İslam Evrenseldir!

İslam Contributor
Photo 111693060 © Kamil Janiszewski - Dreamstime.com

İslam evrenseldir ne anlama gelir? İslam, Hz. Muhammed’e bildirildiği günden beri yayılmaktadır. Bu sebeple yalnızca bir bölge için önemli değildir. İslam dini evrensel bir dindir. Dünya tarihinde de büyük İslam devletleri önemli işler başarmıştır.

İslam’ın dünya tarihindeki yeri nedir? İslam, farklı coğrafyalarda hüküm süren bir dindir. Kendine has düşünceleri ve davranışları ile tarihte büyük işlerin yapılmasını sağlamıştır.

İslam, 622 yılında Mekke’de Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Hz. Muhammed’in hayatının ardından Hilafet dönemi başlamıştır. Saltanat dönemleri ile geçen zamandan sonra modern halini almıştır. Modern haliyle beraber İslam’a ait farklı kültürler ve görüşler de ortaya çıkmıştır.

İslam’ın altın dönemi ne zamandır? Her şeyin yükseliş ve çöküş dönemi vardır. İslam’ın da yükseliş dönemi indirildikten sonraki dönemdir. Bu dönem Hz. Muhammed’in hayatı işle başlamıştır. İslam’ın altın dönemi Hz. Muhammed’in vefatından önceki dönemdir.

İslam zamansızdır ve İslam evrenseldir

Hz. Muhammed’in döneminde İslam, Mekke şehrinde tıpkı bir darbe görevi görmüştür. Cahiliye dönemini sonlandırmıştır. Kötü işlerin tümüne son verilmesini emretmiştir. İnsanları iyi işlere yönlendirerek ahiret hayatları için çalışmalarına teşvik etmiştir.

Müslüman devletler hangi önemli işleri başarmıştır? Hz. Muhammed’in vefatının ardından Hilafet dönemi başlamıştır. Hilafet döneminde dört büyük halife İslam’a uygun şekilde hüküm sürmüştür. Bu halifeler Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman ve Hz. Ömer’dir.

Bu dönem, İslam’ın yaygınlaşmasında, Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde önemli gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Kur’an-ı Kerim’in korunması ve çoğaltılması dört büyük halife döneminde olmuştur. Ayrıca Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetlerinin korunmasını da onlar sağlamıştır.

Hilafet döneminin ardından Emeviler dönemi başlamıştır. Bu dönem 90 yıl kadar sürdükten sonra sonlanmıştır. Emevilerin başkenti olan Şam’da hüküm sürmüştür. Halifelik babadan oğula geçerek saltanat haline gelmiştir. İslam devlerinin sınırları Orta Asya ve Atlas Okyanusu’na kadar genişlemiştir.

Abbasiler Dönemi’nde İslam’ın yükselişi nasıldı?

Abbasiler halifeliği 500 yıldan fazla korumuştur. Başkenti Bağdat’tır. Siyasi alanda gösterdikleri gelişmelerin yanı sıra kültür alanında önemli gelişmeler göstermiştir. Abbasiler devletinde siyaset hakimiyeti zayıflamıştır.

O dönemde sembolik hale gelen saltanat, Mısır’daki Memlük devletinde devam etmiştir. Memlük devletinin ardından Osmanlı devletine geçen saltanat, Türkler ile hüküm sürmüştür.

Yavuz Sultan Selim ile başlayan saltanat dönemi, Osmanlı’nın yükselişi ile yeniden önem kazanmıştır. Diğer Müslüman devletler, gerektikleri durumda Osmanlı halifelerinden yardım istemişlerdir. Osmanlı devleti, diğer Müslüman devletlere yardım etmek amacıyla özellikle Portekizliler ile pek çok kez savaşmıştır.

Eskiden, Osmanlı devleti ile 3 kıtaya yayılan İslamiyet, dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Osmanlı’nın Müslüman bir devlet olması, her konuda İslam’a avantaj sağlamıştır. Osmanlı döneminde Müslüman olan kişilerin sayısında hızlı artışlar yaşanmıştır.

Osmanlı’da İslam nasıldı?

Bu dönemin ardından başlayan modern İslam ile farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Halifelik kaldırılmıştır. Ülkelerin birbiri ile olan ilişkilerinde dinler, eski önemini ve konumunu kaybetmiştir. Sömürge altına giren pek çok Müslüman devlet olmuştur.

İslam ülkeleri 2. Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Kendi aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı’nı kurmuşlardır. Bu sayede İslam’ın kendilerine önerdiği işleri yaparak, ülkeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamıştır.

Günümüzde bağımsızlığını ilan eden 50’den fazla Müslüman devlet bulunmaktadır. Bu devletler İslam’a uygun yaşamakta ve kararlar almaktadır. Dünyanın her bölgesinde Müslüman olan kişiler yaşayabilmektedir.

Müslümanlığın dünya tarihinde önemi büyüktür. Siyaset, bilim, ekonomi, turizm, ticaret alanlarında pek çok kez en önemli unsur İslam olmuştur. Farklı ülkelerde farklı kültürleri oluşturmuş ve buna göre yayılmıştır.