İslam neden doğru dindir?

İslam Contributor
İslam neden doğru dindir
Birte Liu-Unsplash

İnsan için yaratılmışların en şereflisi olma unvanı, İslam neden doğru dindir sorusuna cevap arama yeteneği olduğu için verilmiş gibidir. Çünkü insan, yüce Rabbimiz tarafından bu dünyayı ve kendini idrak için gönderilmiştir. Var olma amacını keşfetme amacında olan insan için İslam dini, bütün sorularının cevabını verebilecek kapsamdadır. Alemlerin Rabbi olan yüce Allah yarattığı insana oku ve aklını işlet emirlerini vermiştir. Demek ki İslam, akılla çelişmeyecek yeterlilikte ve mükemmelliktedir.

İslam neden doğru dindir sorusuna verilebilecek en belirgin cevaplar nelerdir?

Din olgusunun kapsamı, mahiyeti ve amacına bakıldığında doğrudan insan için bir kılavuz niteliği taşıdığı görülmektedir. İslam dininin kaynağı, bozulmamış, tahrif edilmemiş ve kıyamete kadar da bu şekilde kalacağı yüce Rabbimiz tarafından garanti edilmiş olan Kur’an-ı Kerim’dir. Yaratılanlar için ilahi bir pınar olan Kur’an, isteyen herkesin elini uzatıp maşrapasını nurla doldurabileceği bir kaynaktır.

İslam dinini hiç bilmeyen biri Kur’an-ı Kerim’i okuduğunda genel hatlarıyla şunlarla karşılaşacaktır: İnsan için yaratıcısına olan bağlılığın, hayatı inşa etmede yapı taşı olduğu, dünyaya geliş amacının bir imtihandan ibaret olup asıl hayatından ölümden sonra olacağıdır. Öğreneceği şu gerçek onun bütün hayatını nasıl şekillendireceği konusunda bir ışık olacaktır; hesap günü insana neden diye bir soru sorulmayacak, doğrudan sonuçlarla karşılaşılacaktır.

Hesap günü dünya hayatındaki aymazlıklara bahane uydurmak, başkalarını suçlamak gibi bir kaçış yoktur. Çünkü yüce Rabbimiz tüm insanlığın tabi olmasını istediği İslam dininde, nasıl bir hayat yaşanması gerektiğini kurallar, emirler ve yasaklarla belirlemiş ve beyan etmiştir. Son kitapta bu tebliğin Hz. Adem’den bu yana her ümmete peygamberler aracılığıyla yapıldığını fakat insanın inkar yolunda direndiğinden de sıklıkla bahsedilmiştir.

İslam dini insanları neye çağırır?

İnsan, yaratılış olarak günahla sevap işlemek arasında bir ip üstündedir. Amelleri akıl ve iradesi ölçüsünde ya iyi ya da kötü olacaktır. İslam dini insanı, aklını kullanarak yaratılış amacını idrake ve yaratıcısı hatırına sabretmeye davet eder. Zira bir imtihan dünyasında olduğu idrakini geliştiremeyen insan için ümitsizlik kapısı aralanır. Ve yaşanacak ömür hesap günü geldiğinde hüsranla sonuçlanacaktır.

İslam dinin tebliğ edildiği son kitap Kur’an, insan için bu dünya hayatının erdemli bir şekilde nasıl yaşanacağına dair bir kılavuzudur. Tüm insanlığın bu kılavuzdaki emirler, yasaklar ve uyarılara göre yaşaması halinde dünya bambaşka bir yer olacaktır. Çünkü İslam dini tevhit inancı şemsiyesinin altında adaleti, başkasının haklarına saygıyı, her anlamda dürüstlüğü, şükrü, tövbeyi, barışçı olmayı, ölçülü olmayı öğütler.

İslam’ın davetindeki tüm yasaklar, emirler, haramlar ve helaller adaletli bir dünya düzeninin sağlanması içindir. Çünkü adaletli olmanın erdemi, zulmetin önünü kesecek, adil bir düzen içinde yaşayan insanlar onurlu bir yaşam sürme hakkı elde edeceklerdir.

Günümüzde İslam’a saldırıların nedeni nedir?

Uzay çağını yaşadığımız, insanlığın bilim ve teknoloji alanında çok ilerlediği günümüzde Mars’a gitmek, orada koloniler kurmak neredeyse tüm insanlığın hayali haline gelmiştir. Adeta insanoğlu yeryüzündeki adaletsizliklerden kaynaklanan açlığı, sefaleti gözünü gökyüzüne çevirerek görmezlikten gelmeye devam etmektedir. Bu bakış asla bilimi ve teknolojik gelişmeleri reddetmek değildir. Fakat örneğin Afrika’da insanlar açlıkla, susuzlukla yaşam mücadelesi verirken emperyalist dünyanın gözünü gökyüzüne dikmesi çok tuhaf bir ironidir.

Oysa bilim insan için değil midir? Dünyada açlıktan, susuzluktan, zulümden savaşlardan ölen insanlar bu bilimin dışında mıdır? İşte İslam dini insanın bu ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran, adaletsizliği ve zulmü yasaklayan dindir. Bu sebeple İslam dininin hakkıyla anlaşılması ve uygulanması, bu dünya düzeninde oyunu bozacak yegane güç olarak görülmektedir.

İslam dini komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen, zalimin zulmüne karşı çıkan, insanları zulmetle adaletsizlikle savaşmaya çağıran her yönüyle doğru bir dindir.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZZALP