Hz. Adem’in Hayatı ve İnsanlık İçin Önemi

İslam Contributor
Photo 99310444 © Ruslana Volkova - Dreamstime.com

İlk insan Hz. Adem’in hayatı niçin çok önemlidir? Allahü Teala, kendisine kulluk yapması amacıyla insan olarak tanınan varlığı yaratır.  Başlarda cennette yaşayan ancak sonrasında buradan kovulan Hz. Adem’i de ilk insan olarak tayin eder. Bu bakımdan Hz. Adem hem ilk peygamber hem de ilk insan olma sıfatını taşır. Onun dünyaya gönderilmesiyle de “insan hikayesi” yazılmaya başlar.

İnsanın yaratılış amacı: İnsan, Allah için kulluk etmekle görevlendirilmiş ve mertebe bakımından diğer varlıklardan üstün kılınmıştır. İrade, akıl ve seçim yapma becerisi, insan dışındaki diğer varlıklarda yoktur. Bu bakımdan insan yaratılış açısından Allah’a kulluk etmekle ve gönderdiği dini kabul etmekle yükümlüdür. Kendilerine bahşedilen ömrü dine uygun bir biçimde tamamlamaları beklenir. Bu sebeple her insan; ibadet etmeli, Allah’ı sevmeli, şükretmeli, gönderdiği peygamberlere iman etmelidir. Bu şartları yerine getiren insan, Allah’ın rızasını kazanma yolunda bir adım atmış olur.

İlk insan olan olarak Hz. Adem’in önemi: Allah kendisine ibadet etmesi, varlığını kabul etmesi, yeryüzünde yaşaması için insanı yaratmayı diledi ve ilk insan yaratıldı. İnsan yaratıldıktan sonra şeytan dışındaki tüm melekler ona secdede bulundu. Ancak şeytan öfke ve kibriyle secde etmeyi reddetti. Sonunda da insan ile şeytan arasındaki ezeli mücadele başlamış oldu.

Hz. Adem’in hayatı

Adem peygamberin yaratılmasından sonra Allahü Teala kendisine eş olarak Hz. Havva’yı verir. Başlarda cennette yaşayan Hz. Adem ve Hz. Havva şeytanın da oyununa gelerek bir yasağı çiğnerler. Allahü Teala, bunun üzerine her ikisini de cennetten kovar ve dünyaya gönderir. Bu bakımdan Hz. Adem, aynı zamanda tüm insan hayatının atası konumundadır. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan 25 ayeti kerimede de Hz. Adem’in ismi zikredilmekte ve kendisiyle alakalı kıssalara yer verilmektedir.

İlk kul ve ilk peygamber olan Hz. Adem’in yaratılışı ile birlikte Allah’ın eşsiz sanatını görülmüştür. İnsan vücudu, zihni, yetenekleri ve ona verilen tüm nimetler; bu sanatın bir parçasıdır. Allah hatasız, güzel ve hayranlık uyandırıcı biçimde insan alemini yaratmıştır.

Hz. Adem cennetten kovulduktan sonra, kendisine indirilen 10 sahife ile tevhid inancını yaymak için çabalamıştır. Kendisi dünya yaşamına devam ederken, yaptığı hatadan dolayı sürekli tövbe etmiştir. Sonunda da Allahü Teala, Adem Peygamber’i bağışlamıştır. Yani, Hz. Adem’in kıssası Allah’ın merhametini ve bağışlayıcılığını görmek için de en güzel örneklerden biridir.

Hz. Adem’in hayatı: Hz. Adem’in cennetten kovulduktan sonra dünyada 930 ya da1000 sene yaşamış olduğuna dair rivayetler bulunur. Kendisi, hayatının bir kısmında dünyada yalnız kalmış, Allah’ın tövbesini kabul etmesi üzerine de Hz. Havva ile yeniden kavuşmuştur.

Hz. Adem, kelimeleri öğrenen, toprağı işlemiş olan ve tarımla ilgilenen ilk peygamberdir. Kendisi dünya hayatının acılarını tadan ilk kul olmuştur. Evlat acısı çekmiş, yalnız kalmış, işlediği günah için tövbe ederek Allah’a yalvarmıştır. Ancak bu esnada da peygamberlik görevinden vazgeçmemiş ve diğer insanlara Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmaya devam etmiştir.

Hz. Adem cenneti bizzat görmüş ve eşiyle birlikte bir müddet orada yaşamıştır. Peygamberlik görevini yerine getirirken de cennette bulunan; meyveleri, suları ve güzellikleri; birinci ağızdan diğer insanlara anlatmıştır. Allah’a yakışır bir kul olarak yaratılış amacını yerine getirmeye çalışan bir insan olmuştur.

Ne zaman vefat etti?

Hz. Adem’in vefat ettiği tarih konusunda net bir bilgi yoktur. Yalnızca bir Cuma günü vefat ettiği yönünde bazı rivayetler vardır. Mezarının Mekke’deki Nevz Dağı’nda bulunduğu söylenmektedir, ölüm sebebi ise bilinmemektedir.