Akraba Bağları Güçlü İnsan Daha Mutludur

Aile Contributor
Photo 190213248 © Sonyakamoz - Dreamstime.com

Akraba bağları bir toplumun çelik halatıdır. İnsanlar tek başına değil, topluma ve ailesine bağlı olarak yaratılmışlardır. Tek başına hayatta kalmak çok zordur fakat toplum ve aile içinde yaşamak hayatı kolaylaştırır. Bu sebeple insanların topluma ve ailelerine karşı bazı görev ve hakları bulunur.

Akrabaların birbiri üzerindeki hakları ve birbirlerine karşı olan görevleri nelerdir? Müslümanlar arasında, özellikle akrabalar ve komşular arasında yapılması gereken bazı görev ve sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar ilişkileri güzelleştirmek için oldukça önemlidir.

Akraba bağları nasıl güçlenir?

Hasta ziyaretinde bulunmak, yardıma ihtiyacı olan akrabaya yardım etmek, iyi ve kötü günlerde yanında olmak akrabaların birbirlerine olan hak ve görevleridir. Ayrıca davetlere icabet etmek, bayramlaşmak, taziyede bulunmak da yapılması gereken görevler arasındadır.

Aileler arasında hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma, anlayış bulunmalıdır. Müslümanlar, yapacakları ibadetlerde ilk önce akrabalarından ve komşularından başlamalıdır. Bu sebeple akrabalık ilişkilerini güzel ve iyi tutmak oldukça önemlidir. Akrabaya yapılan yardımların sevabı daha fazladır.

Sıla-ı rahim ne demektir?

Sıla-ı rahim terimi, akrabalık ilişkilerini güzel tutmak, bağları koparmamak anlamına gelir. İslam’a göre anne ve babaya yapılan ziyaretlerden sonra akrabalara da ziyaretlerde bulunmak gerekir. Akraba ilişkilerini güzel tutmak ve akrabaya küsmemek gerekir.

Akrabalık ilişkilerini güzel tutmanın pek çok fazileti vardır. Hz. Muhammed, hadis-i şerifinde “Allah’a ibadet eder ve ona hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-ı rahim edersin.” buyurarak, Müslümanları cennete götürecek davranışları anlatmıştır. (Buhari)

Sıla-ı rahimin dereceleri vardır. Bu derecelerin en alt tabakasında akrabalara karşı güzel davranışlarda bulunmak, güler yüzlü ve tatlı dillerde bulunmak, selamlaşmak gibi davranışlarda bulunmak gibi saygı ve sevgi içeren değerler vardır.

İkinci derecede yardımlaşmak ön plandadır. Bu derecede yaşlılara yardım etmek gibi daha çok maddi ve bedeni işler bulunur. Üçüncü ve en önemli derecede ise maddi yardım ve destekler bulunur. Yapılacak maddi ibadetlerde öncelik akrabalara verilmelidir. Yapılan destekler önce akrabaya, akrabanın ihtiyacı yoksa başka kimselere yapılmalıdır.

Akrabalık ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Hasta kimselerden ziyaret, maddi durumu kötü olan kimselerden maddi destek beklenmesi yanlıştır. Yardım istenen konuda akrabaların yardımcı olabileceği bir durum yoksa akrabaları suçlamamak gerekir.

Aile ilişkilerini kesmek ne kaybettirir?

Akrabalarla görüşmemek, ziyaretlerine gitmemek gibi davranışlar İslam dininde hoş görülmez. Akrabalar ile ilişkileri güzel tutmanın ve sıla-ı rahim derecelerini yerine getirmenin ise mükafatları bulunur. Müslümanlar, akraba ile olan ilişkilerini ahiret hayatlarını düşünerek güzel tutmalıdır.

Akraba bağları hakkındaki hadis-i şerifler nelerdir? Hz. Muhammed akrabalarına ve komşularına karşı daima hoşgörülü, yardımsever ve saygılı olmuştur. Yaşanan kötü durumlarda bile onlara karşı kötü davranmamıştır.

Hz. Muhammed, akrabalık ilişkileri için pek çok hadiste bulunmuştur. Müslümanları akrabalık ilişkilerini kötü tutmaması için uyarmıştır. Güzel ilişkilerin Allah’a yakınlaştıracağı ve cenneti müjdelediğini sahabelerine bildirmiştir.

Hz. Muhammed, cennete gitmek isteyen kimseler için akrabalık ilişkilerini güzel tutması gerektiğini söylemiştir. Hadis-i şerifte bu durum, “Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse cennete giremez.” şeklinde buyrulur. (Buhari)

Sıla-ı rahim bir sadaka sayılır. Hz. Muhammed, “Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır.” buyurmuştur. (Tirmizi)

Allah’ın rızasını kazanmak ve ahiret hayatını cennette geçirebilmek için akraba ilişkilerini güzel tutmak gerekir. Akrabalara karşı güzel davranışlarda bulunmak bol rızık ve Allah’ın rahmetini kazandırır. Akrabalarına güzel davranan kimseler, akrabanın dostluğunu kazandığı gibi Allah’ın dostluğunu da kazanır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.