İslam Dünyası; ilk Müslüman Çocuk Kimdir?

Tarih Contributor
Doğa manzarası, pencereden.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e tebliğ edilen İslamiyet’i kabul eden ilk Müslüman çocuk Hz. Ali olmuştur. Kendisi bundan sonra Hz. Muhammed’in yanından ayrılmamış ve İslam için verilen tüm savaşlara dahil olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatıyla başlayan dört halife döneminin de sonuncu halifesi olmuştur.

Hz. Ali ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed arasındaki bağ nasıldır?

Hz. Ali pek çok yönden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile bağ taşır. Bu bağlamda kendisi Hz. Muhammed’im amcası Ebu Talib’in oğludur. Ayrıca Hz. Fatıma ile evlenerek peygamber damadı olma şerefine nail olmuştur.

Peygamber Efendimiz sırasıyla; babasını, annesini ve dedesini kaybetmiştir. Onu son olarak amcası Ebu Talib himayesi altına almıştır. Bu himaye süresince Kureyşliler Ebu Talib’e karşı büyük bir çekince içerisinde olmuştur. Hz. Muhammed’in amcasının yanında kalması Hz. Ali’yle de vakit geçirmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda, küçük bir çocuk olan Hz. Ali, bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den terbiye eğitimi almıştır.

Hz. Ali’nin yaşamı ilk Müslüman çocuk olarak nasıldır?

Hz. Ali’nin çocukluğu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de büyümüş olduğu evde geçmiştir. Her ikisi de Ebu Talib’in gölgesinde ve himayesinde büyümüştür. Hatta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in amcaoğlunu omuzlarında taşıyıp Mekke sokaklarında gezdirdiği de rivayet edilir.

Hz. Ali, güvenilirliğiyle tanınan bir kimsedir. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Hicret edeceği gece kendisine önceden verilen emanetleri Hz. Ali’ye bırakmıştır. Hz. Ali de emanetleri sahiplerine ulaştırmak üzere Mekke’de ve geride kalmayı hiç sorgulamadan kabul etmiştir.

Müslümanlığı en başta kabul etmiş diğer sahabiler kimlerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e iletilen ilk vahiyle birlikte ilk Müslümanlar ve ilk İslam karşıtları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Hz. Zeyd, Hz. Osman, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam ve Sa’d bin Ebu Vakkas İslam’ı ilk kabul edenlerdir. Bunlar arasında Hz. Ali ilk Müslüman çocuk olma özelliği taşır.

Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz’in ilk eşidir ve Müslümanlığı da duyar duymaz kabul etmiştir. Buradan yola çıkıldığında Hz. Muhammed’in eşi tarafından ne kadar güvenilir kabul edildiği sonucuna ulaşılabilir. Hz. Hatice ve Hz. Muhammed’in evliliği 25 yıl kadar sürmüştür ve bu izdivaçtan 6 çocuk dünyaya gelmiştir.

Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in ikinci eşi Hz. Ayşe’nin babasıdır. Kendisi İslam yolunda tüm servetini harcamıştır. Bu bağlamda, zulüm gören köleleri alıp azat etmiş ve İslamiyet yolunda verilen savaşlara bizzat katılmıştır.

Hz. Zeyd, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanında duran bir köleyken azat edilmiştir. Kendisi, İslam’ın gördüğü en büyük komutanlardan biridir ve bu konuda Hz. Muhammed’in övgüsünü almıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir diğer damadı olan Hz. Osman, “zinnureyn” sıfatıyla tanınır. Dört büyük halifeden üçüncüsüdür. İlk Müslümanlar arasında yer alan Hz. Osman hem katıldığı savaşlarla hem de Kur’an-ı Kerim’i çoğaltmasıyla İslam’a büyük katkılar sağlamıştır.

Talha bin Ubeydullah, ashab-ı şuara arasında yer alır. Zübeyr bin Avvam onlarca hadis rivayet etmiştir. Sa’d bin Ebu Vakkas ise yine İslam’ın gördüğü en değerli komutanlardan biridir.

Sonuç olarak, İslamiyet tebliğ edildikten sonra Hz. Muhammed insanları bu dine davet etmeye başlamıştır. Davette bulunurken de öncelikle en yakınlarından işe başlamıştır. Bu bağlamda ilk Müslüman Hz. Hatice olurken, ilk çocuk Müslüman da Hz. Ali olmuştur.