İslami Haber Kaynaklarında Duyurulan İslam Dini Turizm Başkentleri

Seyahat Contributor
dreamstime
Azerbaycan.

Turizm başkentleri! İslam dini, dünyanın neredeyse her tarafında yaşanan bir inançtır. Bu bakımdan İslami haber kaynaklarında duyurulan kültür ve turizm başkentleri de ilgiyle takip edilen bir konudur.

İslam Dünyası Turizm Başkentleri başlığıyla son 6 yıl içinde duyurulan şehirlerse sırasıyla; Kudüs, Konya, Medine, Tebriz, Dakka ve Gebele şeklinde sıralanabilir. Bu şehirler İslam dini inanç turizm ve kültürü açısından oldukça değerlidir.

Kudüs kaç yılında seçildi?

Kudüs (2015): İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından turizm başkenti seçilen ilk şehir Kudüs’tür. Bu kent yalnızca İslam dini için değil, aynı zamanda diğer semavi dinler için de oldukça kutsal sayılır. Bu bağlamda, şehir içerisinde her inanca ait bazı kutsal mekanlar dağılmış durumdadır.

Kudüs’te yer alan ve İslami haber içeriklerinde paylaşılan başlıca kutsal yerler Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa’dır. Genellikle birbiriyle karıştırılan bu iki yapıdan  Kubbet-üs Sahra’yı altın sarısı kubbesinden tanımak mümkündür. Mescid-i Aksa’da Hz. Muhammed’in Miraç’a yükseldiği yer ve Müslümanların ilk kıblesi olması bakımından önem arz etmektedir.

Konya (2016): Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya, İslam dini inanç kültürü bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu sebeple de 2016 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmiştir.

Şehrin bu turizm açısından ön plana çıkan değerleri ise şu şekilde sıralanabilir: Hz. Mevlana Türbesi ve Müzesi, Şems-i Tebrizi Camisi ve Türbesi, Ateşbaz-ı Veli Türbesi, Handevi Kandevi Zaviyesi.

Medine de İslami turizm başkenti seçildi

Medine (2017): Medine, İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür ve Turizm bakanları tarafından 2017 yılında turizm başkenti seçilmiştir. Bu bilgi, Konya etkinliklerinin hemen ardından İslami haber kaynakları üzerinden kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Mekke topraklarında doğan İslam dini, bir müddet sonra Medine’ye ulaşmış ve burada yeni bir devlet kurulmuştur. Bu bakımdan şehir, aslında İslam dini inanç merkezlerinden biridir. Medine’de kültür ve turizm kapsamında ele alınan bazı değerler ise: Mescid-i Nebevi, Uhud Dağı, Medine Müzesi, Ravza-i Mutahhara ve Cennetül Baki şeklinde sıralanabilir.

Söz konusu inanç değerlerinden Cennetül Baki, bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından kabristan haline getirilmiştir. Şehre gelen Müslümanlar bu kabristanı da ziyaret etmektedir.

Tebriz (2018): İran sınırlarında yer alan Tebriz, 2018 yılı boyunca İslam Dünyası’nın turizm başkenti olma unvanına sahip olmuştur. Şehrin tarihi ve kültürel yapısı turizm başkenti olabilmesi açısından oldukça zengin kabul edilmiştir. Tebriz içerisinde ziyaret edilebilecek kutsal mekanlarsa şu şekilde listelenebilir: Mavi Cami, İmamzade Türbesi, Şeyh Lütfullah Cami ve Nasir al-Mülk Cami.

Son iki yılın turizm başkentleri neler?

Dakka (2019): Bangladeş’in başkenti olan Dakka, aynı zamanda İslam Dünyası 2019 yılı turizm başkentidir. Bu şehir, farklı etnik yapıya sahip çok sayıda insanı içerisinde barındırır. Buranın İslam dini açısından en önemli mekanı, Altmış Kubbeli Cami olarak kabul edilir. Ancak isminden bağımsız olarak caminin dış mekanında toplamda 77 adet kubbe bulunur.

Altmış Kubbeli Cami, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmeyi başarmış bir değerdir. Bu sebeple de koruma altında alınmıştır. Camiyi turizm amaçlı gezmek isteyenlerse ancak uygun kıyafetlerle ziyarette bulunabilirler. Altmış Kubbeli Cami’nin yanı sıra Baitul Mukarram Ulusal Cami ve Yıldız Camisi de şehirde bulunan nadide eserler arasındadır.

Gebele (2020): Gebele, Kabala ya da yaygın kullanımıyla Kebele, Azerbaycan’ın ülke sınırlarında bulunan bir şehirdir. Burası Dakka’dan sonra 2020 İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmiştir. Yapılan son sayımlarda yaklaşık 13.000 kişilik bir nüfusu olduğu duyurulan Gebele, küçük sayılabilecek bir şehirdir.