İlk Kıblemiz Kudüs Neden Önemli?

Tarih Contributor
Sander Crombach-Unsplash

Dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Kudüs neden önemli? Tarih boyunca önemini korudu ve savaşlar gördü. Bunun en önemli nedenlerinden biri Kudüs’ün üç semavi din açısından barındırdığı kutsal yerler.

Müslümanlar için Kudüs neden bu kadar önemli? Müslümanlar için üç önemli kutsal şehir bulunuyor. Mekke, Medine ve Kudüs. Peygamber Efendimiz Kuran-ı Kerim tebliğ edilmeye başladığında, en önemli ibadetlerimizden biri olan namaz Mescid-i Aksa’ya dönülerek kılınmıştır. İlk kıblemizin Mescid-i Aksa’nın Kudüs şehrinde bulunması, bu şehrin tüm Müslümanlar olarak kutsallığını ortaya koyar. Peki, Kudüs neden önemli?

Peygamber Efendimizin cariyesi Meymune (ra): “Ey Resulullah! Bize Mescid-i Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir” dedi. Resulullah (sav) da şöyle buyurdu: “Oraya (Mescid-i Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın.” Hadisin ravisi dedi ki: “O zaman burası Daru’l-Harb’di (yani Müslüman olmayanların hakimiyeti altındaydı).” (Resulullah (sav) sözlerine daha sonra şöyle devam etti): “Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, 14)

Hz. Muhammed’in tutumu nasıl olmuştur?

Hazreti Muhammed’in zeytinyağı götürün demesi, İslam alimleri tarafından senbol olarak yorumlandı. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya önem verilmesi tavsiye edildi. Bu tavsiye doğrultusunda Hz. Ömer, Hicretin 14. yılında miladi takvime göre 636 yılında İslam ordularını Suriye, Irak, Filistin ve Mısır cephesine göndermiştir. Bu ordular zaferler kazandırlar.  Hz. Ömer’in de Kudüs topraklarına ayak basmasıyla Mescid-i Aksa bölgesi Müslümanlar’ın eline geçti.

Recep ayının 27. gecesi Cebrail (as), Peygamber Efendimiz (sav)’i Mekke’den alıp, Burak adlı bir binek ile Mescid-i Aksa’ya götürdü. Oradan da Cenab-ı Hakkın kudretini anlatan ayet ve bazı alametler birer birer gösterildi ve semaya çıkarıldı.  Daha sonra Peygamber Efendimiz (sav), rabbinin kelamını işitme şerefine erişti ve aynı gece içerisinde tekrardan Mekke’deki hanesine geri götürüldü.

Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethinden sonra şehir birçok İslami eserle zenginleşti. Emeviler, Abbasiler, Eyyübiler, Memlüklüler ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde olan Kudüs yüzlerce İslami eserlerle donatıldı. Özellikle şu an hala var olan birçok Osmanlı eseri Kudüs’ün İslam şehri olduğunun bir kanıtı.

Rivayetler ne diyor?

Kudüs neden önemli sorusunu rivayetler ışığında da ele alalım: Ebu Davut ve Beyhaki’nin rivayetlerinde ise, Ümmü Seleme (ra) Resulullah (sav)’ın: “Kim hac ve umre yapmak üzere Mescid-i Aksa’dan ihrama girerse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve mutlaka cennete girer” buyurduğunu işittim.” dedi. Et-Terğib c. 3/ s.6.

Namaz kılmak ve sevabı üzerine de karşımıza bir rivayet çıkıyor. “Bir adamın kendi evinde kıldığı namaza bir namaz sevabı verilir. Oturduğu beldenin sakinlerinin devam ettikleri camide kıldığı namaz yirmi beş kat sevap verilir. Cuma namazının kılındığı camide kıldığı namaza beş yüz kat sevap verilir. Mescid-i Aksa’da kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Benim Mescidimde kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Mescid-i Haram’da kıldığı namaza ise yüz bin kat sevap verilir.” İbn Mace, İkametu’s-Selah, 5/ 198. Ahmet b.Hanbel, 2/ 16, 68

Müslümanların imkanları varsa Kudüs’e gitmeleri bu rivayetler ışığında değerlendirildiğinde hayırlı görünüyor. Başta  Hazreti Adem  olmak üzere, Kudüs pek çok peygamberin hayatlarının en azından bir kısmını geçirdikleri özel bir bölge.

Bir gün Ebu Zerr (ra): “Ya Rasulallah! Yeryüzünde ilk kurulan mescid hangisidir?” diye sorunca O: “Mescid-i Haram’dır.” buyurdular. “Sonra hangisidir?” dedi. O: “Mescid-i Aksa’dır” buyurdular.” Ebu Zerr: “Bunların arasında ne kadar zaman vardır?” dedi. Allah Rasûlü: “Kırk yıl” diye cevap verdi. ( Buhari, Enbiya, 10; Müslim, Mesacid, 1.). Kudüs Müslümanlar için her zaman önemli olmaya devam edecek.

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.