İslam İnancında İsa Peygamber

İslam Contributor
isa peygamber
Ali Kireşçi-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’de varlığı teyit edilen İsa peygamber, Hristiyanlıkta olduğu gibi İslam inancında da oldukça değerlidir. Kendisine Allahü Teala tarafından İncil vahyedilmiştir. Kitap gönderilen bir peygamber olduğu için aynı zamanda Resul’dür.

Mertebe bakımından insanın en üst makamı olarak sayılan peygamberler, bu vazifelerinin yanında geçimlerini de kendileri sağlamışlardır. Hz. İsa da bu kapsamda marangozluk mesleğini icra ederek yaşamaya devam etmiştir.

Kur’an-ı Kerim içerisinde İsa Peygamber nasıl geçer?

Esasen Kur’an-ı Kerim’in çok sayıda ayetinde Hz. İsa’nın ismi bizzat zikredilir ve kendisi Ulu’l-azm olarak değerlendirilir. Bu bağlamda, Hz. İsa peygamberler arasında en büyük sayılan beş kişinin arasında yer alır. Bahsi geçen ayeti kerimelerde İsa Peygamber ile alakalı; doğum müjdesi, dünyaya gelişi, göstermiş olduğu mucizeler ve dünya yaşamının sonlanmasına dair bilgiler verilir.

Kur’an’da açıkça ifade edildiği üzere Hz. İsa’nın doğumu tamamen Allahü Teala’nın kudretinin bir göstergesidir. Bu bağlamda, Hz. Meryem’in oğlu olarak dünyaya gelen Hz. İsa’nın bir babası yoktur. Hz. Meryem’in bir erkek olmadan bebek dünyaya getirebilmesi içinse Allah için bir kolaylık olduğu ifadesine yer verilir.

Kur’an’da yer alan bir ayeti kerimede, “Allah nezdinde İsa’nın durumu Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran Suresi, 59. Ayet) buyrulur.

Hz. İsa’nın mucizeleri nelerdir?

Allahü Teala tarafından elçi tayin eden tüm peygamberler, türlü mucizeler göstermiştir. Peygamberlik ile müjdelenen Hz. İsa da yaşamı boyunca pek çok mucize göstermiştir. Kendisinin mucizeleri henüz bebekken başlamıştır. Bu bağlamda, Hz. İsa beşiğindeyken dile gelmiş ve annesine atılan iftiralara karşı bir konuşma yapmıştır.

Ölüleri diriltmek ve hastalara şifa vermek de İsa Peygamber’e ait birer mucizedir. Bu bağlamda Hz. İsa; Sam bin Nuh, Şeddad bin Ad, Masan bin Malad isimlerindeki kişileri ve bir başka çocuğu dirilmiştir. Mesih olarak adlandırılmasıysa hastalara şifa vermesinden kaynaklıdır. Çünkü Hz. İsa hastaları iyileştirirken onları eliyle mesh ederdi.

Hz. İsa’nın mucizeleri sayıca çok fazladır. Bu bağlamda; bebekken konuşmak, ölüleri diriltmek ve hastaları iyileştirmek dışında da mucizeleri vardır. Bunlar; kavminin sakladığı sırları bilmesi, çamurdan kuş yapıp canlandırması ve dua ederek yemek alması şeklinde sıralanabilir.

Dünya yaşamı nasıl sona erdi?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bilgiye göre, Hz. İsa’nın doğumundan, ölümünden ve tekrar dirileceğinden söz edilir. Bu dirilişin ne şekilde olacağına dairse farklı görüşlerle karşılaşmak mümkündür. Hz. İsa’nın ilettiklerinden ve tebliğlerinden hoşlanmayan Yahudiler ona büyük bir tuzak hazırlamıştır. Buna göre Hz. İsa bazı kimseler tarafından çarmıha gerilmiştir. Ancak Kur’an-ı Kerim’de farklı bir açıklamaya yer verilir.

Nisa Suresi’nin ilgili ayetlerinde açıklandığı üzere Yahudiler tarafından çarmıha gerilen kişi Hz. İsa değildir. Allahü Teala, onlara asılan kişinin suretini Hz. İsa gibi göstermiştir. Bundan sonra da Hz. İsa Allah tarafından O’nun nezdine kaldırılmıştır.

Sonuç olarak, Hz. İsa Ulu’l azm olarak bilinen 5 peygamber (Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed) arasındadır. Kendisinin ismi Kur’an-ı Kerim’de de defalarca zikredilmekte ve mucizelerinden bahsedilmektedir. Bu bakımdan İslam inancında saygı duyulan bir peygamberdir.

Kendisinin dünya yaşamının nasıl son bulduğu, ya da son bulup bulmadığıysa muammadır. Kur’an’da açıklandığına göre Hz. İsa bir kuldur ve Allahü Teala tarafından kendi nezdine kaldırılmıştır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.