İnsanı etkileyen çirkin ameller neler?

Toplum Contributor
çirkin ameller
Mhrezaa-Unsplash

Yapılan işler Allah’ın rızasını kazandırmazsa çirkin ameller olarak tanımlanır ve insana günah kazandırır. Bu amellerin yapılması kişinin yaşamını zorlaştırır, işlerinin ters gitmesine neden olur. Sevilmemesi, aile içinde sorunlar çıkmasına, sürekli aksaklıklarla karşılaşmasını sağlar. Ancak yapılan amellerin güzel olması bu durumların tersinin yaşanmasıyla sonuçlanır.

Amellerin güzelliği insanı nasıl etkiler?

Bir amelin güzel olması insana Allah’ın rızasını kazandırdığı için önemlidir. Kulların Allah rızasını kazanması yaşayacakları olayların daima güzel sonuçlanmasını sağlar. İşledikleri günahların affedilmesine sebep olabileceği gibi hayırlı amellerden daha çok sevap almalarını sağlar. Ahiret yaşamında cennetin en güzel köşklerinde bulundurur.

Yapılan ameller insanın karakterinin gelişimi için doğrudan etkilidir. Sabır kazanmak, öfkeyi kontrol etmek, sükunet sahibi olmak gibi özellikleri insana aşılar. Ayrıca temiz olmak, düzen içinde yaşamak, kötü düşüncelerden uzaklaşmak gibi olumlu yanları vardır.

Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan ameller ne kadar güzel olsa da, bazı çirkin ameller de bulunur. Bu amelleri yapan kimselerin ruhuna ve bedenine çeşitli zararlar gelir. Dünya ve ahirette sahip olunan iki hayatta da kötülüklerle karşı karşıya kalınır. Ancak bu amellerden dolayı tövbe etmek ve Allah’ın rahmetine kavuşmak mümkündür.

Mümin için çirkin ameller hangileri?

Her amel güzel değildir, bu nedenle insanın ruhunu ve bedenini çirkinleştirebilir. Yapılabilecek en kötü ameller arasında Allah’a şirk koşmak ve kul hakkı yemek bulunur. Ayrıca İslam’a küfretmek, Kuran’ı yalanlamak, ibadetleri keyfi olarak yerine getirmemek de çirkin bulunan ameller arasındadır.

Yalan söylemek, hile yapmak, faiz yemek gibi ameller de günahtır. İftira atmak, İslam’a uygun şekilde örtünmemek, kalp kırmak çirkin bulunan ameller arasındadır. Alkol ve bağımlılık yapan madde tüketimi önemsenmemesine rağmen, Allah nazarında yasaklanan durumlardır. Her müminin bu işlerden kaçması, Allah’ın gazabından korkarak günahlardan uzaklaşması gerekir.

İnsanı çirkinleştiren amellerin içinde bulunmak imanın zedelenmesine neden olabilir. Hatta bu durum imanı kaybetmeye kadar ilerleyebildiği için oldukça tehlikelidir. Allah’ın dostluğunu edinebilmek için iyi amellerin peşinden koşarken kötü amellerden kaçınılması gerekir.

İnsanın yüzünü çirkinleştiren ameller hangileri?

İbadetler insanın yüzünü nurla güzelleştirirken, işlenen bazı günahlar çirkinleşmesine neden olur. Bu kötü ameller başlıca dört tanedir: Yalan söylemek, hayasız olmak, gereksiz yere soru sormak ve bilerek günah işlemek. Bu işleri yapan kimseler yüzlerindeki nurları kaybederler.

Bahsedilen dört günahtan hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de Hz. Muhammed’in hadislerinde bahsedilir. Kişinin iç güzelliği kadar yüz güzelliğinin de bulunması için bu günahlardan bilhassa uzak durması gerekir. İnsanı aşağılayarak kötü durumlar içine sokan bu ameller yalnızca insana zarar verir.

Allah, insanlara kendi rızasını ve rahmetini kazanmak üzere kullanmaları için akıl vermiştir. Ancak bu aklı doğru şekilde kullanmamanın vebali de oldukça büyüktür. Yalnızca kalbe fesatlık sokmakla kalmayan, insanın yüzünün güzelliğini örtecek kadar etkili olan bu işlerden kaçınmak gerekir.

Yapılan her kötü amelden sonra mutlaka tövbe edilmesi, Allah’ın rahmetinin dilenmesi gerekir. Bu tövbe o kadar içten olmalıdır ki insanın yüz güzelliğini korusun ve eski nurunu yerine getirsin. Sürekli tekrarlanan, özrü dilenmeyen amellerse Allah’ın iradesine karşı çıkmaya neden olur.

Kısaca, insanın yapma ihtimali olan farklı ameller bulunur. Allah yolunda yapılan ameller güzel sonuçlar getirirken, diğerleri getirmez. Kişinin kalp temizliğini yok eden kötü ameller, yüzlerindeki nuru da alıp götürür. Yapılan günahları basit görmemek, normalleştirmemek insanların faydasına olur.

YAZI: İPEK ATACAN