İslam tarihinde ilk halife Ebu Bekir

Tarih İpek Atacan
Mor çiçekler kır çiçekleri
Liana Mikah-Unsplash

İslam tarihinde idari görevlerde bulunmuş ilk halife Ebu Bekir, Müslümanlar arasında sevilip sayılan bir kimsedir. Kendisi, dini kaynaklarda aynı zamanda Atik olarak da anılır. Bu lakabın manası soylu ve azat edilmiş anlamındadır.

Kendisinin soyu ve ailesi nasıldır?

Hz. Ebu Bekir’in Fil Vakası’ndan birkaç sene sonra doğduğu rivayet edilir. Annesi Ümmü’l Hayr, babası da Ebu Kuhafe’dir. Anne ve babasının her ikisi de Teym kabilesindendir. Bu kabilenin nesebi bir yerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in nesebiyle birleşmiştir.

Çocukluk ve gençlik dönemine dair net bir bilgi bulunmayan Hz. Ebubekir’in ticaretle meşgul olduğu ve hatırı sayılır bir varlığın da sahibi olduğu bilinir. Hz. Muhammed’in gençlik yaşlarında çıkmış olduğu Suriye kervanında Hz. Ebu Bekir’in de yer aldığı rivayetleri vardır.

İslam tarihindeki ilk halife Ebu Bekir nasıl Müslüman olmuştur?

Hz. Ebu Bekir’in İslam’a nasıl girdiği konusunda kaynaklarda net bir bilgi yer almaz. Yalnızca kendisinin Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu öğrendikten sonra Müslüman olduğu rivayet edilir. Yine kaynaklarda bahsi geçtiği üzere Mekke’de Hz. Muhammed’in peygamberliği reddedilirken iman eden ilk insanlardan biri Hz. Ebu Bekir’dir.

Kendisinin Müslümanlığa geçişi, İslam’ın ilk dönemlerde yayılması konusunda oldukça yararlı olmuştur. Hz. Ebu Bekir, Kureyş’in ileri gelenlerinden sayıldığı için çok sayıda insan onun aracılığı sayesinde İslam’la şereflenmiştir. Bunun yanı sıra Hz. Ebu Bekir Müslüman olduğu için türlü baskı ve eziyetlere maruz kalan kölelere de destek olmuştur. Kendisi, yüksek paralar karşılığında pek çok köleyi sahibinden satın almış ve ardından bu kimseleri azat ederek serbest bırakmıştır.

Mekkeli müşrikler uzun bir sürece Müslümanlara ağır baskı ve türlü eziyetlerde bulunmuştur. Bunun bir neticesi olarak da Müslümanların Hicret etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Hz. Ebu Bekir, hicret edenler arasında en sona kalarak peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e arkadaşlık etme şerefine nail olmuştur.

Halifelik dönemi nasıl geçmiştir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatı üzerine İslam Devleti’ne yeni bir idari yönetici ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir olarak seçilmiştir. Kendisi, halife seçilmesinin ardından bir hutbe vermiş ve Müslümanlardan doğru kararları için destek; yanlış kararları içinse kendisini doğrultmalarını rica etmiştir.

Hz. Ebu Bekir’in dini yayma konusunda izlediği yol Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir devamı gibidir. Bu sebeple kendisinin ilk icraatlarından biri Fırat’ın alt bölgelerine ordu göndermek olmuştur. Yumuşak huylu ve hoşsohbet olan Hz. Ebu Bekir, idari görevi boyunca da mütevazi bir duruş sergilemiştir.

Kısacası, Hz. Ebu Bekir Müslümanlığa girmeden önce ve girdikten sonra etraftakilerden saygı gören ve toplumda ileri gelenler arasında yer alan bir kimsedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kendisi hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Sen Allah’ın cehennemden azat ettiği kimsesin.” (Tirmizi)

Hz. Ebubekir, Müslüman olduktan sonra İslam’ın yayılması konusunda maddi ve manevi pek çok faaliyette bulunmuştur. Kureyş’in ileri gelenleri arasında yer aldığı için sayısız insan onun aracılığıyla Müslüman olmuş. İman ettiği için eziyet gören pek çok köle de yine Hz. Ebubekir sayesinde azat olmuştur.

Dört Halife döneminin başlangıcı ve ilk halifelik vazifesi Hz. Ebu Bekir’e denk gelmiştir. Kendisi bu vazifeyi layığı ile yerine getirmek için çalışmış ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in izinden giderek İslam’ın yayılması için faaliyetlerine devam etmiştir. Bu sebeple de İslam tarihinde ismi sıklıkla anılmaktadır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.