Ademoğlu Nasıl Yaratıldı?

İslam Contributor
lachlan-dempsey-6VPEOdpFNAs-unsplash
Fotoğraf: Lachlan Dempsey-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Adem’in yaradılış safhaları nelerdir; inceleyelim. Peki, Ademoğlu nasıl yaratıldı? Evrende var olan canlı ve cansız tüm mahlukatlar Allah’ın varlığını beyan eder. Ancak bu varlıklar arasında yer alan insan, O’nun varlığının en açık kanıtıdır. Kur’an-ı Kerim’de de insanın yaratılmasının ibret verici bir işaret olduğuna değinilir (Casiye Suresi, 4. Ayet). Yüce Allah insanı en güzel biçimde yaratmış ve ona türlü vasıflar vermiştir. Bu bağlamda insan; iyi ile kötüyü ayırt edebilir, ağzıyla konuşabilir, düşünebilir ve kalbi ile de inanabilir.

Ademoğlu nasıl yaratıldı?

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in yaradılışı nasıl anlatılır? Kainatta yer alan her türlü varlık farklı bir formda yaratılmıştır. Bu bağlamda, ilk insan olan Hz. Adem’in de topraktan yaratıldığı bilinir. Bu yaradılışın safhaları Kur’an’ı Kerim’de bahsi geçtiği üzere; toprak, çamur, yapışkan çamur, havada kurumuş çamur ve ateşte pişmiş çamur safhası olarak sıralanabilir. Bu safhaların geçtiği sure ve ilgili ayetler ise aşağıdaki biçimdedir.

“Allah nezdinde İsa’nın durumu Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ‘ol’ dedi ve oluverdi. (Al-i İmran Suresi, 59. Ayet)

“O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” (Secde Suresi, 7. Ayet)

“Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.” (Saffat Suresi, 11. Ayet)

Diğer yaratılma şekilleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de haber verilen diğer yaratma şekilleri

Kur’an-ı Kerim ve hadisi şerifler, insan dışında kainatta yer alan diğer varlıkların ne şekilde yaratıldığını da haber verir. Bu bağlamda; meleklerin nurdan (Müslim), cinlerin duman ve ateşten (Rahman Suresi 14. Ayet), Hz. İsa’nın ruh üflenerek (Meryem Suresi, 21. Ayet) yaratıldığı bildirilir. Hz. Meryem ise Hz. Adem’in parçasından yaratılmıştır (Zümer Suresi, 6. Ayet).

Hz. Adem’e yaradılış sonrası verilen bazı bilgiler ise şöyledir:

Yüce Allah, Hz. Adem’i toprak ve çamurdan oluşan bazı safhalar ile yaratmıştır. Bu yaradılıştan sonra da onu bazı özel bilgiler ile donatmıştır. Bu bağlamda, eşyaların isimleri ve varlıkların durumu Allah tarafından Hz. Adem’e öğretilmiştir. Hz. Adem’e hangi bilgilerin ne şekilde öğretildiği ise Bakara Suresi’nde işlenir.

Hz. Adem neden yaratıldı?

Hz. Adem’e Yüce Allah tarafından öğretilen bilgiler melekler tarafından bilinmeyen isimlerdi. Bunun üzerine Allah, meleklerine Hz. Adem’e secde etmelerini emretti, Bu secdeyle kast edilen anlam kulluk değil, saygıdır. Allah’ın emri üzerine tüm melekler Hz. Adem’e secde eder. Ancak İblis, kendini insandan daha üstün gördüğü ve kibrine yenildiği için secde etmeyi reddeder. Bunun üzerine insan ve şeytan arasındaki manevi savaş da başlamış olur.

İnsanın anne rahmindeki durumu nasıldır? Allah, Hz. Adem’in neslinin devamlılığını Kur’an-ı Kerim içerisinde net bir biçimde anlatır. Araf Suresi’nin 172. ayeti kerimesinde zürriyetin sırttan çıkarıldığı bildirir. Burada bahsedilen bölüm, ceninin oluştuğu ve doğuncaya kadar anne karnında büyüdüğü bölümdür. Gebelik süreci ve ceninin anne karnındaki durumu son yıllarda tıp biliminin gelişmesi ile anlaşılmaya başlamıştır. Oysaki bu durum Kur’an-ı Kerim’de detaylı bir şekilde anlatır. Bu bağlamda, insanın çamurdan yaratıldığına ve sağlam bir yere yerleştirildiğinden bahsedilir (Müminun Suresi, 12-14. Ayet). Burada kast edilen sağlam yer kuşkusuz ki anne rahmidir.

Sonuç olarak insan, yaradılışı ve özellikleri bakımından diğer canlılardan farklıdır. İnsan, akıl ile düşünme ve kalp ile de inanma becerilerine sahiptir. Tıpkı kainattaki düzende olduğu gibi, insan bedeninde de kusursuz bir düzen vardır. Bu da, Allah’ın varlığına ve Kur’an’ın mucizelerine inanmak için bir sebeptir.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.