İslam’da imanın ikrar edilmesi ne demektir?

İslam Contributor
iman
Ortaköy Camii. Alexandre Fagundes De Fagundes-Dreamstime.com

Allah’a olan bağlılığı ve İslam’a olan inancı dile getirmek için imanın ikrar edilmesi gerekir. Bu ikrar dille yapıldığı için farklı şekillerle ikrar etmek mümkündür. Her mümin için sahip olduğu imanı dile getirmenin dünya ve ahiret yaşamında faydası bulunur. Yalnızca kişinin içinde yaşadığı ve dile getirmediği iman eksik bir imandır.

İkrar etmek ne demektir? Sözlükte ikrar kelimesi herhangi bir durumu dile getirmek anlamına gelir. Dille yapılan telaffuzlara da ikrar etmek denir. Özellikle İslamiyet’te ikrar kavramının yeri oldukça önemlidir. Allah’a olan inancı ve imanı göstermek amacıyla kullanıldığı için imanı ikrar etmek gerekir.

Günlük hayatta yapılan konuşmalar da ikrar etmenin birer örneğidir. Düşünceleri dile getirmek için kullanıldığı için her insan ikrarda bulunur. Temel olarak akla gelen kelimeleri dile getirmek anlamı taşıyan ikrar kavramı, insanlarla olduğu gibi Allah’la iletişim kurabilmenin yollarından biridir.

Bir Müslüman olabilmek için Allah inancını kabul etmek ve gönülden inanmak gerekir. Kalbin tasdik etmesiyle beraber kelime-i şehadet getirmek İslam’a girmenin şartıdır. Buradaki kelime-i şehadet, imanı ikrar etmeye yaradığı için vazgeçilmez durumlardan biridir.

Müslümanlar için imanın ikrar edilmesi nasıldır?

İmanı dille dile getirmek öncelikle kelime-i şehadetle olur. Ardından Allah rızası için yapılan her hareket kişinin imanını ikrar etmesini sağlar. Bu bağlamda yalnızca Allah’ı anmak, onu zikretmek bile imanın ikrar edilmesi için önemlidir. Sesli şekilde yapılan tüm ibadetler dille telaffuzu sağlayarak müminlere pek çok fayda sağlar.

İnsanların asıl inançları kalpte yer alır ancak diğer insanların onun hakkına bilgi edinebilmesi için inancını dile getirmesi gerekir. Eğer hayati bir tehlike arz etmiyorsa Müslüman olan kimseler de inandıkları dini söylemeli, yaşamalıdır. Bu nedenle toplumun bir bireyi haline gelmek, insanlar arasında doğru ilişkiler kurabilmek için dini konularda ikrar önemlidir.

Allah rızası gözeterek konuşmak, dili güzel kullanmak ikrarın gerekliliklerinden biridir. Bir kimse yalan söyleyerek, iftira atarak, kaba şekilde konuşarak ikrarına zarar verir. Ancak ahlak kurallarına uyan bir mümin Allah’ın hoşuna gideceği şekilde konuşursa imanını göstermiş olur. İmanın gerçekliğini ve boyutunu bilen yalnızca Allah olduğu için yalnızca ikrara bakarak insanları yargılamamak gerekir.

Ahiret yaşamı için imanı dile getirmenin önemi nedir?

Dünya hayatı her Müslümanı ahiret yaşamına hazırlayan bir sınavdır. Bu sınavın en önemli konusuysa imandır. Öncelikle kalpte yerini hazırlayan, sonrasında insana bazı sorumluluklar yükleyen imanın dille söylenmesi gerekir. Hz. Muhammed bu konuda şöyle buyurur:

“Kalbinde buğday tanesi miktarı imanı olan ve ‘Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun elçisidir.’ diyen kimse cehennemden çıkar.” (Buhari)

Hadisten de anlaşılabileceği gibi bir kimsenin sahip olduğu inancı dile getirmesi onu cehennem azabından kurtarır. Ancak Allah’a inanmadığını söyleyen veya inandığı saklayan kimseler için Allah’ın bazı cezaları bulunur.

Her insan dünya yaşamına göre kendi ahiret hayatını oluşturur. Bu dünyada yapılan her ibadet ve kazanılan salih ameller ne kadar önemliyse dil de o kadar önemlidir. Allah ve Hz. Muhammed aşkını sürekli dile getirmek, salavat çekmek, kelime-i şehadet ve tevhidi dillendirmek ahireti güzelleştirir.

Kısaca, iman etmek kalpte başlasa bile yalnızca kalpte gerçekleşen bir durum değildir. Dili kullanarak sahip olunan imanı göstermek, duyurmak gerekir. Allah’ın rızasını kazanmak için oldukça önemli olan bu durum, bazı kimselerin cehennemden çıkmasına ve cennete gitmesine vesile olabilir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.