Zevk için Avlanmak Caiz mi?

Dünya Contributor
Photo 68715592 © Katelyncheatham - Dreamstime.com

Günümüzde popülerleşen, İslam’da avlanmak; Kur’an’da avlanmak ile ilgili ayetleri bulunan, zevk için avlanmak şartıyla yapıldığında doğru olmaz. Zevk için avlanmak caiz mi? İslam’da avlanmak her durumda doğru değildir. Avlanırken Kur’an’da avlanmak ile ilgili hükümlere uyulması gerekir.

İslam’da avlanmak için neler yapılmalıdır? İslam inancında karadaki ve denizdeki hayvanların helal olanlarını yemek helaldir. Avlanılan etin helal olması gerektiği Kur’an’da avlanmak ile ilgili ayetlerde belirtilmiştir. Haram hayvanlar, zevk için avlanmak hususunda olsa bile, İslam’da avlanmak konusunda zaruri durumlar hariç yasaklanmıştır.

Yenecek hayvanlar için İslam’da avlanmak serbesttir. Hayvanlar öldürüldükten sonra ortada bırakılmamalıdır. Yenmeyecek hayvanları avlamak Kur’an’da avlanmak konusunda yasak olarak insanlara bildirilmiştir. Avlanırken Kur’an ayetlerine uymak ahiret hayatı ve kabir sorgusu için önem taşımaktadır.

Kurban kesmek Müslümanlar için vaciptir. Kurban kesmek de İslam’da avlanmak sayılır. Bu sebeple doğru yollar ile kurban kesilmelidir. Kesilen bıçak keskin olmalıdır. Hamile olan dişi hayvanlar kesilmemelidir, insan gücünün yetmeyeceği hayvanlar bağlanarak kesilmelidir.

Zevk için avlanmak caiz mi?

İslam’da zevk için avlanmak hakkındaki hüküm nedir? İslam’da avlanmak rızık için helaldir. Hayvan öldürmek, zevk için avlanmak caiz değildir. Hayvanlar için İslam’da avlanmak ile ilgili kurallara dikkat etmek gerekir. Avlanırken Kur’an’da avlanmak için verilen buyruklar yerine getirilmelidir.

Öldürmek ve zevk için avlanmak hoş görülmez. Hz. Muhammed zevk için avlanmak konusunda “Her kim bir serçeyi ya da ondan büyük bir hayvanı haklı bir sebep olmadan öldürürse, yüce Allah kıyamet gününde onu ondan sorar.” (Nesai) buyurmuştur.

İnsanlar için Kur’an’da avlanmak helal kılınmıştır. Hadislerde de avlanmak yasaklanmamıştır. Avcılık ile uğraşan kimseler rızık ve maddi kazanç için işlerini yapabilirler. Avlanırken Kur’an’da avlanmak ile ilgili ayetlere riayet etmek, zevk için avlanmak durumundan kaçınmak gerekir.

İslam’da avlanmak doğru şekilde nasıl yapılır? Doğru avlanmanın nasıl olduğu Kur’an’da avlanmak konusunda açıklanmıştır. İhramda olan kimseler için Kur’an’da avlanmak yasaklanmıştır fakat ihramdan sonra avlanmak serbesttir. İhramdan çıkan kimseler için de zevk için avlanmak yasaktır.

Kişinin kendini koruması için karşılık vermesi İslam’da avlanmak olarak kabul edilir ve helaldir. Zor durumda kalan ve başka yiyeceği olmayan kimseler Kur’an’da avlanmak konusundaki şartlara uyarak haram etleri yiyebilir. Haram etin tadına zevk için bakmak haramdır.

İslam’da avlanmak hassas bir konudur

Hayvanları incitmeden ve acı çektirmeden, İslam’da avlanmak hususlarına dikkat ederek avlanmak gerekir. Her hayvanın hakkı ahiret gününde verilecektir. Bu yüzden zevk için avlanmak kaçınılması gereken bir durumdur.

Spor olarak da yapılan ve popülerleşen avlanmak, Kur’an’da avlanmak için verilen emirlere uygun şekilde yapılmalıdır. İslam’ın av hakkındaki hükümlerine uymalı, Kur’an’da avlanmak gerektiği söylenen durumlarda yapılmalıdır.

İslam’da avlanmak bir başkasının malına ve mülküne zarar vermeden yapılmalı ve zevk için avlanmaktan uzak durulmalıdır. İnsanların hayvanlara olan merhametini zevk için avlanmak azaltır. Hayvan sevgisini azaltır, şefkat duyguları için iyi olmaz bu sebeple zevk için avlanmak sakınılması gereken bir durumdur.

Gayrimüslimlerin avladığı hayvanların etini yemek İslam’da avlanmak konusunda doğru bulunmaz

Hayvana vurmak, yaralamak ve ölmesini beklemek yanlıştır. Bu hayvanların eti leş olarak kabul edilir. İslam’da avlanmak gerektiği durumlarda, Kur’an’da avlanmak ile ilgili ayetlere uyarak doğru şekilde yapılmalıdır.

İslam inancında avlanmak helal, zevk için avlanmak haramdır. Avlarken Allah’ın emir ve yasaklarına uygun davranmak gerekir. Canlılara eziyet etmek, onları durduk yere öldürmek İslam inancında hoş değildir. Doğru şekilde avlanmak önemlidir. Her avın hesabının ahiret gününde verileceği Kur’an’da avlanmak konusunda ve hadislerde bildirilmiştir.