İslam tarihindeki ilk kadın şehitler kimlerdir?

Tarih Contributor
kadın şehitler
Corina Ardeleanu-Unsplas

İslam’ın doğuşundan bu yana Müslüman kadınlar her zaman Tevhid mücadelesi içerisinde etkin rol oynamış gerektiğinde kadın şehitler olarak tarihte şanlı yerlerini almıştır. Şehitlik, Yüce Allah’ın peygamberlikten sonra en üstün mertebe olarak bahşettiği bir makamdır. Bu yüce makama erişen tüm Müslüman kadınlara Hz. Sümeyye (ra), ilk İslam şehidi kadın olarak öncülük etmiştir.

İslam’ın ilk kadın şehidi Hz. Sümeyye

Hz Sümeyye (ra), Ebu Cehil’in amcasının kölesidir. Ebu Cehil, nüfuzu ve servetinden aldığı güçle hayatı boyunca İslam’ın en azılı düşmanı olmuştur. Sümeyye, Yemenli bir köle olan Yasir (ra) ile evlendirilmiş ve meşhur sahabe Ammar İbni Yasir (ra)’yı dünyaya getirmişti. Ammar (ra) doğunca Sümeyye ve eşi Yasir, sahipleri tarafından azat edilmişti. İlk Müslüman kadınlar arasında yer alan Sümeyye (ra) ve ailesi, başta Ebu Cehil olmak üzere diğer müşrikler tarafından da ağır işkencelere maruz bırakılmıştı. Eşi Yasir ve oğlu Ammar ile en ağır işkenceler karşısında bile boyun eğmeyerek imanlarından asla taviz vermemişlerdir.

Onların bu hallerini gören Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav): “Ey Yasir ailesi! Sabredin, size vaat olunan yer şüphesiz Cennet’tir. Müjdelerim sizi!’’ buyurmuştur. Hz. Muhammed’in bu müjdesi üzerine yüreği sevinçle dolan Hz. Sümeyye, işkence yapan müşriklere dönerek: “İşte bedenlerimiz elinizde. Ey Allah’ın düşmanları! İstediğinizi yapın! Vaat olunan yerimiz Cennet’tir.’’ dedi. Onun bu sözleri ve isyanı Ebu Cehil’in öfkesini daha da artırdı ve: ‘’Sen böyle kalmayacaksın. Muhammed’in dinini bırakıp bize döneceksin!” diyerek bağırdı. Hz. Sümeyye ise: “Sana ve inandığın putlara lanet olsun Ey Allah’ın düşmanı! Bak! Duy! Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir.” diyerek haykırdı. Bu ağır sözler ve dik duruş karşısında öfkeden çıldıran Ebu Cehil mızrağıyla Sümeyye’yi orada şehit etti. Bunca zalimlik karşısında bile asla Allah yolundan dönmeyen Hz. Sümeyye (ra), İslam’ın ilk kadın şehidi olarak Müslüman kadınların Tevhit mücadelesinin öncüsü oldu..

Kerbela şehidi Ümmü Veheb kimdir?

İslam tarihinin en acı günlerinden Kerbela olayında şehit olan tek kadın Ümmü Veheb (ra)’dır.  Ümmü Veheb, Kufe’de yaşayan Abdullah bin Umeyr-i Kelbi’nin karısıdır. Kocası Hz. Hüseyin (ra)’nın Kerbela yolculuğuna katılmak amacıyla geceleyin Kufe’dan hareket edeceği sırada, Ümmü Veheb, kendisini de götürmesi için ısrar ederek Kerbela yolculuğunda Hz. Hüseyin’in ardında yer almışlardı.  Kocası Abdullah (ra) Aşura günü şehit edilenlerin ikincisiydi.

O sırada çadırda bulunan Ümmü Veheb, sonrasında savaş meydanına gelerek kocasının cansız bedeniyle kucaklaştı. Abdullah (ra)’nın yüzündeki kanları temizlerken: “Cennet sana mübarek olsun! Sana Cennet’i bağışlayan Allah’tan beni de seninle birlikte kılmasını diliyorum.” diyerek dua etti. Hz. Hüseyin karşıtları Ümmü Veheb’e saldırmış, Rüstem ismindeki bir köle elindeki gürzle başına vurarak onu şehit etmişti. Hz. Muhammed efendimizin gözünün nuru Hz. Hüseyin (ra)’nın şehit olduğu bu kan donduran olayda Ümmü Veheb de Kerbela şehidi kadın olarak tarihteki yerini aldı.

Müslüman kadın şehitler arasında Ümmü Haram’ın önemi nedir?

Hicretin 28. Yılında Hz. Osman döneminde Kıbrıs fethedilecekti. Hz. Muhammed’in süt teyzesi ve sahabesi Enes bin Malik’in de teyzesi olan Ümmü Haram (ra), 86 yaşında olmasına rağmen Kıbrıs’ı fethe giden orduda yer aldı. Çünkü Peygamber efendimiz kendisine şehit olacağı müjdesini vermişti. İslam ordusuna yenileceklerini anlayan Rumlar, cizre vermeyi kabul ederek teslim oldu. Zaferden sonra dönüş yolunda atı aniden huysuzlanan Ümmü Haram, attan düşerek şehit oldu. Kıbrıs fethinin sembolü Ümmü Haram, Larnaka yakınlarında Tuz Gölü kıyısında defnedildi. ‘Hala Sultan Türbesi’ olarak anılan kabri yüz yıllardır ziyaretçilerin akına uğramaktadır.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.