İnsan, Cennet ve Cehennem

Eğitim Contributor
paul-szewczyk-XRVJIMsXc1A-unsplash

Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadisi şeriflerde sıkça zikredilen kavramların başında cennet ve cehennem gelir. Bu kapsamda, cennet dünya işlerinin karşılığında alınan bir mükafatı; cehennemse günahların çekileceği azabı temsil eder.

Ömrünü yaşamaya devam eden çoğu insan kendine cenneti yakıştırır. Ancak cennet insana sandığı kadar yakın değildir. Buna benzer şekilde kişi cehenneme gideceğini genelde düşünmez. Oysa cehennem, insana sandığı kadar da uzak değildir.

Cennete giremeyecek insanlar kimlerdir?

Ahiret yaşamında cennet ve cehennem ile karşılaşmak kişinin dünya amelleriyle alakalıdır. Ancak hadisi şeriflerde bahsi geçen birtakım insanlar vardır ki bunların cennete giremeyecekleri kesin olarak bildirilir.

İlgili hadisi şerifte, “Dört taife cennete giremez: İçkiye devamlı, faiz yiyen, haksız yere yetim malı yiyen ve anne babasına (ailesine) asi olan.” (Ramuz el-Ehadis) buyrulur.

İslam inancında tövbe kapısı; şirk koşmayan ve ölüm döşeğinde olmayan herkes için açıktır. Ancak söz konusu hadiste de yer verildiği üzere, kişiyi cennet ve nimetlerine kavuşturmayacak bazı günahlar da vardır. Buna göre, dünya yaşamını günahtan uzak ve salih amellerle meşgul olarak geçirmek son derece önemlidir.

Cennet ve cehennem yaşamı ebedi midir?

Ahiret yaşamını temsil eden cennet ve cehennem dünya yaşamına benzemez. Bu bağlamda, her iki yaşamın da ebedi olduğu kabul edilir. Ancak bu noktada İslam bilginleri arasındaki görüş farklılıklarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu görüşlerden en yaygın olanı, cehennemin sonsuz olduğu ancak müminlerin cezalarını çektikten sonra buradan çıkacakları yönündedir. Kafirlerin azabıysa sonsuza kadar devam edecektir.

Konuyla alakalı diğer görüşlerse şu şekilde sıralanabilir: Cehenneme giren hiç kimse oradan çıkamaz, cehenneme giren kişiler ebediyen orada kalır ancak bir süre sonra acıya karşı bağışıklık kazanırlar, cehennemde ceza çeken müminler buradan çıkar kafirlerse bir süre daha kalmaya devam ederler.

Cehennemden çıkışın ne şekilde olduğu ya da olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmaz. Ancak Kur’an-ı Kerim ayetlerinde açıkça belirtildiği üzere buradaki azaptan kurtulmak mümkün değildir. Kafirler için cehennemde sonsuz bir azap vardır çünkü burada ölmek mümkün değildir.

Oradaki nimetlerden faydalanmak için neler yapmalı?

Ahiret yaşamında cennete gitmek isteyen bir kimsenin henüz vakit varken buna uygun hareket etmesi gerekir. Bu bağlamda, cennet ehlinden olmanın ilk şartı iman etmektir. İmanın temel şartlarıysa; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman şeklinde sıralanır. Cennete girmenin ilk adımı imanda tam olmaktır.

İmanda tam olduktan sonraysa kişinin ibadetlerine ve işlediği amellere bakılır. Helal işlerle haşır neşir olan ve haramdan sakınan herkesin cennet kapısı açıktır. Bunun yanında ibadette ısrarcı olmak ve özellikle farz ibadete devam etmek de bu yolda kişiye destek olur.

Kur’an-ı Kerim içerisinde kişiyi cennete götürecek ya da cehenneme düşürecek işler aralıklarla beyan edilir. Cennet ehline girmeyi isteyen kişi en başta bunları bilmelidir. Sonrasındaysa ehli sünnetin yaşam tarzına uyulmaya çalışılmalıdır. Bu noktada, kul hakkı yememeye dikkat etmek de son derece önemlidir. Çünkü Allahü Teala kul hakkının çözümünü yalnızca söz konusu taraflara bırakmıştır.

Neticede dünya yaşamı geçici, ahiret yaşamıysa ebedidir. Bu ebediyette cennete girerek türlü nimetlerle donanmak veya cehennemin azabını tatmak kişinin elindedir. Öyleyse dünya yaşamında ibadetle meşgul olan ve salih ameller işleyen kişi Allah’ın da izniyle cenneti görebilir.

YAZI: İPEK ATACAN