İslam’da evlenme engelleri nelerdir?

Evlilik Contributor
evlenme engelleri
Esther Tuttle-Unsplash

Birbirlerini seven bazı kişiler arasında İslam’a uygun olmayan şartlar varsa çeşitli evlenme engelleri çıkar. Bu engeller kişinin imanıyla alakalı olabileceği gibi toplumsal sebeplerden de kaynaklanabilir. Kişiler evlenecekleri kişiyi seçerken İslam’ın örnek gösterdiği şekilde hareket ederek bu sorunların üstesinden gelebilir.

İslam’da kadın ve erkeğin evlenmesi neden önemlidir?

Allah, kadınla erkeğin birbirine eş olması için farklı özellikler vermiştir. Bu özellikler hem insanlığın devamı hem de İslam’ın kuralları gereğince belirlenerek evlilik şartı oluşturur. Evlilik çağına gelen kişilerin yuva kurması kendilerine tanınan bir haktır.

İslam’da kadın ve erkek ilişkisinde bazı durumlar haramdır. Ancak evlenen kişiler arasında bu sorun ortadan kalkarak, kişilerin kendilerini haramdan koruması sağlanır. Mutlu bir aileye sahip olmak isteyenler sevdikleri veya seçtikleri insanla nikah kıyarak Allah’ın emirlerini yerine getirmiş olur.

Evlilik toplum açısından oldukça önemli ve sürekliliği olan bir durumdur. İnsanlar arasında daha sağlıklı ilişki kurulmasını sağlayarak toplumsal dayanışmayı oluşturur. Sahip olunan ahlak seviyesini yükselterek İslam’ı daha kolay yaşanabilen bir hale getirir.

İslam’da evlenme engelleri nelerdir?

Evlenmek isteyen kişiler arasında pek çok sebepten kaynaklanabilen evlenme engelleri çıkabilir. Bu engeller hayat boyu kalıcı olabileceği gibi yalnızca bir süre için engel olabilir. Geçici engeller evliliğe bir süre için mani olsa da kalıcı engel olan durumlarda bu kişilerin evlenmesi doğru değildir.

Kalıcı engeller, kişilerin değiştiremedikleri şartlara bağlı olarak gelişir. Kan bağı bulunan anne ve babalar, çocuklar ve torunlar, onların alt ve üst soyları evliliğe engeldir. Akrabalık ilişkilerinde gelinler, üvey anne ve babalar, onların alt ve üst soyları da kalıcı engeldir. Süt kardeşi olan kimselerin kardeşleriyle, anneleriyle, torunlarıyla evlenmesi de İslam’a göre yasaktır.

Geçici engeller yalnızca bir süre evliliğe engel oldukları için sonrasında evliliğe mani olmazlar. Bu durumlar arasında kişinin bir başkasıyla evli olması, iki yakın akrabayla evlenilmek istenmesi, üç defadan fazla boşanmış olmak, farklı dinleri yaşamak gibi sebepler bulunur. Bu sebepler kişilerin isteklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hangi özelliklere sahip olan kişiler evlenmek için uygundur?

Her insan sağlıklı ve mutlu bir evlilik yaşayarak kendi yuvasını kurmak isteyebilir. Bu nedenle öncelikle eş seçimlerini doğru yaparak evliliğe sağlam adımlarla başlanmalıdır. Evlenilmek istenen kişinin sahip olması gereken önemli özelliklere dikkat edilmelidir.

Evlenmek isteyen Müslümanlar öncelikle seçeceği eşleri kendi dininden seçmelidir. İbadetlerini yerine getiren, ahlak sahibi, iyi kalpli insanlar yuva kurmak için uygundur. İbadetlerinde eksik olmalarına rağmen günahtan kaçmaya gayret gösteren kişiler de evliliğe uygundur.

Ailenin geçimini sağlayacak kadar kazanç getirmek kişilerin maddi sorun yaşamasına engel olur. Bu durumlarda her iki taraf konuşmalı, çalışma konusunda bir karara varmalıdır. Eşinin çalışmasını istemeyen kimseler bu kritere göre hareket etmelidir. İki kişinin de çalışacağı evliliklerde yapılan mesleklerin İslam’a uygun olması, kazanılan paranın helal olması gerekir.

İyi huylara ve alışkanlıklara sahip olmak evliliğin devam etmesi için oldukça önemlidir. Öfkesini kontrol eden, sabırlı, tatlı dilli, iyi niyetli insanlar tercih edilmelidir. Hiçbir insan sevmediği kişiyle evlenmeye zorlanamaz, bu sebeple evlenilmek istenen kişiye karşı güzel duygular hissedilmelidir.

İçinde Allah sevgisi ve korkusu bulunan, insanlara güzel davranan kişiler evliliğe uygundur. İslam’ın geçici veya kalıcı engelleri bulunmuyorsa, ailelerin de uygun gördüğü kişiler evlenmelidir. Böylelikle pek çok günahtan kaçılarak toplum düzenine uyum sağlanır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.