İslam Tarihi ve En Büyük Dönüm Noktaları

Tarih Contributor
dreamstime_s_181295427

İslam tarihi içinde bulunan önemli dönüm noktaları, dinin yayılmasında ve siyasi güç kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Yaşanan olaylar ve durumlar sayesinde İslam’a giren ve Allah’la dost olan kişilerin sayısı çoğalmıştır. Dinin yayılmasının yanında kazanılan siyasi güç sayesinde de İslam Devleti, dünyada sözü geçen ve saygı duyulması gerekilen bir konuma taşınmıştır.

İslam tarihinin önemli bazı dönüm noktalarını şu şekilde sıralamak mümkündür: İslamiyet’in tebliğ edilmesi, Hicret, Mekke’nin fethedilmesi. Dinin Hz. Muhammed’e tebliğ edilmesi: Allah’ın gönderdiği son peygamber olan Hz. Muhammed, kendisine tebliğ edilen İslam’ı herkese duyurmak ve Allah yoluna çağırmakla görevlendirilir. Bu sayede de tevhid inancı herkese durulmaya başlanır.

Hz. Muhammed yolundan vazgeçmemiştir

Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisine verilen rüşvetleri kabul etmemiş, Allah’ın varlığını asla reddetmemiştir. İslamiyet’in başlangıcı ve İslam tarihinin en büyük dönüm noktalarından olan bu durum Ramazan ayının Kadir gecesinde gerçekleşmiştir.

Hicret: İslamiyet’in ilk dönemlerinde Hz. Muhammed ve sahabeleri Mekke’de müşrikler sebebiyle büyük zorluk içinde bırakılmıştır. Artan baskılar sonucunda Medine’de bulunan Müslümanlar, Hz. Muhammed ve sahabelerini kabul ettiklerini ve kendilerini koruyacaklarını söylemişlerdir. Ancak, Hicret bundan bir süre sonra ve Allahü Teala’dan izin geldiğinde gerçekleşmiştir.

Hicret, İslam dininin özgürce yaşanabilmesi açısından tarihte bir dönüm noktası olarak görülür. 622 yılında gerçekleşen bu önemli olay hem Müslümanların baskıdan kurtulması hem de İslam Devleti’nin güçlenmesi açısından değerlidir.

Mekke’nin Fethi: Hicret sonrasında Mekkeli müşrikler ve Müslüman sahabe arasında büyük savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşların neticesinde göç etmek zorunda kalan Müslümanlar Mekke’yi yeniden fethetmiştir.

Fetih suresi okunarak başlayan Mekke’nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde olmuştur. Fethin en önemli sebeplerinden biri Hudeybiye Anlaşması’na bağlı kalınmaması olmuştur. Buna göre, Hz. Muhammed on bin askeriyle birlikte girdiği ve Allah rızası için yaptığı savaşta başarılı olmuştur.

Mekke, içinde bulunan Kabe ile hac ve umre ibadetlerinin gerçekleştirilmesi için de önemli bir merkezdir. Sırf Kabe’ye tekrar kavuşmak bile Mekke2nin fethini tarih açısından bir dönüm noktası yapar.

Kur’an-ı Kerim’in basılması ve çoğaltılması

Allah’ın gönderdiği semavi dinlerde ve kitaplarda zaman içerisinde bazı değişimler yapıldığı ön görülmüştür. Bu sebeple de Allah, kullarına doğru yolda devam edebilmeleri için son kez İslamiyet’i göndermiş ve bu kitabın bizzat kendisi tarafından korunduğunu bildirmiştir.

Hz. Muhammed’in vefatının ardından Hz. Ebubekir, Kur’an-ı Kerim’i tek bir kitap haline getirmiştir. Hz. Ömer’in de desteğini alarak çeşitli çalışmalar sonucunda Kur’an’ın tüm ayetleri, iki kapak arasında toplanmayı başarmıştır.

Hz. Osman dönemindeyse İslam’ın daha hızlı yayılması ve uzak topraklarda olan Müslümanların Kur’an’ı daha rahat okuması için birkaç kitap daha yazılmıştır. Kur’an’ın kitap haline getirilmesi ve dağıtılmaya başlanması ile çeşitli korkular meydana gelse bile, tüm Müslümanlar Kur’an’ı korumuş ve tek harfinin bile değişmesine müsaade etmemiştir.

İslam devletinin kurulması: Kurulan İslam Devleti, İslam dininin yalnızca inanç olarak kalmaması, bir yönetim şekli olarak da kabul edilmesine sebep olmuştur. Tarih için bir dönüm noktası olan bu olay, günümüzde de pek çok devlet tarafından uygulanır.

Kurulan ilk İslam devleti hangisidir?

Hz. Muhammed’in yönettiği Medine şehrindedir. Medine Sözleşmesi ile başlayan İslam dininin devletleşme süreci, Hz. Muhammed’in ardından sahabeleriyle birlikte hüküm sürmeye devam etmiştir. İslam’ın yayıldığı ve topraklarında hüküm sürdüğü Medine, İslam tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.

Sonuç olarak, Allah’ın gönderdiği son din olan İslam tarihinde Hz. Muhammed’e tebliğ edildiği günden bugüne gelene kadar çeşitli olaylarla karşılaşılmıştır. Bunlardan bir kısmı da İslam için dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Yaşanan olaylar sonucunda İslamiyet hızla geniş coğrafyalara yayılmış, sonunda tüm dünyaya ulaşarak en çok yaşanan ikinci din halini almıştır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.