islami düğünler nasıl olmalı?

Evlilik İpek Atacan
dua eden gelinle damat
Dreamstime

Müslümanlar evlendikten sonra yaptıkları islami düğünler sayesinde birlikteliklerini herkese duyurmayı amaçlar. Ancak her durumda olduğu gibi düğünlerde de öncelik Allah’ın rızasını kazanmak olmalı. Meşru ölçülerde oynamak ve eğlenmek evlenen her çiftin, ailelerinin, sevdiklerinin hakkıdır.

Evlilik neden önemli?

Allah, insanlığın neslinin devam edebilmesi için insanların birbiriyle evlenmesini helal kıldı. Yetiştirilen neslin hayırlı olması için çalışmak, evlatları güzel yetiştirmek de evliliğin beraberinde gelen sorumluluklar arasındadır. İnsanların günah işlemesine engel olan evlilikler, yapılan düğünlerle beraber halka duyurulmalıdır.

Birbirini seven kişilerin evlenmeleri konusunda İslami bir engel bulunmaması gerekir. Aksi taktirde yapılan evlilikler Allah’ın rızasını kazanamamaya neden olur. Mümkünse iki tarafın da denk olduğu, Allah inancı bakımından eşit olunduğu kimseler yuva kurmalıdır. Tanışmak veya görücü usulü evlenme esnasında İslam’ın kurallarına uyulduğu sürece bir sorun yaşamaz.

Toplumun düzen ve huzurunu koruyabilmek evlilikle mümkündür. Aksi taktirde aile kavramıyla birlikte getirdiği manevi değerlerden uzak kalınır. İnsanlar birbirlerine samimi yaklaşmayacağı için sürekli arbedeler yaşanır. Ancak evliliğin görüldüğü toplumlarda insanların daha ahlaklı davranışlar sergilediği fark edilir.

İnsanların birbirlerini severek evlenmeleri kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlar. Manevi bakımdan daha güçlü duygular hissederek zorluklarla mücadele etmesini kolaylaştırır. Ancak doğru eş seçimi böyle durumlarda daha önemlidir çünkü zorluklar karşısında köstek değil destek olan eşlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çocukların yetiştirilmesi esnasında da onların güçlü bir karaktere sahip olması, her daim ailelerinin desteğini almaları konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Allah rızasını kazanabilmek için islami düğünler nasıl olmalı?

Evlenmek insanı dünya hayatında mutlu ettiği gibi ahirette de etmelidir. Bu nedenle yapılan düğünlerde Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak maddi olduğu kadar manevi huzur da getirir. Çiftlerin istediği kriterlere bağlı olarak düğün salonları, kıyafetler, davetli listeleri oluşturulabilir ancak harama neden olacak işlerden uzak durulmalıdır.

Düğüne gelen davetlilerin memnun edilmesi, gönüllerinin hoş tutulması oldukça önemlidir. Erkek ve kadınlar çalgılı düğünlerde aynı alanda oynamamalı, oynayanları da izlememelidir. Ancak mümkünse ayrı salonlarda yapılan eğlencelerde erkekler ve kadınlar istedikleri gibi oynayabilirler. Yalnızca mevlit okutularak yapılan islami düğünler de mevcut olduğu için tercih hakkı evlenen çiftlere aittir.

Davet edilen düğünlere gitmek ve tebriklerini iletmek Müslümanların sorumlulukları arasında yer alır. Düğün sahipleri de tanıdıkları herkesi düğüne çağırarak misafirperverlik yapmakla sorumludur. Mümkünse yemekli şekilde yapılması gereken düğünlerde özellikle yoksul kimselere öncelik verilmeli, ilgi gösterilmelidir.

Düğün veya kutlama yapmadan evlenmek doğru olur mu?

Evlenmek Allah’ın bir emri olsa da evlendikten sonra düğün yapmak hem sünnet hem de toplumda yaygınlaşan bir gelenektir. Bu nedenle dileyen kimseler kutlama veya düğün yapmadan evlenme hakkına sahiptir. Eşlerin birbiriyle anlaşması durumunda düğün yapılması şart değildir. Ancak her türlü şekilde yapılan nikahın duyurulması gerekir. Hz. Muhammed şöyle buyurur:

“Bu evlenme işini ilân edin, halka duyurun.” (Buhari)

Hadisten de anlaşıldığı gibi yapılan evliliklerin gizli kalmaması, halk tarafından bilinmesi gerekir. Aksi durumda insanlar arasında yayılabilecek dedikodular evliliğini saklayan çiftleri zan altında bırakır. Aile içinde huzurun kaçmaması adına yapılan nikahlar diğer insanlara da bildirilmelidir.

Kısaca, evlilik İslamiyet için oldukça önemli olan bir durumdur. Neslin devamını sağladığı gibi insanların manevi anlamda daha güçlü hissetmesini sağlar. Bir sünnet ve gelenek olarak yapılabilecek düğünlerle kıyılan nikahların duyurulması gerekir. Ancak dileyen kişiler nikahlarını duyurduktan sonra düğün yapmadan evlenme hakkına sahiptir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.