Mekke Halkı ve İslamın Tebliğsine Tepkileri

Tarih Contributor
Photo 109800062 © Hansmusa - Dreamstime.com

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, kendisine vahiy indikten sonraki üç yıl İslam’ı açık açık duyurmamıştır. Yalnızca güvenli bulduğu kişilere peygamberlik görevini ve İslam’ı anlatmıştır. Ardından Allah’tan gelen emirle ilk önce akrabalarına bu durumu bildirerek, İslam’ı açık açık duyurmaya başlamıştır. Peki, Mekke halkı ve tepkileri nasıldır?

İslam’ın tebliğ edilmesinden sonra Mekke halkı tepkileri nasıl olmuştur?

Hz. Muhammed’e Ramazan ayının Kadir gecesinde inen ilk vahiy ile İslam tebliğ olunmuştur. Açık açık Mekke halkına duyurulduğu zaman ise Mekke halkında bazı tepkiler oluşmuştur.

Hz. Muhammed’in akrabaları İslam’ın açıkça duyurulduğu ilk kimselerdir fakar ilk Müslümanlar değillerdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in akrabaları içinden yalnızca Ebu Leheb İslam’ı kabul etmemiştir. Hz. Muhammed’in en azılı düşmanlarından biri haline gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Ebu Leheb’

İslam’ı ilk duyduğu anda seven ve iman eden pek çok kimse bulunmuştur. Fakat İslam’ın yayıldığı ilk zamanlarda Müslümanlar azınlıktı. Mekkelilerin pek çoğu İslam’ı reddetmiş ve putlara tapmaya devam etmek istemişti. Bu sebeple Hz. Muhammed’i ve sahabeleri yollarından ayırmak için türlü girişimlerde bulunmuşlardır.

İslamiyet’le tanışanların ve İslam’a girenlerin genel özellikleri nelerdir? Kur’an-ı Kerim’de iyiliklerin yapılması ve kötülüklerden sakınılması buyurulmuştur. İslam’daki emir ve yasaklar ölçülüdür ve Müslüman kimseler buna uymalıdır.

İlk Müslüman olanların tepkisi nasıldır?

Dinimiz İslamiyet’e giren kişi ve toplumların bazı ortak özellikleri bulunur. Bu özellikler iyi kalpli ve dürüst olmak, sabırlı olmak, kalp kırmaktan kaçınmak, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak gibi iyi davranışlar içerir. Müslüman olmadan önce bile kişiler fark etmeden Kur’an’ın emrettiklerini yaparlar.

İslam’a giren kimseler Allah’ın adı anıldığında huzur bulur. Hz. Muhammed’in ve diğer peygamberlerin hayat hikayelerinden etkilenir. Sünnetleri ve hadisleri kendisine örnek alır. Kur’an’ın emrettiği ibadetleri yerine getirir. Ahiret hayatının güzel geçmesi için dünya hayatına kanmadan yaşar.

İslam’a girmek için iyilik yapma şartı bulunmaz. Allah istediği herkesi hidayete erdirir. Günahkar olan, sürekli kötü davranışlarda bulunan, çevresindekilere yalnızca zarar veren kimseler de Müslüman olabilir. Allah’a iman ederek ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğunu kabul ederek, yaptığı davranışlardan tövbe eden kimseler için kötülüklerden çıkış kapısı bulunur.

Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e karşı çıkma sebepleri nelerdir?

Hz. Muhammed, İslam’ı tebliğ ederek Mekke’de yaşanan düzeni değiştirmek için ilk adımı atmıştır. Cahiliye dönemi içinde çeşitli sapkınlıklarda bulunan Mekkelilerin pek çoğu Hz. Muhammed’e ve İslam’a karşı çıkmıştır.

Mekkeli müşriklerin İslam’a karşı çıkmasının en önemli sebebi putlara karşı çıkması ve putperestliğe engel olmasıydı. Putlara kurban edilen kıymetli eşyaların kendilerine kalmasıyla zengin olan Mekkeliler, Hz. Muhammed’i pek çok kez yolundan ayırmaya çalışmıştır.

İslamiyet sınıf ayrımına karşıdır. Mekkeli müşrikler ise köleliği seviyor ve savunuyordu. Köleleri insan yerine koymuyor, güçlerinin yetmeyeceği işleri yaptırarak eziyet ediyordu. Kendilerini köleler ile aynı sınıfa koymak istemiyordu. Bu sebeple İslam’ı reddetmişlerdir, sınıf ayrımını savunmaya devam etmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Mekkeli müşriklerin önde gelenlerinden birine indirilmemiştir. Bu sebeple Hz. Muhammed’i kıskanmışlardır. Hz. Muhammed’in İslam’dan vazgeçmesi için çeşitli eziyetlerde bulunmuşlardır.

Hz. Muhammed, Haşimoğulları soyundan gelir. Mekkeli müşrikler ise kendi soylarından gelen biri olmadığı için Hz. Muhammed’e karşı çıkmışlardır. İslam’ın yayılmasına engel olmak için farklı yollar denemişlerdir.

Hz. Muhammed kendisine ve sahabelerine yapılan tüm eziyetlere rağmen yolundan vazgeçmemiştir. Kendisine teklif edilen şeyleri kabul etmeyerek İslam’dan tavizler vermemiştir. İslam’ı yaymak için hicret etmiş ve Mekke’den uzaklaşarak diğer topraklarda da Allah’ın varlığını ve birliğini duyurmuştur.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.