Barışı Anlatalım! Çünkü İslam Barış Dinidir

Kültür Contributor
ID 80875178 © Samum | Dreamstime.com
ID 80875178 © Samum | Dreamstime.com

Barışı anlatalım çocuklarımıza her daim… İslamiyet, güzel davranışları destekleyen ve kötü davranışları yasaklayan bir dindir. Toplum arasındaki birlik beraberliği sağlamak da desteklediği güzel davranışlardan biridir. Öyle ki, farz olan ibadetlerin bir kısmı toplumsal eşitlik ve hoşgörü sağlamak için yapılmaktadır.

İslam’ın barışa verdiği önem: Hz. Muhammed, İslam’ı yaymaya çalışırken istemeden de olsa pek çok düşman edinmiştir. Fakat bu düşmanlara güzel davranmış, İslam’ın güzelliklerinden bahsetmiştir. Eğer zorunda değilse anlaşmalar imzalamaya çalışmış, savaştan uzak durmuştur.

Hz. Muhammed, toplumsal barışın sağlanması için pek çok harekette bulunmuştur. Hicret döneminde Muhacir ve Ensar kardeşliği kurmuştur. Hudeybiye Anlaşması ve Medine Sözleşmesini imzalayarak, sorunları güzel yöntemlerle çözmeyi denemiştir.

Barışı anlatalım, barışı analım…

Hudeybiye Anlaşması, tüm İslam alemi için oldukça önemli bir anlaşma olmuştur. Medineli Müslümanlar ve Mekkeli putperestler tarafından imzalanmıştır. Mekkeliler, Müslümanların umre amacıyla geldiklerini bilmelerine rağmen onları şehre sokmamışlardır. Hz. Muhammed’in gönderdiği elçilere de iyi davranılmamıştır.

Müslümanlar savaş kararı aldıklarını söyleyerek Mekkelileri korkuttuktan sonra bir anlaşma yapılmasına karar verildi. Bu anlaşmada esirlerin serbest bırakılmasına, Müslümanlar ile on yıl savaş yapılmamasına karar verilmiştir.

Her iki taraf da karşı tarafın can ve mal güvenliğine zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır maddesi de bu anlaşmada yer almaktadır. Sonraki sene için Müslümanlara üç günden fazla olmamak üzere Kabe’yi ziyaret etme izni verilmiştir.

Medine Sözleşmesi, Hz. Muhammed’in toplum huzuru için yaptığı başka bir anlaşmadır. Evs ve Hazrec Kabileleri arasında yaşanan sorunların çözümü için hazırlanmıştır. Müslümanlık, Yahudilik, Paganlık gibi diğer dinleri de içine alan bu sözleşmede, her topluluk için ayrı haklar verilmiştir.

Toplumsal barışı sağlamanın önemi nedir?

İnsan, toplum ile birlikte yaşayan bir varlıktır. Bireysel olarak neslini devam ettirmesi mümkün değildir. İnsanlar üstlerine düşen görevleri paylaşarak daha az çalışarak daha çok kazanç elde ederler.

İnsan, içinde bulunduğu toplumun birçok özelliğini taşımaktadır. Eğer çocukluktan itibaren savaş içeren bir toplumda yetişirse, hareketleri de o derecede kaba ve tehlikeli olur. İslam’ın temelinde ise barış yatmaktadır. Bu sebeple toplumsal barış oldukça önemlidir.

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma zor durumda kalan, ihtiyaçlarına yetişemeyen kimseler için oldukça önemlidir. Dışarıdan gelen yardımlar ile hayatlarındaki refah seviyelerini arttırabilirler.

Huzurlu bir toplumda yaşayan bireyler, toplum ne kadar huzurluysa o oranda mutlu olurlar. Kavgalar içinde olan toplumlar kendilerini tehlikede hissederek gerginleşir, kabalaşır ve yeri geldiğinde kötü ameller işlerler. Yardımlaşmada bulunmak, paylaşmak, alçakgönüllü ve affedici olmak gibi özellikler bulunan kişiler toplum içinde barış sağlanması için çabalarlar.

Toplumsal barış ile ilgili hadisler nelerdir? Hz. Muhammed, toplumsal barışın sağlanması için önerilerde bulunmuştur. Sorun yaşayan aileler arasındaki sıkıntıları çözmek için adımlar atmış, barışçıl bir yol izlemiştir. Savaşı son çare olarak görmüş, bu sebeple yapabildiği zamanlarda iki tarafın da haklarını koruyacak anlaşmalar imzalamayı seçmiştir.

Müslümanların kendi arasında sorun yaşamaması için Hz. Muhammed, “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz…” buyurmuştur. (Tirmizi)

Hz. Muhammed toplumsal sorunların çözümü için insanların birbirini aldatmamasını, toplumların kendi içlerinde kötü davranışlarda bulunmamalarını önermiştir. Hadis-i şerifinde, “Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan, bizden değildir!” buyurmuştur. (Darimi)

Diğer dinlere, görüşlere, düşüncelere ve zararlı olmayan davranışlara saygı duymak toplumsal bağları güçlendirir. Güçlü bağlara sahip olan toplumlar bölünemez, zarar görmezler. Dışarıdan gelen her etkiye karşı birlik beraberlik oluşturarak sorunları akıllıca çözerler.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.