İnsanlarda fakirlik psikolojisi neden oluşur?

Psikoloji Contributor
Müslüman karı koca
Milkos-Dreamstime

Yaşamının bir bölümünde maddi zorluk çeken insanlarda fakirlik psikolojisi görülebilir. Bu durum yaşamı normalden daha zor hale getirerek olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilir. Ancak sahip olunan psikolojinin bazı olumlu yönleri de bulunur. Güncel birikimlere ve kazanca bağlı olarak fakirliği değerlendirirken ülkelerin ekonomik durumları da göz önünde bulundurulur.

Yaygın olarak görülen fakirlik psikolojisi nedir?

Gelirin yüksek olmasına rağmen aslında hiç yokmuş gibi davranılması fakirlik psikolojisi olarak adlandırılır. Bu psikolojiye sahip olan kimseler riskli işlere girerek harcama yapmazlar. Hayat standartlarını normalin altında tutarak geçinmeye çalışır, durumları olsa dahi lüks eşyaları satın almazlar. Ancak gerçekten fakir olan kimseler ellerinde bulunmadığı için paranın kıymetini bilirler.

Fakirlik düşüncesinin asıl sebebi insanların yaşadığı zorluklardan dolayıdır. Kendilerinde veya çevrelerinde maddi durumlar kötüyse bir kimse bu psikolojiye kolayca sahip olabilir. Paraya çok kıymet verme veya hiç kıymet vermeme durumları meydana gelebilir. Bu rahatsızlığın atlatılabilmesi için uzmanlardan yardım alınması gerekebilir.

Bir kimse yaşamı boyunca çalışıp hiçbir mal varlığına kavuşamadığında da bu durum oluşur. Ancak ülkelerin, yaşanan çevrenin, ailenin, bireyin geçmişinin etkili olduğu bu konularda genel bir bakış açısına sahip olunmalıdır. Aslında ne kadar kazanıldığı, bu paraların nereye harcandığı, diğer insanların yaşamlarını nasıl geçirdiği düşünülerek bir kimsenin gerçekten fakir olup olmadığı belirlenebilir.

Yaşanan bu psikolojinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Zaman zaman insanlar ellerinde bulunan paranın kaybolacağından korktukları için alışveriş yapmaktan kaçınırlar. Ancak fakirlik düşüncesine sahip olan insanlar paranın hayattaki en önemli varlık olmadığını bilirler. Bu kimselerin insanlarla kurdukları sağlam ilişkileri, hobileri, aileleri ve mutlulukları daha önemlidir.

Kişinin kendisini yetersiz hissetmesine neden olan düşüncelerden biri fakirlik düşüncesidir. Böyle düşünen kimseler hayal kurmaktan kaçarlar çünkü gerçekleştirebileceklerine dair umutları bulunmaz. Riskli işlerin peşinden koşarak büyük kazanma dertleri olmaz. Yalnızca bir insanın gelip kendilerine yardım etmesini, böylelikle yaşamlarını tamamen değiştirebilme şanslarının olmasını isterler.

Maddi durumlar ne olursa olsun fakir gibi düşünmek insana tasarruf etmeyi öğretir. Gereksiz lükse giren, aslında hiçbir özelliği bulunmayan markalardan alışveriş yapılmasını engeller. Aynı parayı veya daha azını kaliteli şekilde alışveriş yapmakla, vakit geçirmekle kullanırlar. Bu durumlar onlara şımarma olarak gözükeceği için yaşamlarında israf yapan kişileri bulundurmaktan kaçınırlar.

Genellikle fakir kimselerin Allah’a olan bağlılıkları daha yüksektir. Ancak bu durumda maddiyattan ötürü şikayet etme, diğer insanları kıskanma durumları gerçekleşirse imanda zayıflama görülür. Dua etmek ve şükretmek yerine hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi işlere bulaşan kimselerse dünya ve ahirette bu işlerin bedellerini öderler. Ancak Allah, kendisine dua eden hiçbir kulunu geri çevirmediği için maddi durumları ne olursa olsun her mümine yardım eder.

İnsanlar neden fakir olmaktan endişe duyarlar?

Dünyanın üzerine kurulu olduğu düzende en önemli varlıklar paradır. Parası olan bir kimse rahatça yaşar, az çalışır, istediğini yapabilecek gücü elde eder. Ancak parası olmayan kimseler, zenginlerin buyruklarını yerine getirmekle görevlendirilir. Yemek yemek, barınmak, giyinmek, ihtiyaçları karşılamak gün geçtikçe daha zor hale gelir. Bu nedenle insanlar ezileceklerini düşünerek fakir olmaktan endişe duyarlar.

Fakirlik korkusunun oluşmasında bir diğer sebep kişinin kendini yetersiz hissedecek olmasıdır. O akşam evde ne pişeceğini düşünmek, çocuklara istediklerini alamamak, beğenilen eşyalara yalnızca uzaktan bakmak gibi durumları yaşamak kolay değildir. İnsanlar da paraları olduğu zaman bu sorunları çekmeyeceklerini bildikleri için çalışıp para kazanmanın derdine düşerler.