Kelime i Şehadetin Önemi

Dua Contributor

Kelime i Şehadetin önemi ve derin felsefesi biz aciz kullar için bir nimettir adeta. İman kalpte ve dilde gösterilir. Diğer insanlara imanı duyurmak için dil kullanılır. Allah’a olan imanı göstermek içinse kalp kullanılır. Yapılan her hareketin doğruluğuna ve güzelliğine kişinin imanına, niyetine, yaptığı işi neden yaptığına bakılarak karar verilir.

İman ne demektir? İman kelimesi sözlükte güven duygusunu hissetmek ve inanmak anlamlarına gelir. Emn kökünden türeyen iman, karar vermek anlamında da kullanılır. Allah’a iman eden kimseler, Allah’a güvenir ve inanırlar.

İslam dininde iman kelimesi Allah’a ve onun gönderdiği peygamberlere inanmak anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de 800’den fazla kez geçen iman kelimesinin yerine getirebilmek için bazı şartlar bulunur.

İslam’da imanın 6 şartı bulunur. Bu şartlar Allah’a iman, meleklere iman, Allah’ın gönderdiği kitaplara iman, Allah’ın elçi kıldığı peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kaza ile kadere iman olarak belirlenmiştir. Müslüman olan kimseler bu şartlara iman etmelidir, inanmalıdır.

İmanın dile getirilmesi nasıldır? İman, kalpte yaşanır fakat yalnızca kalpte kalmaz. Müslümanların hayatlarında, yaptıklarında, kişiliklerinde ve davranışlarında imanın göstergeleri bulunur. Yapılan her ibadette iman etmek gerekir. Allah’a inanmadan ve teslim olmadan yapılan ibadetler kalpten olmazlar.

Müslüman kimseler imanını dile getirirken Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid kullanırlar. Dil ile Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğunu kabul etmek, imanı göstermenin en kolay ve güzel yoludur.

Kelime-i Tevhid ve Kelime i Şehadetin önemi nedir?

Kelime-i tevhid ve Kelime-i Şehadet, Müslüman olmak isteyen kimseler tarafından dile getirilmek zorundadır. Allah’ın varlığını ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğunu kabul eden kimseler, imanlarını göstermek için bunu sıkça dile getirirler.

Yaşarken iman gösterildiği gibi, ölümden önce de dil ile imanı göstermek gerekir. Hz. Muhammed, Kelime-i Tevhid getirmenin önemini “Bir kimse son nefeste (halis bir kalp ile) Kelime-i Tevhid getirirse, Cennete girer…” buyurarak göstermiştir. (Hakim)

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet getirilirken neye dikkat etmeli?

Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul edilir ve onun gittiği yol hak yolu yolarak belirlenir. Hz. Muhammed’in yaptığı davranışları yapmak, sözlerine uymak, uyarılarını dikkate almak imanı güçlendirir.

Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’e uymayan kimseler, Müslüman olsalar bile doğru kulluk etmiş olmazlar. Allah’a uymak, emir ve yasakları yerine getirmek, Allah’ı zikretmek her Müslüman için gereklidir.

İman, yalnızca sözcükler ile dile getirilmemelidir. Kalpte Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ederek, son peygamberinin Hz. Muhammed olduğuna inanarak Kelime-i Tevhid ve Şehadet getirilmelidir. Kalpte yapılmayan, yalnızca söz ile söylenen iman, gerçek iman sayılmaz.

Kalp ve dil ile iman edenler…

İslam’ın bir üyesi olarak yaptıkları davranışlara da dikkat etmelidirler. Bu kimseler Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’e uyarak yaşamalı, dünya hayatına kanmadan ahiret hayatı için çabalamalıdır.

Kişiler iman etmeden önce aklındaki soruları cevaplamak ve tereddütleri gidermek için araştırmalar yapabilir. Allah, kendisinin varlığını direkt kabul etmeyi değil, araştırarak ve öğrenerek kabul etmeyi ister. Dünyada yaratılan her şeyin Allah’tan geldiğini ve Allah’a gideceğini görmek ve bilmek gerekir.

Müslümanlar ettikleri iman ile Allah’a dost, ahiret hayatında da Hz. Muhammed’e komşu olabilir. Yapılan hareketlerin tamamında İslam’ı düşünüp Allah rızasını kazanmak istemek, kişilerin hayatlarında ve kalplerinde ferahlamalar getirir. Bunalmaları sonlandırır.

İmanı dil ile kabul etmek ve göstermek, Allah’ı bütün sıfatları ile kabul etmek ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in getirdiği şeylere uyum sağlamak demektir. İman etmek, Allah’ın tüm emir ve yasaklarına uymayı gerektirir. Kur’an-ı Kerim’deki ve sünnetlerdeki ibadetleri yerine getirmeyi buyurur.