İslam Ekonomisinin Temelleri Nelerdir?

Toplum Contributor
dreamstime_s_52081192

İslam ekonomisinin temelleri sağlam bir felsefeye göre kurulmuştur. Ahlak kuralları, devlet ekonomisi de dahil olmak üzere yaşamın çoğu alanında etkili bir parametredir. İslam devletleri sahip olduğu ekonomi ile ulusal düzeydeki gelir ve tüketimi düzenler. Bu sayede toplum içindeki anlaşmazlıklar ve çözüm yolları önemli ölçüde belirlemiş olur.

İslam ekonomisinin temelleri ve ahlaki değerler nelerdir?

Allahü Teala, insanı yaratmış ve ona türlü sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluklardan biri de çalışma yaşamı ve ekonomi ile alakalı düzenlemelerdir. Buna göre kişinin; tüm ekonomik işlerde Allah’a uygun davranması, haramdan kaçınması, faiz uygulamaması, ticaret işlerine kumar karıştırılmaması beklenir.

Çalışmak ve helal yoldan çalışarak para kazanmak, İslam dininde sevilen ve övülen bir davranıştır. Söz konusu paranın helal olması hem dünya hem de ahiret hayatı için büyük bir öneme sahiptir. Kazancı helal kılmak, ekonomi içinde yaşanacak olumsuz olaylardan daha az etkilenmeyi sağlar.

Salih müminler, ekonomi konusunda dünya ve ahiret dengesini korumakla yükümlüdür. İslami kaynaklarda emredilmiş olan kurallara uygun şekillerde ekonomik anlaşmalar yapılması dini bakımdan son derece önemlidir. İşçi işverene, işveren de işçiye hakkını vermeli; işten ve paradan şahsi menfaatler uğruna kaçınılmamalıdır.

Kanaatkar olmak neden önemli?

yetinmek, İslam’ın ahlaki ilişkileri açısından oldukça önemli bir husustur. Daha çok kazanmak, dünya hayatına kanmak, azla yetinmemek; salih bir kimseye yakışmayan davranışlardır. Allah, her kuluna rızkını verir ve  nimetini ondan esirgemez. Kul, kendisi için hak neyse onu kabul etmeli, daha çok mala sahip olmak için ahlak değerlerinden dışarı çıkmamalıdır.

İslam’da ekonomi işlerinin temelini cömert ve paylaşımcı olmak oluşturur. Cömert kimseler yaptıkları yardımların karşılığını beklemez, maddi ya da manevi ferdi çıkarını düşünmezler. Buna göre, Allah’ın sevgisini kazanmak için cimrilikten kaçınmak ve paylaşımcı olmak gerekir.

En önemli ahlak kurallarından biri de tasarruf sahibi olmaktır. Mallar, mülkler, paralar ve kıymetli eşyalar öncelikle helal yolda harcanmalıdır. Çok harcayarak müsriflik yapmak veya az harcayarak cimrilik etmek yanlıştır, orta yolda ilerlenmesi gerekir.

Ahlaki değerlerin ekonomi açısından önemi nedir?

Ekonomi, insan hayatının neredeyse tüm alanlarında varlığını sürdüren bir olgudur. Bu sebeple ekonomi ile alakalı her adımda İslam’ı hatırlamak, Allah’ın kuralları çerçevesinde ilerlemek gerekir. Dünya ve ahiret yaşamının dengesini korumak, ancak bu şekilde mümkün olabilir.

İslam dünyasında ahlak kuralları, ekonomi ve devlet için düzen sağlamanın bir yoludur. Haram bulaştırmadan, ahlak değerlerine uygun olarak yapılan her iş dinimizce hoş karşılanır. Dünya yaşamında da vatandaşların mutlu olduğu, ekonomi düzeyinin refah olduğu günleri beraberinde getirir.

Ekonomi söz konusu olduğunda yapılmaması gereken işler nelerdir? Helal kazanca sahip olmak ve kazanılan paraları helal yolda harcamak her Müslümanın görevidir. Parayı kazanırken ve harcarken ekonomi için belirlenen tüm ahlak kurallarına uymak gerekir.

Vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği korumak, geçim sorunlarını azaltmak, Allah’ı dost edinmek, parayı güzel kullanmak için İslam inancında ekonomi konusunda belirlenen ahlak kuralları bulunur. Ahlaki kuralların dışına çıkmak hem bireysel hem de toplumsal olarak çeşitli zararlar getirir.

Hile yapmak, torpil uygulamak, hırsızlık yapmak, hak ettiğinden fazla para almak, kumar oynamak gibi davranışlar; para kazanmak için başvurulmaması gereken bir takım işlerdir. Faiz uygulamak, hak ettiğinden az para vermek, devlet vergisini ve parasını kaçırmak, başkalarına zarar veren işlerden para kazanmak da İslam dini için belirlenen ekonomi kurallarına karşıdır.

Müslümanların ekonomi hayatı için belirlenmiş kurallar, devlet içi düzenin korunmasını sağlar. İyi ekonomiye sahip olan ülkelerde paylaşımcılık ön planda olurken suç oranlarında azalma görülür. Buna göre iktisadi bir adım atarken ahlak kurallarına sahip çıkılmalı, Allah’ın rızasının olmadığı işler yapılmamalıdır.