İslamiyet’te kadınların emeği nasıldır?

Kadın Contributor
kadınların emeği
Rawpixelimages-Dreamstime.com

Toplumun her bir kesiminde etkili rol oynayan kadınların emeği göz ardı edilemez. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de siyasal, sosyal, ekonomik, eğitim, bilim gibi alanlarda kadınlar etkili rol oynayarak gelişmelere imza atar. Bu sayede, dünyanın sahip olduğu güzellikleri yönlendiren önemli etkenlerden biri kadınlardır.

Bilimsel gelişmelerin yaşanmasında kadınların emeği nasıldır?

İslamiyet’ten sonra cahiliye dönemi alışkanlıkları bir kenara bırakılarak kadınlara yaşama, eğitim görme gibi haklar verildi. Kendini geliştiren, Allah rızası için bilimle uğraşan kadınlar da çeşitli gelişmelere imza attı. Tıp, fizik, kimya, matematik ve astronomi olaylarının çözülmesinde kadınların izleri bulunur.

Yaşanan bilimsel gelişmelerde kadınların emeği oldukça büyüktür. Erkekler kadar fazla kadın bilim adamı çıkmamış olsa da, günümüzde birçok toplumda kadınların yaptığı bilimsel çalışmalar daha fazladır. Çeşitli meslekleri edinerek alanında uzmanlaşan kadınların erkekleri geçtiği pek çok nokta bulunur.

Kadınların harcamış olduğu emeği gösteren pek çok örnek bulunur. Örneğin, eski Türk devletlerinde baş hatunlar diğer kadınların okuma yazma öğrenmesi ve çocuklarına öğretmesi için çalışmalar yapardı. Dahi olduğu anlaşılmadığı için okuldan atılan büyük bilim adamlarının eğitimlerini evde anneleri tamamlardı. Bunlar gibi örnekler sayesinde, kadınların ismi geçmiyor olsa da tarihte oldukça önemli yerlere sahiptir.

Kadınlar İslamiyet’in yayılmasını ve yaşanmasını nasıl etkiledi?

Allah, kadınları ve erkekleri eşit yaratarak onlara çeşitli sorumluluklar verdi. Bu sorumluluklardan biri de İslam’ı yaymak ve doğru şekilde yaşatmaktır. Allah’a ilk iman eden kişinin Hz. Hatice olması da kadınların verdiği emeği gösteren örneklerden biridir. Aynı şekilde, İslam’ın ilk şehidi olan Hz. Sümeyye de bir kadındır.

İslam’ın ilk yayılmaya başladığı zamanlarda imanlarından vazgeçmeyen kadınlar çeşitli eziyetler gördü. Allah bu durumdaki her Müslümanı mükafatlandırdığı zaman kadın veya erkek ayırt etmedi. Pek çok kadın kalplerindeki imanı yayarak İslam’a yeni kişilerin katılmasını sağladı.

Hz. Muhammed, kadınlara değer verir ve verdirirdi. Çevresinde bulunan hiçbir kadının eziyet görmesine müsaade etmezdi. Bu kadınlar da İslam’ı olduğu gibi yaşayarak Allah yolundan ayrılmadılar. Hz. Muhammed’e bağlılıklarını bırakmayarak gereken her durumda İslam’ın yayılması adına çalışmalar yaptılar.

Toplumsal olaylarda olduğu gibi savaş durumlarında da kadınların etkisi büyüktür. Bedensel olarak pek çok savaşta bulunan kadınlar; dua, tıbbi ihtiyaçlar, taşımacılık gibi alanlarda rol oynadı. Savaş sırasında Hz. Muhammed’in yanında da kılıç tutmayı bilen, okçuluğu iyi olan kadınlar bulunurdu.

Kadınların İslam’ın yayılmasındaki en büyük etkilerinden biriyse hane içinde oldu. Çocukların imanlı şekilde yetiştirilmesi, eşler arasındaki bağların korunması sayesinde İslam’ın doğru yaşanmasını sağladı. Ayrıca akraba ve komşuluk ilişkileri sayesinde bulundukları yabancı toplumlarda İslam’ın yayılmasını sağladı.

Siyasal alanda kadınların etkisi nasıldır?

Erkekler gibi kadınlar da ülke yönetimlerinde bulunarak önemli görevleri üstlenir. Allah, yöneticilik konusunda kadın ve erkeği eş tutarak her konuda kadına izin verir. Bu bağlamda, siyasal ilişkilerin düzenlenmesi, savaş durumlarının kontrol edilmesi, ekonomik konuların düzenlenmesi kadınlar sayesinde güzelleşti.

Geçmişte önemli işler başaran kadın yöneticiler tarihe isimlerini kazıttı. Günümüzde de bakanlık, milletvekilliği, başkanlık, kraliçelik gibi mevkilerde kadınlara sıkça rastlanır. Doğrudan yönetime katılmasalar da yardımcı konumlarında mutlaka kadınlar da bulunur.

Kısaca, kadınlar İslam’ın yayılmasında ve yüceltilmesinde önemli görevleri üstlenir. Bu görevleri farklı makamlarda bulunarak yerine getirseler de her biri oldukça önemlidir. İslamiyet, kadınlarla erkekleri birbirine eşit yaratarak doğru yolda ilerlendiği sürece gerekli hakları vererek kadınları yüceltir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.