İslam Tarihinde İlk Kadın Başbakan Kim?

Tarih Contributor

İslamiyet’te kadın pek çok kez yönetici, başkan, başbakan, milletvekili konumlarında bulunarak ülke yönetiminde etkin rol oynamıştır. Peki, ilk kadın başbakan kim?Kadın yöneticilere verilen yetkilerle ülke için önemli kararlar alınmıştır.

İslam inancında kadınların devlet yönetiminde bulunması nasıldır? İslam’ın gelişi ile beraber kadın bireyler pek çok konuda söz hakkına sahip olmuştur. Kendilerine uygun işlerde yönetici olarak çalışmış, başbakan ve milletvekili gibi yetkilere sahip olmuştur.

Kadınlar, gerektiği durumlarda seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. İslam dini ve ülke için en uygun kişi olduğu zamanlarda, kadın yönetici adayları başa geçmiştir. Bu sayede hem İslami açıdan hem de siyasal açıdan devlet yönetimi sağlanmıştır.

Hanımlar yönetici olarak aldıkları görevlerde İslamiyet’e uygun davranışlar sergilemek için çaba harcamışlardır. Müslümanlığın güzelliklerini öncelikle yönetici olarak kendileri yerine getirmişlerdir. Halklarının da bu duruma uygun olarak yaşamaları için çabalamışlardır.

İlk kadın başbakan kim?

Kadın yöneticiler birlik, beraberlik, sevgi, saygı, yardımseverlik gibi duyguları bir yönetici görevi bilerek, halka aşılamaya çalışmıştır. Adaletli davranarak ülke içindeki düzeni sağlamışlardır. Bir yönetici olarak kendilerine verilen her görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir.

İslam tarihinin ilk kadın başbakanı kimdir? İlk kadın başbakan, 1988 yılında Pakistan’da başbakanlık görevini yapmıştır. Serbest seçim ile yönetici pozisyonuna gelerek, halkın oy çoğunluğunu almıştır. Bu sayede pek çok kadın için yönetici rolüyle önemli bir yere sahip olmuştur.

İlk kadın başbakan Benazir Butto’dur. 1953 yılında Pakistan’da doğmuştur. Babası da Benazir Butto gibi Pakistan yönetimi için başkanlık ve başbakanlık görevlerinde bulunmuştur. Benazir Butto, Oxford Üniversitesinde hukuk bölümünü tamamlamıştır.

Benazir Butto, babası tarafından kurulan Pakistan Halk Partisi başında görev yapmıştır. Benazir Butto’nun ilk kadın başbakan olmasında hem halkın hem de babasının önemi çok büyüktür. Bir başbakan olarak yönetici pozisyonuna geldiğinde de İslam’ın ve babasının izinden gitmek için çabalamıştır.

Yolsuzluk suçlamaları ile ilk kadın başbakan Benazir Butto’nun yönetimine son verilmiştir. Bir süre sonra seçimlere katılarak yeniden kadın başbakan olarak görev yapmıştır. İkinci görevi 3 yıl sürmüş, ardından yeniden devrilmiştir. Butto görev aşkını bırakmamış, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşerek yaşamını sürdürmüştür.

Hangi çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır?

2007 yılında yeniden yapılacak seçimler için Pakistan’a dönüş yapmıştır. İlk kadın başbakan, Pakistan’da seçmenleri tarafından sevgi ile karşılanmıştır. Aynı yıl içinde yapılan bir saldırıda hayatını kaybetmiştir.

İslam tarihinin ilk kadın başbakanı hangi çalışmaları ile ön plana çıkmıştır? Kadınların yönetici rolünde bulunmasının en güzel örneği Benazir Butto’dur. Demokrasi ile ülke yönetimine geçen bir yönetici olmuştur.

Benazir Butto’nun ilk kadın başbakan olması ile yaptığı işler çok önemli hale gelmiştir. Butto, insan haklarının savunucusu olmuştur. İslam dininde insana verilen değeri, bulunduğu yönetici pozisyonu ile herkese göstermeye çalışmıştır.

Benazir Butto, ülkesinde başlattığı hareketlerin uluslararası olması için çaba sarf etmiştir. İslam’ın kadına verdiği değeri tüm dünyaya göstermeye çalışmıştır. Ezilen, eziyet gören ve yardıma ihtiyacı olan her kadının yanında olmaya çalışmıştır.

Yoksulların korunması için ciddi çalışmalar yapmıştır. İslam’ın önerdiği yardımlaşma, birlik ve beraberlik davranışlarını yaşatmaya çalışmıştır. Maddi durumu kötü olan vatandaşları için çeşitli projeler geliştirmiştir.

Kadınlar pek çok kez yönetici rolünde olmuşlardır fakat siyasette en etkili olan kişi ilk kadın başbakan Butto olmuştur. İki kez halkın isteği ile siyasette yönetici olmuştur. İnsan haklarını savunarak yönetici rolünü iyiye kullanmıştır, zor durumda olanların yanında olmuştur. Butto, bir yönetici olarak görevini en iyi şekilde tamamlamak için çaba harcamıştır.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.