Günümüz Teknolojileri ve İslam’ın Bağları

Teknoloji Contributor
ID 71490097 © Odua | Dreamstime.com
ID 71490097 © Odua | Dreamstime.com

Günümüz teknolojileri ve İslam ile güçlü bir bağ vardır. Kur’an-ı Kerim Müslümanlardan yalnızca iman etmelerini, iyi ahlak sahibi olmalarını ve sevap işlemelerini beklemez, aynı zamanda onlardan bilim ve ilim sahibi olmasını, araştırmalar yapmasını söyler ve buna teşvik eder.

Kitabımız Kur’an-ı Kerim bilime teşvik eder mi? Kur’an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir fakat içinde Allah’ın yarattığı şeylerden ve onun kudretinden bahsetmektedir. Bu sebeple bir psikoloji, sosyoloji, fizik ya da jeoloji bilim kitapları gibi yalnızca bilgi verme amaçlı değildir.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimde hangi bilimleri ilgilendiren ayetler bulunmaktadır? Kur’an-ı Kerim evrenselliği ve 1400 yıl önce yazılmış olmasına rağmen, herkesi kendine hayran bırakan bir kitaptır. İçerisinde pek çok konudan bahsetmektedir ve bu konulardan biri de bilimdir.

Yüce Yaradan’a yalvarmak…

Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim insanların yaratılışlarına, evrenin oluşumuna ve Allah’ın varlığına dair sorulara cevap veren bir kitaptır. Bu cevapları ilahi bir güç insanlara iletmiştir ve kitabın asıl amacı İslam dinini öğretmektir. İslam’ı yaşayan kimseler Kur’an-ı Kerim’e inanmakla yükümlüdür.

Astronomi (gök bilimi), jeoloji (yer bilimi), paleontoloji (fosilbilim), botanik (bitki bilimi), arkeoloji (kazı bilimi), zooloji (hayvan bilimi), embriyoloji (canlı gelişimi bilimi) olmak üzere Kur’an’da bahsi geçen birden fazla bilim konusu ve onlar hakkında fazlaca ayet bulunmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de insanın ve bitkinin yaratılışından embriyoloji bilimi kullanılarak açıklamada bulunulmuştur. “Allah, Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size (kudretimizi) açıkça gösterelim; ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız, sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün; üzerine yağmur indirdiğimizde ise (bir de bakarsın) canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır.” buyurmuştur. (Hac suresi, 5)

Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen bir diğer bilim dalı astronomidir. Allah, şöyle buyurmuştur.:

“Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik.” (Kaf, 50/6)

Kur’an-ı Kerim ve modern dünya

Kur’an-ı kerimde günümüz teknolojisi hakkında açık açık bilgiler verilmemektedir. Cep telefonu, internet, bilgisayar gibi insanların uzay çağında kullandığı ve kullanacağı araç gereçler hakkında helal veya haram olarak emredilen bilgiler yoktur.

Kur’an-ı Kerim inen son kitaptır. Bu sebeple evrenseldir ve tüm zamanlar için geçerlidir. Modern bilim çağında ortaya çıkan araçların kullanımı hakkında yapılan yorumlar ayetlerden tefsir edilerek, Hz. Muhammed’in sünnetleri esas alınarak yapılmaktadır.

İslam’ın özünde bulunan iyilik sayesinde modern araçların, silahların, arabaların, iletişim araçlarının ve televizyonların kullanımı Allah’a ibadet amaçlı kullanıldığı ve diğer insanlara kötülük getirmedi müddetçe helaldir. İnsanlara zarar veren her türlü davranış haram olduğu için bu araç ve gereçleri kötü ameller için kullanmak da helal değildir.

Kıyamet günü geldiği zaman insanoğlu yaptığı her davranışın hesabını vermekle yükümlüdür. Çünkü Allah, insana akıl vermiştir ve bu aklı iyiliğe, güzelliğe ve kendisine inanması için kullanmasını istemektedir. Günümüz dünyasında kullanılan araç ve gereçlerin tümünün hesabı verileceği için, bunların kullanımındaki doğru ve yanlışları, helal ve haramları büyük İslam bilginleri Müslümanlara açıklamaktadır.

Bilginin kendisine sahip olan Allah, Kur’an-ı Kerim’i Hz. Muhammed aracılığı ile bizlere ulaştırmıştır. Dünyanın ve evrenin yaratılışı hakkında birçok bilimsel bilgi ve kanıtları da bu sayede kullarına iletmiştir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.