Kusurları Örtmek Ne Demek; Mükafatı Nedir?

Toplum Contributor

Birindeki kusurları örtmek ne demek? Allah’a ibadet etmek için dünyaya gönderilen insanlar, zaman zaman yanlış işler yapabilir. İslam’ın övdüğü kardeşlik düşüncesinden ötürü bu yanlışlar, yanlışı duyan kimseler tarafından yayılmamalıdır.

İslam inancında kusur örtmek nedir? Bir insanın kusurunu örtmek aynı zamanda o kişinin ayıbını örtmektir. Toplumun sağlığı ve birliği için ayıp örtmek, kötü işlerin duyulmamasını sağlamak gerekir.

İslam inancında ayıp örtmek çirkin, kötü, utanç verici, şeref ve haysiyete aykırı davranışların duyulmasını engellemek, üstünü örtmek anlamına gelir. İslam’ın Müslümanlarda bulunmasını istediği bir fazilet, ayıpların üstünü örtmektir.

Kur’an-ı Kerim’de ayıpları örtmek şu şekilde buyrulmuştur:

“Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın…” (Hucurat, 49/12)

Aynı durum hadis-i şerifte “Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın.” şeklinde buyrulmaktadır. (Müslim)

İslam inancında kusurları örtmek ne demek ve mükafatı nasıl olur?

Kusurları açmak, yaymak, başka kimselere anlatmak ve kusurları araştırmak İslam dininde hoş görülmeyen yasak bir davranıştır. Kusurları örtmenin ise hem toplumun birliği için hem de insanın kendisi için bazı mükafatları bulunur.

Hz. Muhammed, “Her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse, Allah-u Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir.” buyurmuştur. (Buhari)

İslam inancında kusurları araştırmak Kur’an-ı Kerim’de yasaklanmıştır. Hz. Muhammed de hadis-i şeriflerinde bu durumun yanlış olduğunu anlatmıştır. Kusur örtmenin mükafatını Hz. Muhammed, “Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.” (Ebu Davud) buyurarak anlatmıştır.

İnsanlar bir başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmadan önce kendi kusur ve ayıplarına bakmalıdır. Kusur araştıran kimselerin de kusuru bulunur. Bir başkası da bu kişinin kusurlarını araştıracaktır. Peki, kusurları örtmek nedir? Tam olarak bir Müslüman, herkesten önce kendi kusurlarını örtmelidir.

Kusurları örterken nelere dikkat etmeliyiz?

Kusurların araştırılması ve yayılması ilk önce insanlar arasındaki birlik ve düzeni bozar. Güven kaybına, tartışmalara, kin ve düşmanlığa sebep olur. Kusur örterken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur.

Hz. Muhammed’i örnek almak gerekir. Hz. Muhammed hiçbir zaman başka insanların kusurlarını araştırmamıştır. Yapanları uyarmış, yapmayanlara ise ahiretteki mükafatlarından bahsetmiştir. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da en güzel örnek Hz. Muhammed’dir.

Kusurları örterken, kusuru bildiğini gizlemek gerekir. Kusuru olan kimseye gidip o kusurun örtüldüğünün söylenmemesi gerekir. İslam inancında sağ elin verdiğini sol el bilmez. Bu sebeple yapılan iyiliklerin çoğu gizli yapılır.

Kusurları örterken haramdan ve başka bir kusurdan kaçmak gerekir. Yalan söyleyerek, iftira atarak, bir başka insanı zan altında bırakarak kusur örtmemek gerekir. Kul hakkına girmeden ve başka insanları etkilemeden kusur örtülür.

Kusuru örtülen kişinin aynı hatayı yeniden yapmaması gerekir. İslam inancında hoş olmayan davranışlar, Müslümanlara iyi amel getirmez. Tövbe etmeli, Allah’a af için dua etmeli ve diğer kötü davranışlardan da uzak durulmalıdır.

Kusurları örtmek, insanı Allah’a yaklaştıran bir davranıştır. Ahiret hayatında pek çok mükafatı bulunur. Kusur örten kimseler, İslam inancında değerli kimselerdir. Kusur örten kişilerin kusurları da örtülecektir.

Kusurları yaymanın getirdiği kin ve düşmanlık gibi kusurları örtmek de dostluk ve arkadaşlık getirir. Toplum içindeki dayanışmayı arttıran bu davranış, insanın kalbinin temizlenmesine ve günah işlerden uzak durmasına da sebep olur.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.