Dünyadaki Müslüman Devletler Hangileridir?

Seyahat Contributor
Dreamstime
Sergey Kochetov-Dreamstime

Dünyadaki Müslüman devletler hangileri; hiç düşündünüz mü? Müslümanlığı kabul etmiş pek çok devlet bulunur. Bu devletler, yönetim biçimi olarak İslam’ı seçmişlerdir ve dinlerine bağlı olarak hükümler uygularlar. Dağılmış olarak yaşayan Müslüman sayısıysa düşünülenden daha çoktur.

Müslüman dünya devletleri hangileridir? İslam dünyasında nüfus çoğunluğu Müslüman olan ve hukuki işlerin İslami kaidelerle yönetildiği bazı devletler vardır. Ancak Müslümanların dünyaya yayılmış olduğu düşünüldüğünde, bu devletler sayı bakımından az sayılabilir.

Dünyadaki Müslüman devletler; Afganistan, İran, Moritanya, Pakistan, Yemen ve Suudi Arabistan’dır. Bu ülkelerin vatandaşlarının tamamına yakını Müslüman’dır. Yasalar, devlet düzenlemeleri, siyasal politikalarsa İslam’a uygun biçimde yapılmaktadır.

İslam Devletleri’nin düzenlenen politikalarla devlet içinde ibadetlerin zamanında yapılmasına olanak sağlanır. Toplu ibadet yerlerinin sayısı da oldukça fazladır. Bu ülkelerin içinde yalnızca İslam için değil aynı zamanda diğer dinler için de önemli kabul edilen bazı ibadet yerleri bulunur. Hem dışarıdan gelen vatandaşlar hem de yerel halk için düzenlemelere uygun şekilde ziyaret yapılmasına izin verilir.

Müslüman dünya devletlerinin nüfusları ne kadardır?

Dünya’da bulunan Müslümanların yüzdelik bakımdan çoğunluğunu İslam ile yönetilen ülkeler sağlamaktadır. Doğan çocuklar, yaşlılar ve gençlerle birlikte çeşitli nüfus ayrımı yapılabilmesi mümkündür.

İslam ile yönetilen ülkelerden olan Afganistan, yapılan son sayımlarına göre 37,17 milyon nüfusa sahiptir. İran’ın 81,8 milyonluk nüfusu vardır. Moritanya’nın 4,403 milyon, Pakistan’ın 212,2 milyon, Yemen’in 28,5 milyon, Suudi Arabistan’ın ise 33,7 milyonluk bir nüfusu vardır.

Bu devlet nüfus sayımlarında elde edilen sonuç 391,773 kişi olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yolundan giderek Müslüman olan ülkelerdeki Müslüman sayısı, İslam’ın ne kadar hızlı yayıldığının da bir göstergesidir.

Müslüman kimselerin çok olduğu, devlet yönetiminde de İslam’ın özelliklerinin rol aldığı 50’ye yakın devlet bulunur. Bu ülkelerin büyük kısmı Asya kıtasında bulunur. İslam’ın böyle yayılmış olması, dünyanın neredeyse her yerinde bir Müslümanla karşılaşabilme şansı demektir.

Dünyadaki Müslüman devletler kaç adettir?

Yönetim şekli İslam olan bir devlet, Müslüman nüfusa sahiptir. Ancak bu şekilde yönetilmeyen ülkelerde de Müslüman nüfusunun varlığı kabul edilir. Bu dini kabul etmek için aranan şart ülkenin siyasi durumu değil, kişinin bireysel düşünceleridir. Allah’ı kabul ederek iman eden, Hz. Muhammed’in yolunu izlemek isteyen herkes Müslüman olabilir.

Hristiyanlıktan sonra gelen, dünyada en çok insanın inandığı ikinci din İslamiyet’tir. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki 1,57 milyar insan Müslümandır.

Yalnızca halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelere Endonezya, Türkiye, Bosna Hersek örnek verilebilir. Mısır, Nijerya, Kosova da büyük nüfus sahibi Müslüman ülkelerdir. Ancak, tüm dünyaya bakıldığında %32’lik bir oranla Hristiyanlık en çok yaşanan ve dünyaya yayılan din halindedir.

Zaman içinde kendini geliştiren dünya, nüfus konusunda da büyük bir artış yaşamıştır. İslamiyet’in ilk dönemlerine kıyasla İslam’ı yaşayan insan sayısı da artmıştır. İslam’ı yaymak, Allah’ı anlatmak gerçekten Müslüman olan herkesin bir görevidir.

İslamiyet için önemli olan kaç kişinin Müslüman olduğu değildir, Müslümanlığın doğru şekilde yaşanmasıdır. Bu bağlamda; Allah’ı anmak, Hz. Muhammed’i sevmek, ibadetleri yerine getirmek ve şükretmek gerekir. Bu davranışları yerine getirmeden Müslüman olmak, Allah ile kulun arasının açılmasına sebep olabilir.

Günümüzde en hızlı büyüyen ve aynı hızda yayılan din İslamiyet’tir. Evrenselliği sebebiyle İslam’ı her coğrafyada yaşayabilmek mümkündür. Hz. Muhammed’in ve sahabenin sayesinde yayılmaya başlayan dinimiz, bugün dünyanın en çok inanılan ikinci dini halini almıştır. İslam’ın dünyada birinci sırada yer almasıysa ancak Müslümanların çabasıyla başarılabilir. Bu bağlamda, İslam’ın adının karalanacağı tüm davranışlardan uzak durulmalıdır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.