İslam’da Musa Peygamber Mucizeleri Nelerdir?

İslam Contributor
aaron-burden-9yhy1FXlKwI-unsplash

Allah tarafından kendisine ilahi kitap ve din indirilen Musa peygamber mucizeleri sayıca fazladır. Bunlardan bir kısmı Müslümanlara aktarılmıştır, bir kısmıysa yaşandığı dönemde sır olarak kalmıştır. Hem Yahudilerin hem de Müslümanların peygamberi olan Hz. Musa, iki dinde de oldukça değerlidir.

Kur’an-ı Kerim’de hangi surelerde Hz. Musa anlatılmıştır?

Hz. Musa ile ilgili bilgilerin edinilebileceği en doğru kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Müslüman topluluklar Hz. Musa’nın hayatının anlatıldığı pek çok girişimlerde bulunarak kitap, film, çizgi film, konferans, sempozyum gibi etkinliklere imza atmıştır.

Hz. Musa’nın hayatı ve mucizeleri, Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette yer alır. Bu sureler, Kur’an-ı Kerim fihristinden bulunarak araştırılmaya ve okunmaya açık halde insanlığa bildirilmiştir. En çok Bakara, Araf, Taha, Şuara, Kasas, Mümin ve Naziat surelerinde Hz. Musa’dan bahsedilerek Müslümanlara yol gösterilmiştir.

Hz. Musa, dinini yayarken çeşitli zorluklar yaşamış, içinde bulunduğu toplum tarafından eziyetler görmüştür. Medyen’de bulunduğu esnada çobanlık yaparak yaşamını sürdürmüştür. Kendisine ilk vahiy gönderildikten sonra Yahudiliği yaymaya başlamış, Allah’ın varlığını ve bir olduğunu herkese gösterme görevini üstlenmiştir.

Musa peygamber mucizeleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim içinde Musa peygamber mucizeleri sıkça anlatılmıştır. Firavun’la savaştığı dönemler, Allah’ın kendisine lütfettiği mucizeler ve daha birçok konu, Kur’an’da geçmektedir. Hz. Musa’nın kıssasları Müslümanlara hem örnek hem de öğretici olmuştur.

Hz. Musa’nın en bilinen mucizesi, Firavun’la savaştığı dönemde Kızıldeniz’in ikiye ayrılmış olmasıdır. Bu olayın hemen ardından Firavun ve ordusu sular altına gömülmüş, iman edenlerse bir damla suyla ıslanmadan denizi aşmışlardır.

Bilinen diğer mucizelerden biri, Hz. Musa’nın elindeki asanın istediği zaman ejdere dönüşebilir olmasıdır. Tur dağını yerinden ederek İsrailoğullarına meydan okuması, kurbağa sürüsü ile Mısır’ın istila edilmesi de Hz. Musa’nın mucizeleri arasındadır.

Hz. Musa’nın eli beyaza dönmüş ve tıpkı bir nur gibi parlayarak mucize yaşanmıştır. Tih çölünde asasını vurduğu taştan on iki su çeşmesinin fışkırması, çekirge ve bit afetleriyle yaşanan mucizeler de bulunmaktadır. Hz. Musa’nın tüm mucizeleri bunlarla sınırlı değildir ancak Kur’an-ı Kerim’de anlatılan ve İslam’da yaygın olan mucizelerine örnektir.

Yahudilik ve İslam’da Hz. Musa nasıl bilinmektedir?

Peygamberlerimizden Hz. Musa, Yahudilere göre 1392 yılında dünyaya gelmiştir. Kendisinden 4 yaş büyük Harun ve evin ilk çocuğu olan Miryam isimli kardeşleri vardır. Hz. Musa’nın üzerinde henüz doğduğu andan itibaren, o sene diğer erkek çocuklarında da olduğu gibi, ölüm kararı vardır. Ancak saklanmayı başarır ve bir süre sonra Firavun’un sarayında yaşamaya başlar.

Hz. Musa’nın yaşamı Yahudilik ve İslam’da aynı şekildedir. Ancak Yahudiler, sonradan değişiklik yaptığı dinlerinde Hz. Musa’nın sözlerini değiştirmiştir. Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitap olarak Hz. Musa hakkında yaşanmış olayları doğru şekilde anlatmıştır.

Esasen Hz. Musa’nın sünneti, o henüz 8 yaşındayken yapılmıştır. Yahudi inancında sünnet edilen bebeklere isim konulması gerekmektedir. Ancak Hz. Musa’nın annesi ve babası tarafından konulan ismi bilinmemektedir. Sarayda, ona “sudan çıkarılan” anlamına gelen “Musa” ismi verilmiş, tüm kaynaklarda bu şekilde yer edinmiştir.

Aslında Hz. Musa, Ulu’l azm içinde yer alan 5 peygamberden biridir. Mucizeleri olan ve Kur’an-ı Kerim’de sıkça yer alan diğer Ulu’l azm peygamberleriyse Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’dir. Hz. Musa peygamber mucizeleri ve yaşamıyla pek çok insana örnek olmuştur. İsmi Kur’an’da 300’den fazla kez, neredeyse 200 ayetin içerisinde yer almaktadır.