iyi bakmak.

İç huzura erişmenin başlıca yolu insanın elindekilerle yetinmeyi bilmesinden geçer. Bu sebeple, her sabah elde olan imkanlar için şükretmek ve daha iyisi için de dua etmek gerekir. Bu dünyada herkes kendi sınavından geçiyor. Mükemmel hayat diye bir şey olmadığını bilmek huzursuzluğu aşmanın temel kuralıdır. Geçmişe takılıp kalkmak, değişmesi mümkün olmayan olaylar üzerinde yaşamaktan başka bir işe yaramaz. Zihin, olumsuz düşüncelere yönelmeye başladığında, ilgi başka bir alana çekilmelidir. Bu zamanlarda; ibadet etmek, kitap okumak ya da film izlemek gibi aktivitelere yönelmek gerekir.

Bir başkasına karşı yapılan kırıcı hareketler aslında insanın kendisini huzursuz etmesine de sebep olur. Bu nedenle olaylar karşısında nazik olmak oldukça önemlidir. Yardımsever ve kibar olmayı alışkanlık haline getirenler kendi içlerinde huzurlu kalmayı başarabilirler.

Sağlıksız bir bedende huzurlu bir zihne ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle de iç huzuru dengelemek isteyenlerin beslenme alışkanlıklarını ve uyku düzenini de ayarlaması gerekir.

Huzurla iman arasındaki ilişki nedir?

Dünya huzuru maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi huzur kişinin dünyadaki yaşam standartlarını ifade ederken, manevi huzur doğrudan iç dünyayla ilişkilidir. Bu bağlamda, mutluluğa ulaşabilecek esas nokta iç huzur ve imanla olur. İman, Allah’tan gelen hayır ve şerre “Elhamdülillah” diyerek şükretmektir. Allah’ın verdiği tüm nimetlerden memnun olmak, rahat bir zihnin ve iç huzurun anahtarıdır.

Bir insanın dünya üzerinde zengin olması onun iç huzuru yakalayabildiğini göstermez.  “Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur; zira Allah zengindir, siz ise yoksulsunuz.” (Muhammed Suresi, 38. Ayet) buyrulur. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere insanın maddi varlığı ne olursa olsun iç huzuru olmadığı sürece bir işe yaramaz.

Yalnızca dünya işleri için çabalamak yetmez. İnsanın bunların yanında; maneviyatına yönelmesi, ibadetlerini kaçırmaması ve her zaman şükretmesi gerekir. İç huzura ulaşabilmenin en kolay yolu Allah’tan gelenlere razı olmak ve Allah’ın bizden razı olması için dua etmektir.

İç huzur eksikliğinde neler yaşanır? İç huzur eksikliği yaşayan kişilerde sürekli bir endişe hali söz konusudur. Artan huzursuzlukla birlikte bu endişeler yerini korkuya bırakmaya başlar. İnsanın zihninde yarattıklarından daha büyük bir düşmanı yoktur sözü, bu gibi durumlara uygundur. İç dünyadaki huzursuzluk giderilemediği takdirde, kişisel bir problemden insan ilişkilerini etkileyen bir rahatsızlığa dönüşebilir.

Aslında iç huzur dengesini bulmak çok zor değildir. Biraz irade ve çaba gösterildiği zaman herkes iç huzuruna ulaşabilir. İç huzura kavuşan insanlar, çevresine karşı da daha kibar ve anlayışlı olmaya başlarlar. Aile başta olmak üzere, toplum da bu şekilde huzurlu, mutlu kalır.