İslam’da Bilim ve Teknoloji Gelişmelerinin Batıya Yansıması

Teknoloji Contributor
dreamstime_s_67343036

İslam’da bilim ve teknoloji gelişmeleri uzun bir süre batı devletleri tarafından takip edilmiş, duyulan teknoloji haberleri ile İslam’ı örnek alma süreci başlamıştır. Allah’ın kullarına bilim ve teknoloji öğrenmesini emretmesiyle teknolojinin yararları da görülmüştür.

İslam dünyasında ortaya çıkan bilim ve teknoloji gelişmelerinin batıya yansıması nasıl olmuştur? Müslüman alimler bilim ve teknoloji alanında birçok araştırma yaparak dünyanın önde gelen bilginleri arasında yer almışlardır. Çok eski zamanlardan günümüze kadar; tıp, matematik, astronomi, geometri ve fizik gibi alanlarda ciddi çalışmalarda bulunmuşlardır.

İslam devletleri dünyaya iyi birer örnek

Müslümanlığı kabul etmiş olan devletler hem diğer devletlerle olan ilişkilerinde hem de bilim çalışmalarıyla batıya örnek olmuştur. Batılı devletler uzunca bir süre, teknoloji haberleri için Müslüman devletleri takip etmiş, onların gelişmelerini örnek almıştır.

Allah, her kuluna araştırmayı, okumayı ve kendini geliştirmeyi emretmektedir. Allah’ın varlığını sorgulayarak Allah’ın varlığıyla birliğini kabul etmek de bunun en büyük örneklerinden biridir. Her duyulan söze inanmamak, gözün gördüğünün bile yarısına inanmak Müslümanların özelliklerindendir. Bu sayede bilim ve teknoloji konularında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

İslam için bilim ve teknoloji önemli olduğu gibi batılı alimler de ülkelerini geliştirerek insan yaşamına kolaylık sağlamak için bilim ve teknoloji konularında gelişmeler kaydetmek istemiştir. Alimler yaydıkları teknoloji haberleri ile batılı alimlere de yardımcı olmuşlardır.

İslam dünyasından batıya duyurulan teknoloji haberleri nelerdir? Müslüman devletler genel olarak doğuda yer almış bu sebeple coğrafi açıdan önemli noktalarda bulunmuşlardır. Hem güç kazanmak hem de Allah’ın emirlerini yerine getirmek için bilim ve teknoloji adına gelişmelerde bulunmuşlardır.

İslam alimlerinin bilime katkıları nelerdir?

Alimler çok eski zamanlarda buldukları şifalı otları ilaç haline getirmişlerdir. Çiçekleri ve çeşitli bitkileri boya olarak kullanmış, metalleri karıştırarak kendilerine gerekli olan alaşımları elde etmişlerdir. İslam’ın teknolojinin yararları adına yaptığı gelişmelerden biri de damıtma, cam yapımı ve esans çıkarma işlemleri olmuştur.

Denizcilik alanlarında teknoloji kullanılmış, en büyük denizcilerin dünya haritası çıkarmasına olanak sağlanmıştır. Yaşanan bilim ve teknoloji gelişmeleriyle beraber yaşam kolaylaşmış, Allah’ın emrettiği bilimin önemi artmıştır.

Müslümanlar bir süre sonra mekanik aletleri kullanmaya başlamış, bireysel olarak uçma çalışmalarına girerek teknoloji haberleri için konu olmuştur. Makinelerin kullanımı ile üretim artmış, hızlanmış ve iş yükü azalmıştır.

Astronomi ve matematik konularında üstün çalışmalarda bulunan İslam alimleri, bilim ve teknoloji gelişimi için hayatlarını adamışlardır. Allah inancıyla hareket etmiş, Allah’ın yarattığı dünyadaki sırları çözmek için çabalamışlardır. Hem yeri hem de göğü incelemiş, her olayın içindeki matematiği keşfetmek için bilim ve teknoloji adına çalışmalar yapmışlardır.

İslam’da bilim ve teknolojinin katkıları nelerdir?

İslam’da bilim ve teknoloji çok önemli bir yere sahiptir. İslam, Hz. Muhammed’e tebliğ edildiği günden beri bilim ve teknoloji için çalışmalar yapmış, eğitime önem vermiş, öğrencilerin eğitilmesi adına okullar açmıştır. Müslüman öğrenciler ve alimler, teknolojinin yararları görüldükçe çalışmalarını arttırmışlardır.

Alimler, bilim ve teknoloji ile Allah yolunda çalışmalarda bulunmuşlardır. Dünya hayatı için olduğu kadar ahiret hayatı için de bilim ve teknoloji çalışmalarından kopmamışlardır. Evrendeki mükemmel düzen, insanın kusursuz yaratılışı, diğer alemler hakkında çeşitli çalışmalar yaşanmıştır. Bu çalışmalar sonucu insanların hayatları kolaylaşmıştır.

İslam alimleri yalnızca kendileri için değil, tüm dünya için çalışmalarda bulunmuşlardır. Allah’ın rızasını kazanmak için önce İslam alemine ardından tüm insanlığa bilimsel çalışmaları hediye etmiş, teknoloji haberleri ile her insana yaşamı kolaylaştıracak buluş ve icatları yapmışlardır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.