En Çok İşlenen İslami Konferans Konuları

İslam Contributor

İslami konferans konuları arasında en çok işlenenleri hangileri? İslam konferansı yapma fikri ilk kez Nijerya Başbakanı Ahmet Bello tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikrin öne sürüldüğünde takvim yapraklarında 1955 yılına ait günler yer almaktadır. Ahmet Bello’nun zamanın Suudi Kralı ile Fas Kralı tarafından desteklenmesiyle de İslam konferansı temeli atılmıştır. Bu temelin atılmasının en büyük sonucu da İslam Konferansı Teşkilatı’nın kurulması olmuştur.

İslam Konferansı Teşkilatı’nın kurulmasındaki amaç nedir? Genel sekreterliği Suudi Arabistan’da bulunan İslam Konferansı Teşkilatı, belgelerde yer aldığı üzere 1969 senesinde resmi olarak kurulur.

Teşkilatın kurulmasındaki amaçları ise; teşkilata üye olmuş ülkeler arasındaki iş birliğini sağlamak, dayanışmayı geliştirmek, eşitsizlik ve ırkçılığa karşı durmak, milletlerarası barışa destek vermek ve Müslüman halkların haklarını savunmasına yardımcı olmaktır. Teşkilat içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 56 üye devlet yer alır.

Konu bakımından İslam konferansı nelere değinir?

İslam Konferansı Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte hem bu topluluk üzerinden hem de diğer şekillerde konferanslar verilmeye başlamıştır. Bu konferanslarda işlenen bazı konular şu şekilde sıralanabilir: İslam ve bilim tarihi, din ve finans, Hz. Muhammed’in yaşamı, İslam toplumlarında kadın, İslam ve ekonomi, mali pazarlar.

İslam ve bilim tarihi: Tarih, kendi içerisinde sınırsız alanlara ulaşan bir inceleme alanıdır. Bilim tarihiyle de farklı uygarlıkların gelişim ve değişimlerine tanık olmak mümkündür. Tarihin tarafsız yapısı da göz önüne alındığında İslam ve bilim tarihi konusunda yapılan çalışmaların gelecek kuşaklar açısından oldukça faydalı olduğu söylenebilir.

Din ve finans: İslam ve finans konusu özellikle uluslararası konferanslarda sıkça ele alınan bir konudur. Bu alanda verilen konferanslarda; insanın maddi değerlere olan tutkusuna, finansın din ve ahlaki öğretiler üzerindeki etkilerine vurgu yapılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim içerisinde değinilen ticaret hukuku da din ve finans temasını işleyen konferansların bir parçasıdır. Konferanslarda Kur’an’da yer alan ayetlere atıf yapıldığıyla da sıklıkla karşılaşılır.

Hz. Muhammed’in yaşamı: Allahü Teala’nın bizlere son peygamber olarak gönderdiği Hz. Muhammed, tüm insanlık için bir ışıktır. Kendisinin yaşamı, alışkanlıkları ve aile bireyleriyle olan ilişkisi her yönüyle kusursuz bir örnektir. Bu sebeple de İslam konferansı içerisinde en fazla işlenen konudur.

Hz. Muhammed’in yalnızca yaşamı değil aynı zamanda sünneti ve hadisleri de ayrı konferans başlıkları olarak ele alınır. Bu bilgiler, kendi başına bir konferans içeriği olarak kullanılmadığı zamanlarda bile atıf şeklinde konferansa dahil edilir.

İslam toplumlarında kadın

Ulusal ve uluslararası platformlarda en yoğun şekilde ele alınan konulardan biri de kadınlardır. Bu bakımdan kadın, İslam konferansı içerisinde de sıkça değinilen bir husustur. İslam inancında kadına; çocuk, eş ve anne olarak türlü değerler verilir. Bu bakımdan İslam coğrafyasında yaşayan kadınların bugünkü durumlarına konferanslarda yer verilir.

İslam coğrafyasındaki kadınların tanınmasını amaçlayan farklı çalışmalar bulunur. Buna göre, İslam konferansı yanında konuyla alakalı birtakım belgeseller hazırlandığı da bilinir.

Mali pazarlar: Mali pazarlar, İslam konferansı kapsamında bahsi geçen ve finans ile ilişkisi bulunan bir konudur. Bu başlığı işleyen konferanslarda özellikle İslami bankaların Müslüman toplumları üzerindeki etkilere değinilir. Sektördeki gelişmelerden ve faizsiz finans kuruluşlarından söz edilir. Bunun yanı sıra finans dünyasında İslami koşullara uygun olarak kalıcı olmanın olası yolları sıralanır.

Sonuç olarak, İslam Konferansı Teşkilatı’nın kurulmasından sonra başlayan İslami konferans konuları çalışmalarına uzun yıllardır devam edilmektedir. Burada verilen bilgiler; dini, ahlaki, ekonomik ve daha birçok açıdan Müslümanlar için oldukça bilinçlendirici olmaktadır.